Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

TILLÆG

Hvem er ærkeengelen Mikael?

Hvem er ærkeengelen Mikael?

DEN åndeskabning der kaldes Mikael, nævnes ikke ret mange gange i Bibelen. Men de gange han omtales, er han i aktion. I Daniels Bog kæmper han imod onde engle, i Judas Brev har han en uoverensstemmelse med Satan, og i Åbenbaringens Bog fører han krig mod Djævelen og dæmonerne. Ved at forsvare Jehovas herredømme og bekæmpe hans fjender lever Mikael op til betydningen af sit navn — „hvem er som Gud?“ Men hvem er Mikael?

Nogle gange er personer kendt under mere end ét navn. For eksempel er patriarken Jakob også kendt som Israel, og apostelen Peter som Simon. (1 Mosebog 49:1, 2; Mattæus 10:2) På samme måde er Mikael tydeligvis et andet navn for Jesus Kristus, både før og efter hans liv på jorden. Lad os se på nogle bibelske grunde til at drage den slutning.

Ærkeengel. Guds ord omtaler Mikael som „ærkeengelen“, det vil sige „den øverste engel“, eller „overengelen“. (Judas 9) Læg mærke til at ordet ærkeengel står i bestemt form. Det tyder på at der kun er én ærkeengel. I Bibelen forekommer udtrykket „ærkeengel“ altid i ental, aldrig i flertal. Desuden sættes Jesus i forbindelse med stillingen som ærkeengel. Om den opstandne Herre Jesus Kristus står der i Første Thessalonikerbrev 4:16: „Herren selv vil stige ned fra himmelen med et kommandoråb, med en ærkeengels røst.“ Jesu stemme beskrives som en ærkeengels røst. Skriftstedet viser således at Jesus må være ærkeengelen Mikael.

Hærfører. Bibelen siger at „Mikael og hans engle kæmpede mod dragen . . . og dens engle“. (Åbenbaringen 12:7) Altså er Mikael anfører for en hær af trofaste engle. Åbenbaringens Bog beskriver også Jesus som anfører for en hær af trofaste engle. (Åbenbaringen 19:14-16) Og apostelen Paulus nævner specifikt ’Herren Jesus’ og hans „mægtige engle“. (2 Thessaloniker 1:7) Bibelen taler således om både Mikael og hans engle og om Jesus og hans engle. (Mattæus 13:41; 16:27; 24:31; 1 Peter 3:22) Eftersom Guds ord intet sted antyder at der skulle være to hære af trofaste engle i himmelen — en der ledes af Mikael, og en anden der ledes af Jesus — er det logisk at slutte at Mikael i virkeligheden er Jesus Kristus i sin himmelske stilling. *

^ par. 1 Flere oplysninger der viser at navnet Mikael sigter til Guds søn, findes i Indsigt i Den Hellige Skrift, bind 2, side 287-89. Udgivet af Jehovas Vidner.