Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

KAPITEL TI

Hvordan åndeskabninger kan påvirke os

Hvordan åndeskabninger kan påvirke os
  • Hjælper engle mennesker?

  • Hvordan har onde ånder påvirket mennesker?

  • Skal vi være bange for onde ånder?

1. Hvorfor bør vi lære noget om englene?

FOR at lære et andet menneske at kende må man som regel også lære noget om hans eller hendes familie. For at lære Jehova at kende må vi også lære hans familie af engle bedre at kende. I Bibelen kaldes englene ’gudssønner’. (Job 38:7) Hvad er deres plads i Guds hensigt? Har de spillet en rolle i menneskehedens historie? Bliver vores liv påvirket af engle? Og i så fald hvordan?

2. Hvor er englene kommet fra, og hvor mange er der?

2 Bibelen omtaler engle hundredvis af gange. Lad os for at lære mere om englene se på nogle få af de passager der fortæller om dem. Hvor kom englene fra? I Kolossenserbrevet 1:16 står der: „Ved hjælp af ham [Jesus Kristus] er alt andet blevet skabt i himlene og på jorden.“ Alle åndeskabningerne, eller englene, blev altså skabt enkeltvis af Jehova gennem hans førstefødte søn. Hvor mange findes der i alt? Bibelen viser at Gud har skabt millioner af engle, og at de alle sammen er „vældige i kraft“. — Salme 103:20. *

3. Hvad fortæller Job 38:4-7 os om englene?

3 Guds ord, Bibelen, fortæller at „alle gudssønnerne brød ud i hyldestråb“ dengang jorden blev grundlagt. (Job 38:4-7) Englene eksisterede altså længe før menneskene blev skabt, ja endda før jorden blev skabt. Disse bibelvers viser også at engle har følelser. I vers 7 siges der nemlig at de „sammen råbte af glæde“. Læg mærke til at „alle gudssønnerne“ glædede sig sammen. På det tidspunkt var alle englene altså en del af en forenet familie som tjente Jehova Gud.

ENGLENE HJÆLPER OG BESKYTTER OS

4. Hvordan fremgår det af Bibelen at trofaste engle er interesserede i menneskene?

4 Lige siden de trofaste åndeskabninger var vidne til skabelsen af de første mennesker, har de vist stor interesse for det voksende menneskesamfund og gennemførelsen af Guds hensigt. (Ordsprogene 8:30, 31; 1 Peter 1:11, 12) Men som tiden gik, lagde englene mærke til at de fleste mennesker valgte ikke at tjene deres kærlige Skaber. Det har uden tvivl virket nedslående på de trofaste engle. Omvendt er der „glæde blandt Guds engle“ hver gang blot ét menneske vender tilbage til Jehova. (Lukas 15:10) Eftersom englene er så interesserede i at det skal gå Jehovas tjenere godt, er det fuldt forståeligt at Jehova gentagne gange har benyttet dem til at styrke og beskytte sine trofaste tjenere på jorden. (Hebræerne 1:7, 14) Lad os se på nogle eksempler.

„Min Gud har sendt sin engel og lukket løvernes gab.“ — Daniel 6:22

5. Nævn nogle bibelske eksempler på at engle har hjulpet og støttet mennesker.

5 To engle hjalp den retfærdige Lot og hans døtre så de overlevede ødelæggelsen af de ugudelige byer Sodoma og Gomorra. Englene førte dem ud af det truede område. (1 Mosebog 19:15, 16) Århundreder senere blev profeten Daniel kastet i en løvekule, men han slap uskadt. „Min Gud har sendt sin engel og lukket løvernes gab,“ sagde Daniel. (Daniel 6:22) I det første århundrede udfriede en engel apostelen Peter fra et fængsel. (Apostelgerninger 12:6-11) I begyndelsen af sin jordiske tjeneste blev Jesus opmuntret og styrket af engle. (Markus 1:13) Og kort før Jesu død viste en engel sig for ham og „styrkede ham“. (Lukas 22:43) Denne hjælp må have været til stor trøst og opmuntring for Jesus på disse vigtige tidspunkter i hans liv.

6. (a) Hvordan beskytter engle Guds folk i dag? (b) Hvilke spørgsmål vil vi nu se nærmere på?

6 I dag viser engle sig ikke længere synligt for Guds tjenere på jorden. Men selvom de er usynlige for det menneskelige øje, beskytter de Guds folk, især mod alt hvad der kunne skade dem åndeligt. Bibelen siger: „Jehovas engel lejrer sig rundt om dem der frygter ham, og han redder dem.“ (Salme 34:7) Det er en stor trøst at vide. Hvorfor? Fordi der findes farlige onde åndeskabninger som ønsker at udslette os! Hvem er de? Hvor kommer de fra? Hvordan prøver de at skade os? For at få svar på de spørgsmål kan vi kort se på noget der skete i begyndelsen af menneskehedens historie.

FJENDTLIGE ÅNDESKABNINGER

7. I hvor stor udstrækning lykkedes det Satan at få menneskene til at vende sig bort fra Gud?

7 Som vi lærte i kapitel 3, udviklede en af englene et ønske om at herske over andre. Derved vendte denne åndeskabning sig imod Gud, og han blev senere kendt under navnet Satan Djævelen. (Åbenbaringen 12:9) I de første 1600 år efter at Satan havde bedraget Eva, lykkedes det ham at få næsten alle mennesker til at vende Gud ryggen. Kun nogle få, som for eksempel Abel, Enok og Noa, forblev trofaste. — Hebræerne 11:4, 5, 7.

8. (a) Hvordan blev nogle engle til dæmoner? (b) Hvad måtte dæmonerne gøre for at overleve vandfloden på Noas tid?

8 På Noas tid var der andre engle som gjorde oprør mod Jehova. De forlod deres plads i Guds himmelske familie og kom ned til jorden, hvor de iførte sig kødelige legemer. Hvorfor? Svaret står i Første Mosebog 6:2: „Gudssønnerne [lagde] mærke til menneskedøtrene, hvor godt de så ud; og de tog sig hustruer, nemlig alle dem de udvalgte.“ Men Jehova tillod ikke at disse engles aktiviteter og det fordærv som de var årsag til blandt menneskene, fik lov at fortsætte. Han udslettede alle de onde mennesker i den verdensomspændende vandflod han lod komme over jorden. Kun Guds trofaste tjenere blev bevaret. (1 Mosebog 7:17, 23) De oprørske engle, eller dæmoner, blev tvunget til at give afkald på deres kødelige legemer og vende tilbage til himmelen som åndeskabninger. De havde stillet sig på Djævelens side, og han blev på den måde „dæmonernes hersker“. — Mattæus 9:34.

9. (a) Hvad skete der med dæmonerne da de vendte tilbage til himmelen? (b) Hvad vil vi nu se på?

9 Da de ulydige engle vendte tilbage til himmelen, blev de behandlet som udstødte ligesom deres hersker, Satan. (2 Peter 2:4) De kan ikke længere iklæde sig menneskeskikkelse, men de øver stadig en meget dårlig indflydelse på mennesker. Ved hjælp af disse dæmoner „vildleder [Satan] hele den beboede jord“. (Åbenbaringen 12:9; 1 Johannes 5:19) Hvordan foregår det? Hovedsagelig ved hjælp af metoder som direkte er udtænkt med det formål at vildlede folk. (2 Korinther 2:11) Lad os se på nogle af de metoder dæmonerne benytter.

HVORDAN DÆMONERNE VILDLEDER FOLK

10. Hvad er spiritisme?

10 Dæmonerne vildleder folk ved hjælp af spiritisme og andre former for okkultisme. Når man udøver spiritisme, kommer man i forbindelse med dæmonerne, enten direkte eller gennem en der optræder som et åndemedium. Bibelen fordømmer spiritisme og advarer os imod alt hvad der har med den slags at gøre. (Galaterne 5:19-21) Okkultisme og spiritisme er for dæmonerne hvad madding er for lystfiskere. Ligesom en fisker gør brug af forskellige former for madding alt efter hvilke fisk han ønsker at fange, sådan benytter de onde ånder sig af forskellige former for okkultisme for at få magt over mennesker af alle slags.

11. Hvad er spådomskunst, og hvorfor bør vi undgå at have noget at gøre med den slags?

11 Spådomskunst er en af de former for madding som dæmonerne gør brug af. Hvad er spådomskunst? Det er et forsøg på at få kendskab til det ukendte eller på at finde ud af hvad fremtiden vil bringe. Astrologi, drømmetydning, at spå ved at læse i hånden, bruge tarokkort eller en krystalkugle er alt sammen spådomskunst. Mange mener at det er harmløst at beskæftige sig med spådomskunst, men Bibelen viser at spåmænd og spåkvinder samarbejder med onde ånder. I Apostelgerninger 16:16-18 omtales for eksempel „en spådomsånd“ som satte en pige i stand til at øve „spådomskunst“. Hendes evne til at forudsige fremtiden forsvandt da dæmonen blev drevet ud af hende.

Dæmonerne bedrager folk på flere forskellige måder

12. Hvorfor er det farligt at prøve at kommunikere med de døde?

12 En anden måde dæmonerne prøver at vildlede folk på, er ved at opfordre dem til at henvende sig til de døde. Folk som sørger over at have mistet en af deres kære, lader sig nemt bedrage af forkerte opfattelser angående de døde. Et åndemedium kan måske give én nogle særlige oplysninger eller tale med en stemme der lyder som den afdødes. Af den grund føler mange sig overbeviste om at de døde i virkeligheden er i live et eller andet sted, og at de efterladte ved at kontakte dem kan få hjælp til at udholde deres sorg. Men enhver ’trøst’ af den art er bedragerisk og farlig. Dæmonerne er i stand til at efterligne den dødes stemme og give et åndemedium oplysninger om vedkommende. (1 Samuel 28:3-19) Desuden eksisterer de døde slet ikke mere, som vi lærte i kapitel 6. (Salme 115:17) Enhver „som henvender sig til de døde“, er altså blevet vildledt af onde ånder og handler imod Guds vilje. (5 Mosebog 18:10, 11; Esajas 8:19) Vi må derfor være på vagt og afvise denne farlige lokkemad fra dæmonerne.

13. Hvad er lykkedes for mange som tidligere frygtede dæmonerne?

13 Onde ånder nøjes ikke med at vildlede folk. De prøver også at skræmme dem. Satan og dæmonerne ved at de kun har „en kort tidsperiode“ tilbage før de bliver sat ud af spillet, og de er nu mere ondskabsfulde end nogen sinde. (Åbenbaringen 12:12, 17) Ikke desto mindre er det lykkedes for tusinder som har levet i daglig frygt for sådanne onde ånder, at slippe af med frygten. Hvordan har de båret sig ad? Hvad kan man gøre hvis man allerede er involveret i okkultisme?

HVORDAN MAN MODSTÅR DE ONDE ÅNDER

14. Hvordan kan vi, ligesom de kristne i byen Efesus i det første århundrede, gøre os fri af de onde ånder?

14 Bibelen fortæller både hvordan man kan modstå de onde ånder, og hvordan man kan gøre sig fri af dem. Lad os se på eksemplet med de kristne i byen Efesus i det første århundrede. Nogle af dem øvede spiritisme før de blev kristne. Hvad gjorde de da de besluttede at gøre sig fri af spiritisme? Bibelen siger: „En hel del af dem der havde øvet magi, samlede deres bøger sammen og brændte dem for alles øjne.“ (Apostelgerninger 19:19) Ved at tilintetgøre deres bøger om magi viste disse nyomvendte kristne hvad man må gøre hvis man gerne vil modstå de onde ånder i dag. De der ønsker at tjene Jehova, må skaffe sig af med alt hvad der har med okkultisme at gøre. Det gælder bøger, blade, film, plakater og musik der opfordrer folk til at beskæftige sig med okkultisme og fremstiller det som noget tiltalende og spændende. Det gælder også amuletter og andre genstande der bæres som værn mod det onde. — 1 Korinther 10:21.

15. Hvad må vi gøre for at kunne modstå ondskabens åndemagter?

15 Nogle år efter at de kristne i Efesus havde tilintetgjort deres bøger om magi, skrev apostelen Paulus til dem: „For os er kampen nemlig . . . imod ondskabens åndemagter i det himmelske.“ (Efeserne 6:12) Dæmonerne havde altså ikke givet op. De prøvede stadig at få overtaget. Hvad skulle disse kristne da yderligere gøre? „Frem for alt,“ sagde Paulus, „grib til troens store skjold, hvormed I kan slukke alle den ondes [Satans] brændende pile.“ (Efeserne 6:16) Jo stærkere troens skjold er hos os hver især, jo større modstandskraft vil vi have over for ondskabens åndemagter. — Mattæus 17:20.

16. Hvordan kan vi styrke vores tro?

16 Men hvordan kan vi styrke vores tro? Ved at studere Bibelen. En murs styrke afhænger i meget høj grad af fundamentets styrke. Styrken af vores tro afhænger på tilsvarende måde af hvor stærkt et fundament den bygger på. Og fundamentet er nøjagtig kundskab fra Guds ord, Bibelen. Hvis vi daglig læser og studerer Bibelen, vil vores tro blive stærk. En sådan tro vil som en stærk mur kunne beskytte os mod at blive påvirket af onde ånder. — 1 Johannes 5:5.

17. Hvad mere er det nødvendigt at gøre for at kunne modstå de onde ånder?

17 Hvad mere var de kristne i Efesus nødt til at gøre? De havde behov for yderligere beskyttelse fordi de boede i en by der var fyldt med dæmonisme. Paulus sagde derfor til dem: ’Bed fortsat i ånd med enhver form for bøn og anråbelse ved enhver lejlighed.’ (Efeserne 6:18) Vi lever også i en verden som er fuld af dæmonisme. Inderlig bøn til Jehova om hans beskyttelse er derfor lige så nødvendig for os hvis vi skal kunne modstå de onde ånder. Og det er vigtigt at vi bruger Jehovas navn i disse bønner. (Ordsprogene 18:10) Vi må altså fortsat bede Jehova om at „befri os fra den onde“, Satan Djævelen. (Mattæus 6:13) Sådanne bønner vil Jehova besvare. — Salme 145:19.

18, 19. (a) Hvorfor kan vi være sikre på at vinde sejr i vores kamp mod de onde åndeskabninger? (b) Hvilket spørgsmål bliver besvaret i det næste kapitel?

18 Onde ånder er farlige, men vi behøver ikke at frygte dem hvis vi står Djævelen imod og nærmer os Gud ved at gøre hans vilje. (Jakob 4:7, 8) Deres magt er begrænset. De blev straffet på Noas tid, og de vil i fremtiden få deres endelige dom. (Judas 6) Husk også at vi bliver beskyttet af Jehovas mægtige engle. (2 Kongebog 6:15-17) De er dybt interesserede i at det skal lykkes os at modstå de onde ånder. Det er som om de kommer med opmuntrende tilråb til os. Lad os derfor holde os nær til Jehova og hans familie af trofaste åndeskabninger. Lad os samtidig undgå enhver form for okkultisme og altid følge vejledningen i Guds ord. (1 Peter 5:6, 7; 2 Peter 2:9) Så kan vi være sikre på at vinde sejr i vores kamp mod de onde åndeskabninger.

19 Men hvorfor har Gud tolereret onde ånder og tilladt den ondskab der har voldt så mange lidelser? Det spørgsmål bliver besvaret i næste kapitel.

^ par. 2 Om de retfærdige engle siges der i Åbenbaringen 5:11: „Tallet på dem var ti tusind gange ti tusind og tusind gange tusind,“ eller „myriader af myriader“. (Se fodnoten). Bibelen viser altså at der blev skabt millioner af engle.