Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

KAPITEL TRE

Hvad er Guds hensigt med jorden?

Hvad er Guds hensigt med jorden?
  • Hvad er Guds hensigt med menneskene?

  • Hvordan er Gud blevet udfordret?

  • Hvordan vil livet på jorden blive i fremtiden?

1. Hvad er Guds hensigt med jorden?

GUDS hensigt med jorden er storslået og betagende. Det er hans ønske at jorden skal fyldes med lykkelige og sunde og raske mennesker. Bibelen siger at ’Gud plantede en have i Eden’, og at han ’lod fremvokse hvert træ som er indbydende at se på og godt at spise af’. Da han havde skabt de to første mennesker, Adam og Eva, anbragte han dem i disse smukke omgivelser og sagde til dem: „Bliv frugtbare og talrige og fyld jorden og underlæg jer den.“ (1 Mosebog 1:28; 2:8, 9, 15) Det var altså Guds hensigt at menneskene skulle sætte børn i verden, at de skulle udvide Paradiset indtil det dækkede hele jorden, og at de skulle tage sig af dyrene.

2. (a) Hvorfor kan vi være sikre på at Guds hensigt med jorden vil blive gennemført? (b) Hvad siger Bibelen om menneskers mulighed for at leve evigt?

2 Tror du nogen sinde Jehova Guds hensigt med jorden og menneskene vil blive til virkelighed? „Jeg har sagt det,“ siger Gud, „jeg vil også gennemføre det.“ (Esajas 46:9-11; 55:11) Hvis Gud har en hensigt, gennemfører han den! ’Han skabte ikke jorden forgæves, men dannede den til at bebos,’ står der i Esajas 45:18. Hvilken slags mennesker ønskede Gud at jorden skulle befolkes af, og hvor længe skulle de leve? Bibelen svarer: „De retfærdige tager jorden i besiddelse, og de skal bo for evigt på den.“ — Salme 37:29; Åbenbaringen 21:3, 4.

3. Hvilke sørgelige tilstande findes på jorden i dag, og hvilke spørgsmål opstår i den forbindelse?

3 Men sådan er det ikke nu. Folk bliver stadig syge og dør; de bekæmper hinanden og slår hinanden ihjel. Det er tydeligt at et eller andet gik galt. Det var bestemt ikke Guds hensigt at jorden skulle komme til at se ud som den gør i dag. Hvad skete der? Hvorfor er Guds hensigt ikke blevet gennemført? Ingen historiebog giver svar på de spørgsmål. Problemet begyndte nemlig i himmelen.

EN FJENDE DUKKER OP

4, 5. (a) Hvem var det i virkeligheden der talte til Eva gennem slangen? (b) Hvordan kan en der tidligere var anstændig og ærlig, udvikle sig til en tyv?

4 Ifølge den første bog i Bibelen dukkede der en modstander af Gud op i Edens Have. Han bliver beskrevet som „slangen“, men der var ikke blot tale om et dyr. Bibelens sidste bog identificerer ham ved at kalde ham „Djævelen og Satan, som vildleder hele den beboede jord“. Han bliver også kaldt „slangen fra fortiden“. (1 Mosebog 3:1; Åbenbaringen 12:9) Denne mægtige engel, en usynlig åndeskabning, talte til Eva gennem en slange, omtrent på samme måde som en bugtaler kan få det til at lyde som om hans stemme kommer fra en dukke. Denne åndeskabning var uden tvivl vidne til at Gud i sin tid gjorde jorden klar til at blive beboet af mennesker. — Job 38:4, 7.

5 Men eftersom alt hvad Jehova har frembragt, blev skabt fuldkomment, hvem har så skabt denne „djævel“, denne „Satan“? I virkeligheden gjorde denne mægtige åndesøn sig selv til Djævelen. Men hvordan var det muligt? På samme måde som det er muligt at et menneske der førhen har levet et pænt og ærligt liv, pludselig begynder at stjæle. Hvordan kan det ske? Måske lader den pågældende et uret ønske eller begær udvikle sig i hans hjerte. Hvis han bliver ved med at tænke på det, kan et sådant begær vokse sig meget stærkt. Hvis der så viser sig en lejlighed til det, giver han måske efter for sit begær og handler forkert. — Jakob 1:13-15.

6. Hvordan blev en af Guds mægtige åndesønner til Satan Djævelen?

6 Det var dét der skete i Satan Djævelens tilfælde. Han hørte tilsyneladende Gud sige til Adam og Eva at de skulle få børn og fylde jorden med deres efterkommere. (1 Mosebog 1:27, 28) Og så opstod tanken åbenbart: ’Alle disse mennesker kunne jo tilbede mig i stedet for Gud.’ Satan lod et uret ønske vokse i sit hjerte. Til sidst gav han efter for dette ønske og førte Eva bag lyset ved at lyve om Gud. (1 Mosebog 3:1-5) På den måde blev han en „djævel“, for ordet djævel betyder „bagvasker“. Samtidig gjorde han sig selv til „Satan“, som betyder „modstander“.

7. (a) Hvorfor døde Adam og Eva? (b) Hvorfor bliver alle Adams efterkommere gamle og dør?

7 Ved hjælp af løgn og bedrag fik Satan Djævelen Adam og Eva til at være ulydige mod Gud. (1 Mosebog 2:17; 3:6) Med tiden førte det til deres død, nøjagtig som Gud havde sagt. (1 Mosebog 3:17-19) Da Adam syndede, blev han ufuldkommen, og alle hans efterkommere arvede synden og ufuldkommenheden fra ham. (Romerne 5:12) Man kan måske sammenligne det med dét der kan ske når man bager brød i en form. Hvis formen har en defekt, hvad vil der så ske med alle de brød som bages i denne form? Hvert eneste brød vil få den samme defekt, eller fejl. På tilsvarende måde har alle mennesker arvet en defekt, nemlig ufuldkommenheden, fra Adam. Det er grunden til at alle mennesker bliver gamle og dør. — Romerne 3:23.

8, 9. (a) Hvilken udfordring kom Satan i virkeligheden med? (b) Hvorfor udslettede Gud ikke oprørerne med det samme?

8 Da Satan fik Adam og Eva til at synde, gjorde han i virkeligheden oprør mod Gud. Han kritiserede Guds måde at udøve sit herredømme på. Indirekte sagde han: ’Gud er en dårlig hersker. Han lyver og nægter sine skabninger alt muligt godt. Mennesker har ikke behov for Guds herredømme. De kan selv afgøre hvad der er godt, og hvad der er ondt. De vil være bedre tjent med mig som hersker.’ Hvordan skulle Gud reagere på sådan en udfordring? Nogle mener at Gud simpelt hen burde have slået oprørerne ihjel. Men ville det have modbevist Satans påstand? Ville det have bevist at Gud udøvede sit herredømme på en god måde?

9 Jehovas fuldkomne retfærdighedssans tillod ham ikke at udrydde oprørerne med det samme. Hvis han skulle bevise at Satan var en løgner, måtte han tilbagevise hans påstand på en tilfredsstillende måde, og det ville nødvendigvis tage tid. Gud besluttede derfor at han i en periode ville overlade herredømmet over menneskene til dem selv med Satan Djævelen som deres usynlige hersker. Hvorfor Jehova traf det valg, og hvorfor han har tilladt at der er gået så lang tid med at få afklaret dette spørgsmål, er forklaret i kapitel 11 i denne bog. Men allerede her er det en god idé at overveje følgende spørgsmål: Traf Adam og Eva det rigtige valg? Gjorde de ret i at stole på Satan, som aldrig havde gjort noget for dem? Var det rigtigt af dem at tro at Jehova, som havde givet dem alt hvad de havde, var en løgner? Hvad ville du have gjort?

10. Hvordan kan vi vise at vi står på Jehovas side i forbindelse med Satans udfordring?

10 Det vil være godt at vi hver især grunder over disse spørgsmål. Vi står nemlig over for et tilsvarende valg i dag. Vi har mulighed for at vælge Jehovas herredømme og dermed vise at vi ønsker ham som vores hersker. Gør vi det, stiller vi os på hans side i denne sag, og på den måde kan vi være med til at bevise at Satan er en løgner. (Salme 73:28; Ordsprogene 27:11) Desværre er det kun få af jordens milliarder af mennesker der har truffet det valg. Det rejser et vigtigt spørgsmål. Lærer Bibelen virkelig at Satan er denne verdens hersker?

HVEM ER DENNE VERDENS HERSKER?

Hvordan skulle Satan kunne tilbyde Jesus alle verdens riger hvis ikke de tilhørte ham?

11, 12. (a) Hvordan viser en af de fristelser Jesus blev udsat for, at Satan er denne verdens hersker? (b) Hvilke andre beviser er der for det?

11 Jesus betvivlede aldrig at Satan er denne verdens hersker. Ved en lejlighed viste Satan ham på mirakuløs måde „alle verdens riger og deres herlighed“. Derpå gav han Jesus løftet: „Alt dette vil jeg give dig hvis du kaster dig ned og udfører en tilbedelseshandling over for mig.“ (Mattæus 4:8, 9; Lukas 4:5, 6) Ville det tilbud have været en fristelse for Jesus hvis Satan ikke var disse jordiske rigers hersker? Jesus benægtede ikke at de var underlagt Satan. Det ville han helt sikkert have gjort hvis Satan ikke havde myndighed over dem.

12 Naturligvis er Jehova den almægtige Gud, Skaberen af det storslåede univers. (Åbenbaringen 4:11) Men hverken Jehova Gud eller Jesus Kristus omtales i Bibelen som „denne verdens hersker“. Jesus brugte derimod netop den betegnelse om Satan Djævelen. (Johannes 12:31; 14:30; 16:11) Bibelen omtaler ham endda som „denne tingenes ordnings gud“. (2 Korinther 4:3, 4) Angående denne modstander, eller Satan, skrev den kristne apostel Johannes: „Hele verden ligger i den ondes magt.“ — 1 Johannes 5:19.

HVORDAN VIL SATANS VERDEN BLIVE FJERNET?

13. Hvorfor er der behov for en ny verden?

13 For hvert år der går, bliver verden farligere at leve i. Den er fyldt med hære som bekriger hinanden, uærlige politikere, hykleriske religiøse ledere og forhærdede forbrydere. Ja, verden som helhed er uforbederlig. Bibelen viser at tiden snart er inde til at Jehova vil fjerne denne onde verden i sin krig ved Harmagedon. Det vil bane vej for en retfærdig ny verden. — Åbenbaringen 16:14-16.

14. Hvem har Gud udvalgt til at herske i sit himmelske rige, og hvordan var det blevet forudsagt?

14 Jehova Gud har udvalgt Jesus Kristus til at herske som konge i sit himmelske rige. Bibelen kom for længe siden med denne forudsigelse: „Et barn er født os, en søn er givet os; og det fyrstelige herredømme skal hvile på hans skulder. Og hans navn skal være . . . Fredsfyrste. På det fyrstelige herredømmes omfang og på freden vil der ingen ende være.“ (Esajas 9:6, 7) Angående dette herredømme lærte Jesus sine disciple at bede: „Lad dit rige komme. Lad din vilje ske, som i himmelen, således også på jorden.“ (Mattæus 6:10) Som vi senere skal se, vil Guds rige snart fjerne alle denne verdens riger og selv overtage deres plads. (Daniel 2:44) Derefter vil Guds rige indføre et paradis på jorden.

EN NY VERDEN ER NÆR

15. Hvad er den „nye jord“?

15 Bibelen kommer med denne forsikring: „Efter [Guds] løfte venter vi nye himle og en ny jord hvori retfærdighed skal bo.“ (2 Peter 3:13; Esajas 65:17) Nogle af de steder hvor Bibelen taler om „jorden“, refereres der til menneskene på jorden. (1 Mosebog 11:1) Den retfærdige „nye jord“ består af de mennesker som får Guds godkendelse.

16. Hvilken uvurderlig gave giver Gud dem han godkender, og hvad må vi gøre for at modtage denne gave?

16 Jesus lovede at de der får Guds godkendelse i den kommende nye verden, vil modtage det evige liv som en gave. (Markus 10:30) I Johannes 3:16 og 17:3 kan du se hvad han sagde vi må gøre for at få det evige liv. De der viser sig værdige til at modtage denne storslåede gave, vil opnå store velsignelser i det kommende paradis på jorden. Lad os se hvad Bibelen fortæller om disse velsignelser.

17, 18. Hvordan kan vi være sikre på at der i Paradiset vil være fred og sikkerhed overalt?

17 Ingen ondskab, krig, kriminalitet eller vold. „Den ugudelige [er] ikke mere . . . Men de sagtmodige tager jorden i besiddelse.“ (Salme 37:10, 11) Der vil være fred fordi ’Gud vil standse krige indtil jordens ende’. (Salme 46:9; Esajas 2:4) Til den tid „blomstrer den retfærdige, og fred i overflod, indtil månen ikke er mere“ — det vil sige for evigt! — Salme 72:7.

18 Jehovas tilbedere vil leve et trygt og sikkert liv. Så længe fortidens israelitter adlød Gud, boede de trygt. (3 Mosebog 25:18, 19) Det bliver skønt at kunne glæde sig over en lignende tryghed og sikkerhed i Paradiset. — Esajas 32:18; Mika 4:4.

19. Hvorfra ved vi at der vil være rigeligt med fødevarer i Guds nye verden?

19 Ingen fødevaremangel. „Der vil være en overflod af korn på jorden,“ skrev salmisten. „På bjergenes top vil det bugne.“ (Salme 72:16) Jehova vil velsigne de retfærdige, og „jorden skal give sin afgrøde“. — Salme 67:6.

20. Hvorfor kan vi være sikre på at hele jorden vil blive til et paradis?

20 Hele jorden vil blive til et paradis. I landområder som tidligere er blevet ødelagt af mennesker, vil smukke nye boliger og haver dukke op. (Esajas 65:21-24; Åbenbaringen 11:18) Med tiden vil de opdyrkede områder på jorden brede sig indtil hele kloden er lige så smuk og frugtbar som Edens Have var. Og Gud vil til evig tid ’åbne sin hånd og mætte alt levende med hvad det ønsker’. — Salme 145:16.

21. Hvad viser at der vil være fred mellem mennesker og dyr?

21 Der vil være fred mellem mennesker og dyr. Husdyr og vilde dyr vil græsse sammen. Selv små børn vil ikke have noget at frygte fra de dyr som vi i dag regner for farlige. — Esajas 11:6-9; 65:25.

22. Hvad vil der ske med al sygdom?

22 Al sygdom vil forsvinde. Som hersker i Guds himmelske rige vil Jesus udføre mirakuløse helbredelser i langt større målestok end da han var på jorden. (Mattæus 9:35; Markus 1:40-42; Johannes 5:5-9) Til den tid vil ’ingen indbygger sige: „Jeg er syg.“’ — Esajas 33:24; 35:5, 6.

23. Hvad vil der ske med de døde som er i Guds erindring?

23 Døde vil blive oprejst og få mulighed for at leve evigt. Alle de der sover i døden og er i Guds erindring, vil få en opstandelse. Ja, „der vil finde en opstandelse sted af både retfærdige og uretfærdige“. — Apostelgerninger 24:15; Johannes 5:28, 29.

24. Hvad synes du om muligheden for at komme til at leve i et jordisk paradis?

24 De der lærer vores store Skaber, Jehova Gud, at kende og vælger at tjene ham, kan se en vidunderlig fremtid i møde i det kommende paradis på jorden. Jesus henviste til dette paradis da han gav forbryderen der hang ved siden af ham, dette løfte: „Du skal være med mig i Paradiset.“ (Lukas 23:43) Men det er også vigtigt for os at lære mere om Jesus Kristus, da han er den der gør det muligt for os at få del i alle disse velsignelser.