Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

KAPITEL TOLV

En livsform Gud synes om

En livsform Gud synes om
  • Hvordan kan du blive Guds ven?

  • Hvordan er du berørt af Satans oprør?

  • Hvilken adfærd mishager Gud?

  • Hvordan kan du leve på en måde som Gud synes om?

1, 2. Nævn nogle eksempler på mennesker som Jehova betragtede som sine nære venner.

HVEM vil du gerne have som venner? Du foretrækker nok nogle der deler dine synspunkter og interesser og har de samme værdinormer som dig. Du føler dig sikkert tiltrukket af mennesker med gode egenskaber som for eksempel ærlighed og venlighed.

2 I historiens løb har Jehova valgt en række mennesker som sine nære venner. Han kaldte for eksempel Abraham sin ven. (Esajas 41:8; Jakob 2:23) Han holdt også meget af kong David og omtalte ham som ’en mand efter sit hjerte’. (Apostelgerninger 13:22) Og profeten Daniel blev af Jehova betragtet som „højt skattet“. — Daniel 9:23.

3. Hvilken slags mennesker vælger Jehova som sine venner?

3 Hvorfor betragtede Jehova mænd som Abraham, David og Daniel som sine nære venner? Til Abraham sagde han: „Du har hørt efter min røst.“ (1 Mosebog 22:18) Jehova nærmer sig altså dem der lytter til ham og ydmygt gør hvad han beder dem om. Til israelitterne sagde han: „Adlyd min røst, så vil jeg være jeres Gud, og I skal være mit folk.“ (Jeremias 7:23) Hvis du adlyder Jehova, kan du også blive hans ven!

JEHOVA STYRKER SINE VENNER

4, 5. Hvordan viser Jehova sig stærk sammen med sit folk?

4 Tænk over hvad det indebærer at være Guds ven. Bibelen siger at Jehova spejder efter muligheder ’for at vise sig stærk sammen med dem hvis hjerte er helt med ham’. (2 Krønikebog 16:9) Hvordan kan Jehova vise sig stærk sammen med dig? En af måderne er omtalt i Salme 32:8: „Jeg [Jehova] giver dig indsigt og lærer dig den vej du skal gå. Jeg vil råde dig, med mit øje hvilende på dig.“

5 Er det ikke et kærligt udtryk for Jehovas omsorg? Han vil give dig den vejledning du har behov for, og våge over dig når du gør brug af den. Gud ønsker at hjælpe dig igennem de trængsler og prøvelser du møder. (Salme 55:22) Hvis du tjener Jehova helhjertet, kan du have den samme tillid til ham som salmisten der skrev: „Jeg har bestandig holdt mig Jehova for øje. Fordi han er ved min højre, bliver jeg ikke bragt til at vakle.“ (Salme 16:8; 63:8) Ja, Jehova kan hjælpe dig til at leve på en måde som behager ham. Men som du ved, har Jehova en fjende som prøver at hindre dig i det.

SATANS OPRØR

6. Hvordan lød Satans anklage vedrørende menneskene?

6 I kapitel 11 blev det forklaret hvordan Satan Djævelen har gjort oprør mod Gud ved at sætte spørgsmålstegn ved Guds ret til at herske. Satan beskyldte Jehova for at lyve og sagde i virkeligheden at det var uretfærdigt af ham at han ikke lod Adam og Eva selv afgøre hvad der var rigtigt, og hvad der var forkert. Efter at Adam og Eva havde syndet, og efterhånden som jorden begyndte at blive fyldt med deres efterkommere, rejste Satan endnu et stridsspørgsmål. Han rejste tvivl om menneskenes motiv til at tjene Gud. „De gør det ikke fordi de elsker ham,“ hævdede Satan. „Hvis jeg får lov, kan jeg få alle til at vende Gud ryggen.“ Bibelens beretning om en mand der hed Job, viser at Satan troede at det forholdt sig sådan. Hvem var Job, og hvordan blev han berørt af Satans oprør?

7, 8. (a) Hvad bemærkelsesværdigt var der ved Job i forhold til hans samtidige? (b) Hvordan satte Satan spørgsmålstegn ved Jobs motiv?

Job levede for cirka 3600 år siden, og han var et godt menneske. Jehova sagde: „Der er ingen som han på jorden: en uangribelig og retskaffen mand som frygter Gud og viger fra det onde.“ (Job 1:8) Job behagede Gud.

Satan satte spørgsmålstegn ved Jobs motiv til at tjene Gud. Han sagde til Jehova: „Har du ikke sat hegn rundt om ham og hans hus og alt hvad han ejer? Hans hænders værk har du velsignet, og hans hjorde breder sig i landet. Men til en forandring: ræk engang din hånd ud og rør ved alt hvad han ejer, og se om han ikke vil forbande dig lige op i dit ansigt.“ — Job 1:10, 11.

9. Hvordan reagerede Jehova på Satans anklage, og hvorfor?

Satan hævdede altså at Job udelukkende tjente Gud fordi han fik noget til gengæld. Han påstod også at Job ville vende sig mod Gud hvis han blev udsat for prøvelser. Hvordan reagerede Jehova på denne anklage fra Satans side? Eftersom spørgsmålet drejede sig om Jobs motiv, gav Jehova Satan lov til at sætte Job på prøve. På den måde ville Jobs kærlighed til Gud — eller mangel på samme — komme tydeligt til udtryk.

JOB BLIVER PRØVET

10. Hvilke prøvelser ramte Job, og hvordan reagerede han på dem?

10 Kort efter udsatte Satan Job for en række prøvelser. Han blev næsten ruineret da hans dyr blev enten stjålet eller slået ihjel. De fleste af hans tjenere blev dræbt. Derefter mistede han på tragisk vis sine ti børn i en storm. Trods disse forfærdelige begivenheder „syndede Job ikke og tillagde ikke Gud noget utilbørligt“. — Job 1:22.

11. (a) Hvilken anden påstand kom Satan nu med angående Job, og hvordan reagerede Jehova? (b) Hvordan reagerede Job på sin smertefulde sygdom?

11 Satan gav dog ikke op. Selvom Job holdt ud efter at have mistet sine ejendele, tjenere og børn, påstod Satan at han i hvert fald ville vende Gud ryggen hvis han blev syg. Jehova tillod at Satan påførte Job en modbydelig, smertefuld sygdom. Men selv dette fik ham ikke til at miste tilliden til Gud. Job sagde i stedet: „Til jeg udånder lader jeg ikke min uangribelighed vige fra mig!“ — Job 27:5.

Job blev belønnet for sin trofasthed

12. Hvad viste Jobs adfærd om Satans anklage?

12 Job var ikke klar over at det var Satan der var skyld i hans problemer. Da han ikke kendte detaljerne vedrørende Satans oprør mod Jehovas suverænitet, frygtede han at det var Gud der var ophav til hans problemer. (Job 6:4; 16:11-14) Men alligevel bevarede Job sin uangribelighed, eller integritet, over for Jehova. Eftersom han forblev trofast over for Gud, blev Satans påstand om at Job kun tjente Gud af selviske grunde, modbevist.

13. Hvad medførte Jobs trofasthed over for Gud?

13 Jobs trofasthed gav Jehova et magtfuldt svar på Satans krænkende anklage. Job var Jehovas ven, og Gud belønnede ham for hans trofasthed. — Job 42:12-17.

HVORDAN BERØRER DET DIG?

14, 15. Hvorfor kan man sige at Satans anklage mod Job i virkeligheden berører alle mennesker?

14 Det spørgsmål Satan havde rejst om menneskers integritet over for Gud, var ikke kun møntet på Job. Du er også berørt af det. At det forholder sig sådan, fremgår tydeligt af Guds ord: „Vær vís, min søn, og lad mit hjerte fryde sig, så jeg kan svare den der smæder mig.“ (Ordsprogene 27:11) Disse ord, som blev skrevet flere hundrede år efter Jobs død, viser at Satan fortsat håner Gud og anklager hans tjenere. Hvis vi lever et liv der behager Gud, kan vi i virkeligheden være med til at tilbagevise Satans falske anklager, og på den måde kan vi ’fryde Guds hjerte’. Tænk engang! Du kan være med til at modbevise Satans løgnagtige påstande. Er det ikke fantastisk at vi mennesker kan være med til det, selvom det kræver at vi foretager visse forandringer i vores liv?

15 Læg mærke til Satans udtalelse: „Et menneske giver alt hvad han har, for sin sjæl.“ (Job 2:4) Ved at sige „et menneske“ gjorde Satan det klart at hans anklage ikke kun var rettet mod Job, men mod alle mennesker. Det er værd at hæfte sig ved. Satan har altså også sat spørgsmålstegn ved din integritet over for Gud. Det er Satans ønske at du, når du får problemer, vil være ulydig mod Gud og holde op med at gøre det rette. På hvilke måder kunne Satan forsøge at nå det mål?

16. (a) Hvilke metoder benytter Satan når han prøver at få folk til at vende Gud ryggen? (b) Hvordan kunne han gøre brug af dem i dit tilfælde?

16 Som vi var inde på i kapitel 10, gør Satan brug af forskellige metoder når han forsøger at få folk til at vende Gud ryggen. Nogle gange angriber han „som en brølende løve [der] søger nogen at opsluge“. (1 Peter 5:8) Det kan komme til udtryk ved at han, gennem modstand fra dine venner, slægtninge eller andre, prøver at få dig til at holde op med at studere Bibelen og leve efter det du lærer. * (Johannes 15:19, 20) Andre gange „giver [Satan] sig ud for at være en lysets engel“. (2 Korinther 11:14) Djævelen kan gøre brug af underfundige metoder for at vildlede dig og lokke dig væk fra en livsform der behager Gud. Han prøver måske også at gøre dig modløs, for eksempel ved at få dig til at føle at du ikke kan leve op til de krav der stilles for at glæde Gud. (Ordsprogene 24:10) Uanset om Satan viser sig som en „brølende løve“ eller som en „lysets engel“, er hans anklage den samme. Han påstår at du vil holde op med at tjene Gud når du bliver udsat for prøvelser eller fristelser. Hvordan kan du imødegå hans påstand og bevise din integritet over for Gud, ligesom Job gjorde?

ADLYD JEHOVAS BUD

17. Hvad er den vigtigste grund til at adlyde Jehovas bud?

17 Du kan tilbagevise Satans påstand ved at leve dit liv på en måde som Gud synes om. Hvad indebærer det? Bibelen svarer: „Du skal elske Jehova din Gud af hele dit hjerte og hele din sjæl og hele din virkekraft.“ (5 Mosebog 6:5) Efterhånden som din kærlighed til Jehova vokser, vil du få et stærkt ønske om at gøre det han kræver af dig. Apostelen Johannes skrev: „Dette er hvad kærligheden til Gud vil sige, at vi holder hans bud.“ Og hvis du elsker Jehova af hele dit hjerte, vil du opdage at ’hans bud ikke er byrdefulde’. — 1 Johannes 5:3.

18, 19. (a) Nævn nogle af Jehovas bud. (Se rammen på side 122). (b) Hvordan ved vi at Jehova ikke forventer for meget af os?

18 Hvad går Jehovas bud ud på? Nogle drejer sig om forskellige former for adfærd som vi må undgå. Bemærk for eksempel  rammen på side 122 med titlen: „Undgå det Jehova hader.“ Det er en liste over forskellige ting som Bibelen klart fordømmer. I første omgang er der måske nogle af punkterne du ikke synes er så alvorlige. Men når du har tænkt nærmere over de anførte skriftsteder, vil du sikkert kunne se visdommen i Jehovas bud. Det at du skal ændre adfærd, kan vise sig at være den største udfordring du nogen sinde har stået over for. Men en livsform som behager Gud, giver glæde og stor tilfredshed. (Esajas 48:17, 18) Og det kan lade sig gøre at ændre livsform. Hvordan kan vi være så sikre på det?

19 Jehova forventer aldrig mere af os end vi kan klare. (5 Mosebog 30:11-14) Han kender vores stærke og svage sider bedre end vi selv gør. (Salme 103:14) Desuden kan Jehova give os styrke til at adlyde ham. Apostelen Paulus skrev: „Gud er trofast, og han vil ikke lade jer blive fristet ud over hvad I kan tåle, men sammen med fristelsen vil han også skabe en udvej, så I kan modstå den.“ (1 Korinther 10:13) Gud kan endda give os en „kraft som er ud over det normale“. (2 Korinther 4:7) Efter at have udholdt mange trængsler sagde Paulus: „Alt har jeg styrke til ved ham som giver mig kraft.“ — Filipperne 4:13.

OPDYRK EGENSKABER SOM GUD SYNES OM

20. Hvilke egenskaber må du opdyrke for at behage Gud, og hvorfor er disse egenskaber vigtige?

20 Hvis man gerne vil behage Jehova, må man afsky det han hader. Men det er ikke nok. Man må også elske det han elsker. (Romerne 12:9) Føler du dig ikke tiltrukket af mennesker der har de samme synspunkter, interesser og værdinormer som dig? Sådan har Jehova det også. Vi må derfor lære at holde af alt det Jehova synes godt om. Noget af det er beskrevet i Salme 15:1-5, der handler om dem Jehova betragter som sine venner. Jehovas venner har de egenskaber som Bibelen under ét kalder „åndens frugt“. Det er egenskaberne „kærlighed, glæde, fred, langmodighed, venlighed, godhed, tro, mildhed [og] selvbeherskelse“. — Galaterne 5:22, 23.

21. Hvad kan hjælpe dig til at opdyrke egenskaber som Gud synes om?

21 Du kan opdyrke egenskaber som Gud synes om, ved at læse i og studere Bibelen regelmæssigt. At lære hvad Gud kræver af dig, kan hjælpe dig til at bringe din tankegang i harmoni med Guds. (Esajas 30:20, 21) Jo større kærlighed du får til Jehova, jo mere vil du ønske at leve dit liv på en måde han synes om.

22. Hvad kan du opnå ved at leve dit liv på en måde som Gud synes om?

22 Det kræver en indsats at følge Guds bud og på den måde leve et liv som han synes om. Bibelen sammenligner det at ændre livsform med det at skifte tøj; vi må afføre os den gamle personlighed og iføre os en ny. (Kolossenserne 3:9, 10) Til gengæld skrev salmisten om Jehovas bud: „Ved at holde dem lønnes man stort.“ (Salme 19:11) Også du vil opdage at man bliver rigt belønnet hvis man lever sit liv på en måde som Gud synes om. Ved at gøre det er du med til at tilbagevise Satans påstand, og det vil glæde Jehovas hjerte!

^ par. 16 Det betyder ikke at de mennesker du møder modstand fra, personligt bliver styret af Satan. Men Satan er denne tingenes ordnings gud, og „hele verden ligger i [hans] magt“. (2 Korinther 4:4; 1 Johannes 5:19) Derfor må vi forvente at blive upopulære og møde modstand hvis vi gør Guds vilje.