Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

TILLÆG

Hvad er dommens dag?

Hvad er dommens dag?

HVORDAN forestiller du dig dommens dag? Mange ser for sig at milliarder af sjæle en for en bliver bragt frem for Guds trone, hvor dommen over den enkelte bliver afsagt. Nogle vil blive belønnet med himmelsk lyksalighed og andre blive dømt til evig pine. Bibelen maler imidlertid et ganske andet billede af denne tidsperiode. Guds ord skildrer det ikke som en skræmmende tid, men som en tid med håb og genoprettelse.

I Åbenbaringen 20:11, 12 læser vi apostelen Johannes’ beskrivelse af dommens dag: „Jeg så en stor, hvid trone og ham som sad på den. For hans ansigt flygtede jorden og himmelen, og der fandtes ikke noget sted for dem. Og jeg så de døde, de store og de små, stå foran tronen, og skriftruller blev åbnet. Og en anden skriftrulle blev åbnet; det er livets skriftrulle. Og de døde blev dømt ud fra det der stod skrevet i skriftrullerne, efter deres gerninger.“ Hvem er den dommer der omtales her?

Det er Jehova Gud, menneskehedens øverste Dommer. Han overlader imidlertid selve domsarbejdet til en anden. Ifølge Apostelgerninger 17:31 sagde apostelen Paulus at Gud har „fastsat en dag på hvilken han har i sinde at dømme den beboede jord med retfærdighed ved en mand som han har udnævnt“. Denne udnævnte dommer er den opstandne Jesus Kristus. (Johannes 5:22) Hvornår begynder dommens dag? Og hvor længe vil den vare?

Åbenbaringens Bog viser at dommens dag begynder efter at Satans ordning på jorden er blevet ødelagt i krigen ved Harmagedon. * (Åbenbaringen 16:14, 16; 19:19–20:3) Efter Harmagedon vil Satan og hans dæmoner blive holdt indespærret i en afgrund i tusind år. I denne tidsperiode vil 144.000 himmelske medarvinger være dommere og herske „som konger sammen med Messias“. (Åbenbaringen 14:1-3; 20:1-4; Romerne 8:17) Dommens dag er ikke en hurtigt overstået begivenhed af 24 timers varighed. Nej, den strækker sig over tusind år.

I løbet af denne tusindårige periode vil Jesus Kristus „dømme levende og døde“. (2 Timoteus 4:1) De „levende“ sigter til ’den store skare’ som overlever Harmagedon. (Åbenbaringen 7:9-17) Apostelen Johannes så også de „døde . . . stå foran [doms]tronen“. Som Jesus lovede, vil der finde en opstandelse sted, hvor „de der er i mindegravene skal høre hans røst og komme ud“. (Johannes 5:28, 29; Apostelgerninger 24:15) Men på hvilket grundlag vil alle disse mennesker blive dømt?

Ifølge apostelen Johannes’ syn ’blev skriftruller åbnet’, og „de døde blev dømt ud fra det der stod skrevet i skriftrullerne, efter deres gerninger“. Indeholder disse skriftruller en optegnelse over folks tidligere gerninger? Nej, dommen vil ikke blive afsagt på grundlag af hvad mennesker gjorde før de døde. Hvordan ved vi det? Bibelen siger: „Den der er død er blevet frikendt fra sin synd.“ (Romerne 6:7) De der bliver oprejst til liv, har derfor fået tavlen visket ren, så at sige. Skriftrullerne må således stå for de nye retningslinjer Gud giver. Både de der overlever Harmagedon, og de der bliver oprejst, må adlyde Guds bud for at få evigt liv, også de nye bud som Jehova måske åbenbarer i løbet af de tusind år. Enkeltpersoner vil altså blive dømt på grundlag af de gerninger de gør i løbet af dommens dag.

På dommens dag vil milliarder af mennesker for første gang få mulighed for at lære Guds vilje at kende og rette sig efter den. Det betyder at der skal foregå et storstilet undervisningsarbejde. Ja, „den frugtbare jords indbyggere [vil] lære retfærdighed“. (Esajas 26:9) Men det er ikke alle der vil rette sig efter Guds vilje. Esajas 26:10 siger: „Selv om der vises den ugudelige gunst, lærer han ikke retfærdighed. I ærlighedens land vil han handle uret og ikke se Jehovas højhed.“ Disse ugudelige vil i løbet af dommens dag blive udslettet for bestandig. — Esajas 65:20.

Når dommens dag er slut, er de der stadig lever, blevet fuldkomne — og dermed „levende“ i ordets egentlige forstand. (Åbenbaringen 20:5) I løbet af dommens dag vil menneskeheden således blive ført tilbage til sit oprindelige, fuldkomne stade. (1 Korinther 15:24-28) Derefter vil en endelig prøve finde sted. Satan vil blive løsladt fra sit fængsel og få lov til at prøve at vildlede menneskeheden en sidste gang. (Åbenbaringen 20:3, 7-10) De der modstår ham, vil erfare den endelige opfyldelse af Bibelens løfte: „De retfærdige tager jorden i besiddelse, og de skal bo for evigt på den.“ (Salme 37:29) Ja, dommens dag vil blive en velsignelse for alle der er trofaste over for Gud!

^ par. 1 Flere oplysninger om Harmagedon findes i Indsigt i Den Hellige Skrift, bind 1, side 832-33 og 1081-82 samt i Tilbed den eneste sande Gud, kapitel 20, begge udgivet af Jehovas Vidner.