Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

KAPITEL NITTEN

Forbliv i Guds kærlighed

Forbliv i Guds kærlighed
  • Hvad vil det sige at elske Gud?

  • Hvordan kan vi forblive i Guds kærlighed?

  • Hvordan vil Jehova belønne dem som forbliver i hans kærlighed?

Vil du gøre Jehova til din tilflugt i disse stormfulde tider?

1, 2. Hvor kan vi finde et sikkert tilflugtssted i dag?

FORESTIL dig at du en stormfuld dag kommer gående hen ad vejen. Himmelen bliver mørkere og mørkere. Det begynder at lyne og tordne, og så kommer regnen, et voldsomt regnskyl. Du sætter tempoet op og ser dig desperat omkring for at finde et sted hvor du kan søge ly. Dér, i vejsiden, får du øje på et solidt læskur. Dér kan du komme i tørvejr. Hvor var det godt du fandt det sted!

2 Vi lever i stormfulde tider. Verdensforholdene bliver værre og værre. Men der findes et sikkert sted hvor vi kan søge ly. Et tilflugtssted der kan beskytte os mod at lide varig skade. Hvad er det for et sted? Bibelens svar fremgår af følgende citat: „Jeg siger til Jehova: ’Du er min tilflugt og min borg, min Gud, som jeg stoler på.’“ — Salme 91:2.

3. Hvordan kan vi gøre Jehova til vores tilflugt?

3 Tænk engang! Jehova, universets Skaber og suveræne Hersker, kan være vores beskyttende tilflugtssted. Hos ham er vi i sikkerhed, for han er langt stærkere end nogen som helst eller noget som helst der kunne true os. Og selvom vi skulle lide skade, kan Jehova rette fuldstændig op på det der er sket. Hvordan kan vi gøre Jehova til vores tilflugt? Vi må stole på ham. Derudover giver Bibelen os denne tilskyndelse: „I [skal] bevare jer selv i Guds kærlighed.“ (Judas 21) Ja, vi må forblive i Guds kærlighed og bevare et nært og kærligt forhold til vores himmelske Far. Gør vi det, kan vi være sikre på at han vil være vores tilflugt. Men hvordan kan vi få et sådant nært forhold til ham?

VÆR OPMÆRKSOM PÅ GUDS KÆRLIGHED, OG REAGER POSITIVT PÅ DEN

4, 5. Nævn nogle af de måder Jehova har vist os sin kærlighed på.

4 For at forblive i Guds kærlighed må vi være opmærksomme på hvordan Gud har vist at han elsker os. Tænk på nogle af de bibelske lærepunkter du har fået kendskab til ved hjælp af denne bog. Som Skaberen af alt har Jehova givet os jorden som et dejligt hjem. Ud over at have sørget for rigeligt med mad, vand og naturlige ressourcer har han sørget for et fascinerende dyreliv og smukke, betagende landskaber. Som Bibelens forfatter har han åbenbaret sit navn og sine egenskaber for os. Desuden fortæller hans ord at han sendte sin egen søn, Jesus Kristus, ned til jorden og tillod at han blev udsat for lidelser og døde for vores skyld. (Johannes 3:16) Hvad betyder denne storslåede gave for os? Den giver os håb om en vidunderlig fremtid.

5 Vores håb for fremtiden er også afhængigt af noget andet Gud har gjort. Han har oprettet det messianske rige i himmelen. Det vil snart sætte en stopper for alle lidelser og gøre jorden til et paradis. Dér vil vi kunne leve i fred og lykke for evigt! (Salme 37:29) Og Gud har givet os vejledning om hvordan vi indtil da kan leve vores liv på den bedste måde. Han har også givet os bønnen, en værdifuld gave der gør at vi altid kan kommunikere med ham. Og alt dette er blot nogle få af de mange måder Jehova har vist sin kærlighed på, både til menneskeheden i almindelighed og til dig som enkeltperson.

6. Hvordan vil du reagere på den kærlighed Gud har vist dig?

6 På den baggrund er der et vigtigt spørgsmål du må overveje. Du må spørge dig selv: „Hvordan vil jeg reagere på Jehovas kærlighed?“ Mange vil nok sige: „Jamen jeg må selvfølgelig gengælde hans kærlighed.“ Er det også sådan du føler det? Jesus sagde at det vigtigste af alle bud var dette: „Du skal elske Jehova din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind.“ (Mattæus 22:37) Og vi har bestemt mange grunde til at elske Jehova Gud. Men er det tilstrækkeligt blot at føle en sådan kærlighed? Er det nok til at man kan sige at man elsker Jehova af hele sit hjerte, hele sin sjæl og hele sit sind?

7. Omfatter kærlighed til Gud mere end følelsen af at man elsker ham? Forklar.

7 Sådan som Bibelen beskriver det, omfatter kærlighed til Gud langt mere end følelser. Følelsen af at man elsker Jehova, er naturligvis vigtig, men den er faktisk kun begyndelsen til den virkelige kærlighed til ham. En æblekerne er en nødvendig betingelse for at der kan udvikle sig et frugtbærende æbletræ. Men hvis du gerne vil have et æble, vil du så være tilfreds med blot at få en æblekerne? Selvfølgelig ikke! Tilsvarende er følelsen af at man elsker Jehova, kun en begyndelse. Bibelen siger: „Dette er hvad kærligheden til Gud vil sige, at vi holder hans bud; og hans bud er ikke byrdefulde.“ (1 Johannes 5:3) Hvis kærligheden til Gud er ægte, vil det kunne ses på de gode frugter den bærer. Kærligheden må komme til udtryk i handling. — Mattæus 7:16-20.

8, 9. Hvordan kan vores kærlighed til Gud og vores værdsættelse af alt det han har gjort for os, komme til udtryk i det vi gør?

8 Vi viser vores kærlighed til Gud ved at holde hans bud og følge hans principper. Og det er ikke uoverkommeligt. Jehovas bud er ikke byrdefulde. Tværtimod. Han har givet os dem for at hjælpe os til at leve et godt, lykkeligt og tilfredsstillende liv. (Esajas 48:17, 18) Ved at leve et liv der er i overensstemmelse med Jehovas vejledning, viser vi at vi i høj grad værdsætter alt hvad han har gjort for os. Sørgeligt nok er der i den verden vi lever i, alt for få der viser en sådan værdsættelse. Vi vil ikke være utaknemmelige sådan som nogle var det mens Jesus levede på jorden. Jesus helbredte ti spedalske, men kun en af dem vendte tilbage for at takke ham. (Lukas 17:12-17) Vi vil selvfølgelig gerne være som ham der viste sin taknemmelighed, ikke som de ni andre.

9 Men hvilke bud fra Jehova er det så vi skal holde? En række af dem har været behandlet i denne bog, men lad os repetere nogle af dem. At holde Guds bud vil hjælpe os til at forblive i Guds kærlighed.

KOM STADIG NÆRMERE TIL JEHOVA

10. Forklar hvorfor det er vigtigt at blive ved med at tilegne sig kundskab om Jehova Gud.

10 At tilegne sig større kundskab om Jehova er et vigtigt skridt når man ønsker at komme nærmere til ham. Det er en proces som aldrig bør standse. Hvis du befandt dig udendørs en meget kold aften og holdt varmen ved hjælp af et bål, ville du så bare lade flammerne blive mindre og lade ilden dø ud? Selvfølgelig ikke. Du ville blive ved med at lægge brænde på bålet for at holde ilden og dermed varmen ved lige. Det kunne jo være et spørgsmål om liv eller død! Ligesom brænde kan holde et bål ved lige, kan „kundskab om Gud“ ’vedligeholde’ vores stærke kærlighed til Jehova. — Ordsprogene 2:1-5.

Ilden skal holdes ved lige — det samme skal din kærlighed til Jehova

11. Hvilken virkning havde Jesu undervisning på hans disciple?

11 Jesus ønskede at hans disciple skulle holde deres kærlighed til Jehova og hans dyrebare sandhedsord levende og varm. Efter sin opstandelse lærte Jesus to af sine disciple noget om de profetier i De Hebraiske Skrifter som var gået i opfyldelse på ham. Hvilken virkning havde det på dem? De sagde senere: „Brændte vore hjerter ikke da han talte til os på vejen, mens han åbnede Skrifterne helt for os?“ — Lukas 24:32.

12, 13. (a) Hvad er der sket med kærligheden til Gud og hans ord for de fleste menneskers vedkommende? (b) Hvordan kan vi hindre at vores kærlighed kølnes?

12 Fik du, da du begyndte at lære hvad Bibelen virkelig siger, en varm følelse af glæde og kærlighed til Gud i dit hjerte? En kærlighed som gav dig lyst til nidkært at tjene ham? Det fik du sikkert. Og sådan er der mange der har følt det. Udfordringen består nu i at holde denne stærke kærlighed levende og få den til at vokse. Vi ønsker ikke at følge den almindelige tendens i den verden vi lever i. Jesus forudsagde: „Kærligheden [vil] blive kold hos de fleste.“ (Mattæus 24:12) Hvordan kan du hindre at din kærlighed til Jehova og Bibelens sandheder kølnes?

13 Bliv ved med at tilegne dig kundskab om Jehova Gud og Jesus Kristus. (Johannes 17:3) Grund over og fordyb dig i det du lærer fra Guds ord, ved at spørge dig selv: ’Hvad viser det her mig om Jehova? Giver det mig endnu en grund til at elske ham af hele mit hjerte, hele min sjæl og hele mit sind?’ (1 Timoteus 4:15) En sådan eftertanke vil give din kærlighed til Jehova næring så den bliver ved med at brænde.

14. Hvordan kan bøn hjælpe os til at holde vores kærlighed til Jehova levende?

14 Man kan også bevare sin kærlighed til Jehova levende og varm ved at bede til ham regelmæssigt. (1 Thessaloniker 5:17) I kapitel 17 lærte vi at bønnen er en dyrebar gave fra Gud. Ligesom det indbyrdes forhold imellem mennesker trives når de har en regelmæssig og åben kommunikation, vil vores forhold til Jehova blive ved med at være varmt og levende hvis vi regelmæssigt beder til ham. Det er livsvigtigt for os at vi aldrig lader vores bønner blive mekaniske og rutineprægede — bare en remse vi gentager, uden at føle noget og uden at tænke over indholdet. Vi må tale til Jehova som et barn ville tale til en kærlig far. Selvfølgelig skal vi være respektfulde, men vi må være åbne, ærlige og tale fra hjertet. (Salme 62:8) Ja, et personligt bibelstudium og oprigtige bønner er vigtige sider af vores tilbedelse som vil hjælpe os til at forblive i Guds kærlighed.

FIND GLÆDE I DIN TILBEDELSE

15, 16. Hvorfor kan vi med rette betragte arbejdet med at forkynde Guds rige som et privilegium og en kostbarhed?

15 Personligt bibelstudium og oprigtig bøn er tilbedelseshandlinger som vi kan udføre når vi er alene. Men nu vil vi se på et aspekt af tilbedelsen som udføres offentligt, nemlig det at tale med andre om vores tro. Har du allerede fortalt andre om det du har lært ud fra Bibelen? Hvis det er tilfældet, er det et vidunderligt privilegium du har fået del i. (Lukas 1:74) Når vi fortæller andre hvad vi har lært om Jehova Gud, udfører vi et meget vigtigt arbejde som er pålagt alle sande kristne — arbejdet med at forkynde den gode nyhed om Guds rige. — Mattæus 24:14; 28:19, 20.

16 Apostelen Paulus betragtede sin opgave som forkynder som noget dyrebart. Han kaldte den en „kostbarhed“. (2 Korinther 4:7) Det at fortælle andre om Jehova Gud og hans hensigt er det bedste arbejde du kan påtage dig. Du får den bedste arbejdsgiver og det størst mulige udbytte. Ved at engagere dig i dette arbejde hjælper du oprigtige mennesker til at komme nær til vores himmelske Far og komme ind på den vej der fører til evigt liv. Kan man forestille sig et mere tilfredsstillende arbejde? At vidne om Jehova og hans ord vil desuden styrke din egen tro og din kærlighed til Gud. Og han værdsætter i høj grad de bestræbelser du gør dig. (Hebræerne 6:10) Hvis du fortsat deltager flittigt i dette arbejde, vil det hjælpe dig til at forblive i Guds kærlighed. — 1 Korinther 15:58.

17. Hvorfor haster det kristne forkyndelsesarbejde nu?

17 Det er vigtigt at huske at arbejdet med at forkynde Guds rige haster. Bibelen siger: „Forkynd ordet, vær på færde når tiden er gunstig og når tiden er ugunstig.“ (2 Timoteus 4:2) Hvorfor haster dette arbejde så meget nu? Guds ord forklarer: „Jehovas store dag er nær. Den er nær, og den kommer meget hurtigt.“ (Zefanias 1:14) Ja, tiden er snart inde til at Jehova vil gøre ende på hele denne tingenes ordning. Det er nødvendigt at folk bliver advaret! De skal have at vide at det er nu de må vælge Jehova som deres suveræne Hersker. Hans indgriben „vil ikke være forsinket“. — Habakkuk 2:3.

18. Hvorfor bør vi tilbede Jehova sammen med sande kristne?

18 Jehova ønsker at vi skal tilbede ham sammen med sande kristne. Det fremgår af følgende udtalelse i Bibelen: „Lad os give agt på hinanden for at anspore til kærlighed og gode gerninger, og ikke forsømme at komme sammen, som nogle har for skik, men opmuntre hinanden, og det så meget mere som I ser dagen nærme sig.“ (Hebræerne 10:24, 25) Når vi samles med trosfæller ved de kristne møder, har vi rig lejlighed til at prise og tilbede vores kærlige Gud. Desuden opbygger og opmuntrer vi hinanden.

19. Hvordan kan vi styrke den indbyrdes kærlighed i den kristne menighed?

19 Når vi kommer sammen med andre der tilbeder Jehova, styrker vi venskabsbåndene og den indbyrdes kærlighed i menigheden. Det er vigtigt at vi fokuserer på hinandens gode egenskaber, ligesom Jehova gør det i forholdet til os. Vi må ikke forvente at vores trosfæller er fuldkomne. Husk at vi befinder os på forskellige stadier når det gælder åndelig vækst, og at vi alle sammen begår fejl. (Kolossenserne 3:13) Prøv at få et nært venskab med dem der virkelig elsker Jehova. Det vil bevirke at du selv vokser åndeligt. Ja, det at tilbede Jehova sammen med dine åndelige brødre og søstre vil hjælpe dig til at forblive i Guds kærlighed. Hvordan belønner Jehova dem der trofast tilbeder ham og på den måde forbliver i hans kærlighed?

RÆK UD EFTER „DET VIRKELIGE LIV“

20, 21. Hvad er „det virkelige liv“, og hvorfor er håbet om det så storslået?

20 Jehova belønner sine trofaste tjenere med liv, men hvilken form for liv er der tale om? Kan man sige at vi er i live lige nu? De fleste af os vil nok mene at svaret på det spørgsmål er indlysende. Vi trækker jo vejret og kan spise og drikke, så selvfølgelig er vi i live. Når vi har det rigtig godt, siger vi måske endda: „Det er livet, det her.“ Men Bibelen gør opmærksom på at når det gælder et meget vigtigt aspekt af livet, er intet nulevende menneske virkelig i live.

Jehova ønsker at du skal opnå „det virkelige liv“. Er det også dit ønske?

21 Guds ord opfordrer os til at lægge „en god grundvold for den kommende tid“ så vi kan „få et fast greb om det virkelige liv“. (1 Timoteus 6:19) De ord viser at „det virkelige liv“ er noget vi kan håbe at få i fremtiden. Ja, når vi bliver fuldkomne, vil vi være i live i ordets fuldeste betydning, sådan som det oprindelig var Guds hensigt. Når vi kommer til at leve på en paradisisk jord hvor der er fred, og hvor vi blandt andet kan glæde os over et fuldkomment helbred, vil vi endelig opnå „det virkelige liv“ — „det evige liv“. (1 Timoteus 6:12) Er det ikke et vidunderligt håb for fremtiden?

22. Hvordan kan du „få et fast greb om det virkelige liv“?

22 Hvordan kan vi „få et fast greb om det virkelige liv“? Da Paulus kom med denne tilskyndelse, opfordrede han i samme forbindelse kristne til „at øve godt“ og „at være rige på gode gerninger“. (1 Timoteus 6:18) Det viser tydeligt at meget afhænger af hvordan vi gør brug af de bibelske sandheder vi har lært. Men mente Paulus at vi kan gøre os fortjent til „det virkelige liv“ ved at gøre gode gerninger? Nej. Disse storslåede fremtidsudsigter afhænger nemlig af om Gud viser os ufortjent godhed. (Romerne 5:15) Men Jehova glæder sig over at belønne dem der trofast tjener ham. Han ønsker at se dig leve „det virkelige liv“. Et sådant lykkeligt, fredfyldt, evigt liv venter dem der forbliver i Guds kærlighed.

23. Hvorfor er det så vigtigt at forblive i Guds kærlighed?

23 Vi gør alle sammen klogt i at spørge os selv: ’Tilbeder jeg Gud på den måde han har foreskrevet i Bibelen?’ Hvis vi dag efter dag sikrer os at vi kan svare ja på det spørgsmål, så er vi på rette vej. Så kan vi have tillid til at Jehova er vores tilflugt. Han vil føre sit trofaste folk trygt igennem de sidste vanskelige dage for denne gamle tingenes ordning. Han vil også føre os sikkert ind i den herlige nye tingenes ordning, som nu er nær. Hvor vil det blive spændende at opleve det! Og hvor vil vi kunne glæde os over at vi traf de rigtige valg i disse sidste dage! Hvis du træffer sådanne valg nu, vil du opnå „det virkelige liv“, liv til evig tid, sådan som det oprindelig var Jehova Guds hensigt.