Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

KAPITEL ELLEVE

Hvorfor tillader Gud lidelser?

Hvorfor tillader Gud lidelser?
  • Er Gud skyld i lidelserne i verden?

  • Hvilket stridsspørgsmål blev rejst i Edens Have?

  • Hvordan vil Gud råde bod på menneskenes lidelser?

1, 2. Hvilke lidelser bliver folk udsat for i dag, og hvilke spørgsmål får det mange til at stille?

EFTER et blodigt slag i et krigshærget land blev de tusinder af kvinder og børn som var blevet slået ihjel, begravet i en massegrav omkranset af små kors. På hvert eneste kors stod ordet: „Hvorfor?“ Ja, nogle gange ligger den største smerte i dette spørgsmål. Folk stiller det når krig, katastrofer, sygdom eller kriminalitet uforskyldt koster deres kære livet, ødelægger deres hjem eller påfører dem andre svære lidelser. De vil vide hvorfor de er blevet ramt af sådanne tragedier.

2 Hvorfor tillader Gud lidelser? Hvorfor er verden så fyldt med had og uretfærdighed hvis Jehova Gud er almægtig, kærlig, vís og retfærdig? Har du nogen sinde selv spekuleret over de spørgsmål?

3, 4. (a) Hvad viser os at det ikke er forkert at spørge hvorfor Gud tillader lidelser? (b) Hvordan ser Jehova på ondskab og lidelser?

3 Er det forkert at stille den slags spørgsmål? Nogle er bange for at de ved at spørge sådan viser mangel på tro eller manglende respekt over for Gud. Men læser man i Bibelen, vil man opdage at trofaste, gudfrygtige mennesker dengang stillede lignende spørgsmål. Profeten Habakkuk spurgte for eksempel Jehova: „Hvorfor lader du mig se på fortræd, og hvorfor er du kun tilskuer til elendighed? Og hvorfor er der hærgen og vold foran mig, og hvorfor bliver der strid, og hvorfor opstår der kiv?“ — Habakkuk 1:3.

Jehova vil gøre ende på al sorg og lidelse

4 Blev profeten Habakkuk irettesat af Jehova fordi han stillede den slags spørgsmål? Nej. Gud sørgede tværtimod for at Habakkuks ord kom til at stå i Bibelen. Han hjalp ham også til at få en klarere forståelse af tingene og til at få mere tro. Jehova ønsker at gøre det samme for dig. Husk at Bibelen lærer at ’han tager sig af os’. (1 Peter 5:7) Gud hader ondskab og de lidelser ondskaben er årsag til, langt mere end noget menneske gør. (Esajas 55:8, 9) Men hvordan kan det så være at utallige mennesker i hele verden lider?

HVORFOR SÅ MANGE LIDELSER?

5. Hvilke grunde bliver somme tider anført som forklaring på menneskenes lidelser, men hvad siger Bibelen?

5 Verden over har mennesker opsøgt deres religiøse ledere og lærere for at få en forklaring på hvorfor der er så mange lidelser. Ofte lyder svaret at det er Guds vilje, og at han for længe siden har forudbestemt alt hvad der senere ville ske, også tragiske begivenheder. Mange har blot fået den besked at Guds veje er uransagelige. Andre har fået at vide at når Gud lader folk dø — både voksne og børn — er det for at de kan komme op til ham i himmelen. Men som vi har lært, er Jehova aldrig årsag til noget ondt. Bibelen siger: „Det være fjernt fra den sande Gud at handle ondt, og fra den Almægtige at handle uret!“ — Job 34:10.

6. Hvorfor giver mange fejlagtigt Gud skylden for de mange lidelser?

6 Hvorfor begår folk den fejl at de giver Gud skylden for de mange lidelser i verden? Ofte er det fordi de mener at det er den almægtige Gud der er denne verdens hersker. De har ikke kendskab til Bibelens enkle, men meget vigtige lære om dette spørgsmål, nemlig at denne verdens hersker er Satan Djævelen. Denne bibelske sandhed blev nærmere behandlet i kapitel 3 her i bogen.

7, 8. (a) Hvordan afspejler denne verden sin herskers personlighed? (b) Hvordan fører menneskets ufuldkommenhed samt „tid og tilfælde“ til lidelser?

7 Bibelen siger ligeud: „Hele verden ligger i den ondes magt.“ (1 Johannes 5:19) Lyder det ikke som en fornuftig forklaring på lidelserne? Denne verden afspejler personligheden hos den usynlige åndeskabning som „vildleder hele den beboede jord“. (Åbenbaringen 12:9) Satan selv er ondskabsfuld, bedragerisk og grusom. Derfor er den verden han behersker, også fyldt med ondskab, bedrag og grusomhed. Det er én af grundene til de mange lidelser.

8 En anden grund, som vi også var inde på i kapitel 3, er at alle mennesker lige siden oprøret i Edens Have har været ufuldkomne og derfor tilbøjelige til at begå synd. Ufuldkomne mennesker har en tendens til at kæmpe om magten, og det fører til krig, undertrykkelse og lidelser. (Prædikeren 4:1; 8:9) En tredje grund til de mange lidelser er „tid og tilfælde“. (Prædikeren 9:11) I en verden uden Jehova som beskyttende hersker kan mennesker blive udsat for lidelser blot fordi de opholder sig det forkerte sted på det forkerte tidspunkt.

9. Hvorfor kan vi være sikre på at Jehova har en god grund til at tillade at lidelserne fortsætter?

9 Det er en trøst for os at vide at det ikke er Gud der er skyld i lidelserne. Han er ikke ansvarlig for krig, kriminalitet og undertrykkelse og heller ikke for de naturkatastrofer som er årsag til lidelser. Men vi mangler stadig en forklaring på hvorfor Jehova tillader de mange lidelser. Hvis han er den Almægtige, har han magt til at sætte en stopper for dem. Hvad er det der holder ham tilbage? Som den kærlige Gud han er, må han have en særdeles god grund. — 1 Johannes 4:8.

ET VIGTIGT STRIDSSPØRGSMÅL ER BLEVET REJST

10. Hvad satte Satan spørgsmålstegn ved, og på hvilken måde?

10 For at få forklaringen på hvorfor Gud tillader lidelser, må vi gå tilbage til det tidspunkt hvor menneskehedens lidelser begyndte. Da Satan fik Adam og Eva til at være ulydige mod Jehova, blev et vigtigt stridsspørgsmål rejst. Satan betvivlede ikke Jehovas magt. Han ved udmærket at Jehovas magt er ubegrænset. Nej, han satte spørgsmålstegn ved Jehovas ret til at herske. Ved at sige at Gud er en løgner som forholder sine skabninger noget godt, påstod han at Jehova er en dårlig hersker. (1 Mosebog 3:2-5) Satan sagde i realiteten at menneskeheden ville være bedre stillet uden Guds herredømme. Det var et angreb på Jehovas suverænitet, hans ret til at herske.

11. Hvorfor udslettede Jehova ikke blot oprørerne i Edens Have?

11 Adam og Eva gjorde oprør mod Jehova. De sagde egentlig: ’Vi har ikke behov for Jehova som hersker. Vi kan selv afgøre hvad der er rigtigt, og hvad der er forkert.’ Hvordan kunne Jehova afklare dette stridsspørgsmål? Hvordan kunne han vise alle fornuftbegavede skabninger at oprørerne tog fejl, og at hans måde at gøre tingene på er den bedste? Nogle vil måske sige at Gud simpelt hen burde have udryddet oprørerne og være begyndt på en frisk. Men Jehova havde erklæret at det var hans hensigt at jorden skulle opfyldes med Adam og Evas efterkommere, og at de skulle bo i et jordisk paradis. (1 Mosebog 1:28) Jehova gennemfører altid sin hensigt. (Esajas 55:10, 11) Desuden ville det spørgsmål som var blevet rejst angående Guds ret til at herske, ikke blive besvaret bare ved at oprørerne i Edens Have blev fjernet.

12, 13. Forklar ved hjælp af en illustration hvorfor Gud har tilladt Satan at blive denne verdens hersker, og hvorfor han har tilladt menneskene at styre selv.

12 Det kan belyses ved hjælp af en illustration. Forestil dig at en lærer er i færd med at forklare sine elever hvordan de skal løse en vanskelig matematikopgave. En dygtig, men oprørsk elev hævder at lærerens måde at gribe det an på er helt forkert. Han påstår at han kender en meget bedre måde at løse problemet på, og antyder dermed at læreren er uduelig. Nogle af de andre elever tror på det han siger, og slutter sig til ’oprøreren’. Hvad skal læreren gøre i den situation? Hvilken virkning vil det få på de øvrige elever hvis han bare smider de genstridige elever ud af klassen? Vil de ikke være tilbøjelige til at tro at deres klassekammerat og de der holder med ham, har ret? Læreren risikerer i virkeligheden at miste alle de andre elevers respekt. De vil tro han er bange for at det skal vise sig at han har uret. Men hvad nu hvis læreren i stedet vælger at lade den oprørske elev få lov til at vise klassen hvordan han ville løse opgaven?

Har eleven bedre kvalifikationer end læreren?

13 Det var sådan Jehova valgte at gribe sagen an over for oprørerne i Edens Have. De var jo ikke de eneste der var involveret i dette spørgsmål. Millioner af engle var vidne til hvad der foregik. (Job 38:7; Daniel 7:10) Jehovas reaktion på oprøret imod ham ville have stor betydning for englene og i sidste ende for alle fornuftbegavede skabninger. Derfor valgte han at give Satan lov til at vise hvordan han ville regere over menneskeheden. Gud overlod herredømmet over menneskene til dem selv med Satan Djævelen som deres usynlige hersker.

14. Hvorfor er det til gavn for os at Jehova har overladt herredømmet over menneskene til dem selv?

14 Læreren i illustrationen véd at den oprørske elev og hans tilhængere tager fejl. Men læreren ved også at det vil være til gavn for hele klassen hvis han giver dem lov til at prøve at bevise deres påstand. Når det mislykkes for dem, vil alle de andre elever nemlig indse at læreren er den eneste der er kvalificeret til at lede klassen. De vil også kunne forstå hvorfor læreren herefter fjerner oprørske elever fra klassen. På tilsvarende måde ved Jehova at det vil gavne alle engle og retsindige mennesker at se at Satan og de der har fulgt ham, tog fejl. Menneskene er ikke i stand til at styre selv. Ligesom fortidens Jeremias vil de komme til at erkende følgende sandhed: „Jeg ved, Jehova, at menneskets vej ikke står til ham selv. Det står ikke til en mand der vandrer, at styre sine skridt.“ — Jeremias 10:23.

HVORFOR SÅ LÆNGE?

15, 16. (a) Hvorfor har Jehova tilladt lidelserne i så lang tid? (b) Hvorfor har Jehova ikke forhindret sådan noget som alvorlige forbrydelser?

15 Men hvorfor har Jehova tilladt lidelserne i så lang tid? Og hvorfor forhindrer han ikke alt det onde der sker? Tænk igen på læreren i illustrationen. Der er to ting han ikke vil gøre. For det første vil han ikke afbryde den oprørske elev i hans forsøg på at bevise sin påstand. For det andet vil han ikke på nogen måde hjælpe ham. Tilsvarende er der to ting Jehova har valgt ikke at gøre. Han har ikke afbrudt Satan og dem der står på hans side, i deres forsøg på at bevise at de har ret. Det har været nødvendigt at lade nogen tid gå. I menneskehedens årtusindlange historie har der været lejlighed til at afprøve alle mulige menneskeskabte styreformer. Alligevel er forholdene blevet forværret når det gælder uretfærdighed, fattigdom, kriminalitet og krig, og det til trods for menneskehedens fremskridt inden for videnskab og på andre områder. På nuværende tidspunkt er det bevist at de menneskeskabte styreformer ikke duer.

16 Jehova har heller ikke hjulpet Satan i hans forsøg på at styre denne verden. Hvis Gud for eksempel havde forhindret alvorlige forbrydelser, ville han så ikke i virkeligheden have støttet oprørernes sag? Ville Gud så ikke have været med til at give folk det indtryk at mennesker kan udøve et herredømme som fungerer tilfredsstillende? Hvis Jehova handlede på den måde, ville han være med til at få folk til at tro på en løgn. Og Bibelen siger: „Det er umuligt for Gud at lyve.“ — Hebræerne 6:18.

17, 18. Hvad vil Jehova gøre for at råde bod på al den skade som menneskers styre har forvoldt under Satans ledelse?

17 Men hvad med al den skade der er sket i den lange periode oprøret mod Gud har varet? Da Gud er både almægtig og kærlig, kan vi være sikre på at han kan og vil råde bod på de skader ondskaben har forvoldt. Som vi allerede har været inde på, vil der blive rettet op på de skader som ødelæggelsen af jorden har medført. Jorden vil blive til et paradis. Når mennesker viser tro på Jesu genløsningsoffer, vil følgevirkningerne af deres synd efterhånden blive fjernet, og al den skade døden har forvoldt, vil blive gjort god igen når de døde oprejses. Ved hjælp af Jesus vil Gud på denne måde „nedbryde Djævelens gerninger“. (1 Johannes 3:8) Alt dette vil Jehova gennemføre på det helt rigtige tidspunkt. Vi kan være glade for at han ikke har grebet ind tidligere. Hans tålmodighed har givet os mulighed for at lære sandheden at kende og tjene ham. (2 Peter 3:9, 10) Nu, før han griber ind, søger han aktivt efter loyale tilbedere, og han hjælper dem til at udholde enhver lidelse som de bliver udsat for i denne problemfyldte verden. — Johannes 4:23; 1 Korinther 10:13.

18 Nogle vil måske spørge: „Jamen, kunne alle disse lidelser ikke have været undgået hvis Gud havde skabt Adam og Eva på en sådan måde at de ikke kunne gøre oprør? Hvis vi skal besvare det spørgsmål korrekt, må vi huske at Jehova har skænket os mennesker en meget værdifuld gave.

HVORDAN VIL DU BRUGE GUDS GAVE?

Gud vil hjælpe dig til at udholde sorg og lidelser

19. Hvilken dyrebar gave har Jehova givet os, og hvorfor bør vi værdsætte denne gave?

19 Som vi fik at vide i kapitel 5, blev mennesket skabt med en fri vilje. Har du gjort dig klart hvor værdifuld en gave den frie vilje er? De utallige dyreformer Jehova har skabt, bliver i stor udstrækning styret af instinkter. (Ordsprogene 30:24) Og mennesket har fremstillet robotter som kan programmeres til at følge de instrukser de får. Men ville vi mennesker kunne være lykkelige hvis Gud havde skabt os på lignende måde? Nej, vi er glade for at vi hver især frit kan vælge hvordan vi gerne vil være som person, hvilken livsvej vi vil følge, hvilke venskaber vi vil knytte, og så videre. Vi sætter stor pris på at have et vist mål af frihed, og Gud ønsker at det skal være sådan.

20, 21. Hvad er den allerbedste måde at bruge den frie vilje på, og hvorfor bør det være vores ønske at gøre det?

20 Jehova ønsker ikke at vi skal tjene ham af tvang. (2 Korinther 9:7) Her kan forholdet mellem forældre og børn bruges som illustration. Hvad glæder en far eller mor mest? Et barn som siger „jeg elsker dig“ fordi det har fået besked på at sige det, eller et barn som siger det spontant, af hjertet? Hvordan vil du bruge den frie vilje Jehova har givet dig? Det er vigtigt at vi hver især overvejer det spørgsmål. Satan, Adam og Eva valgte at bruge den på den værst tænkelige måde. De vendte Jehova Gud ryggen. Hvad vælger du?

21 Du har mulighed for at bruge denne storslåede gave — den frie vilje — på den bedst tænkelige måde. Du kan slutte dig til de millioner af mennesker som har valgt at stille sig på Jehovas side. De glæder Jehova ved aktivt at være med til at bevise at Satan er en løgner og en uduelig hersker. (Ordsprogene 27:11) Det kan du også gøre hvis du vælger den rette livsform. I det følgende kapitel kan du læse hvordan.