Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

TILLÆG

Sandheden om Faderen, Sønnen og den hellige ånd

Sandheden om Faderen, Sønnen og den hellige ånd

TILHÆNGERE af treenighedslæren siger at Gud består af tre personer — Faderen, Sønnen og Helligånden. Hver af disse tre personer siges at være lige med de andre — lige almægtige og lige evige. Ifølge treenighedslæren er Faderen Gud, Sønnen er Gud, og Helligånden er Gud, og dog er der kun én Gud.

Mange der tror på treenighedslæren, indrømmer at de ikke er i stand til at forklare den. Alligevel påstår de måske at det er en bibelsk lære. Det er værd at bemærke at ordet „treenighed“ overhovedet ikke findes i Bibelen. Men er tanken om en treenighed udtrykt i Bibelen? Lad os for at finde svaret på det spørgsmål se på et skriftsted der ofte henvises til som støtte for treenighedslæren.

„ORDET VAR GUD“

I Johannes 1:1 siges der ifølge den danske autoriserede oversættelse: „I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.“ Senere i det samme kapitel viser apostelen Johannes tydeligt at „Ordet“ er Jesus. (Johannes 1:14) Men eftersom Ordet her bliver omtalt som Gud, slutter nogle at Sønnen og Faderen hver især må være en del af den samme Gud.

Johannesevangeliet hører til den del af Bibelen der oprindelig blev skrevet på græsk. Senere blev den græske tekst oversat til andre sprog. Men adskillige bibeloversættere brugte ikke vendingen „Ordet var Gud“. Hvorfor ikke? Fordi de på grundlag af deres kendskab til det græsk der bruges i Bibelen, konkluderede at sætningen „Ordet var Gud“ skulle oversættes anderledes. Hvordan har de så oversat den? Her er nogle få eksempler: „Logos [Ordet] var guddommelig.“ (A New Translation of the Bible) „Ordet var en gud.“ (The New Testament in an Improved Version) „Ordet var hos Gud og var af samme natur som han.“ (The Translator’s New Testament) Ifølge disse oversættelser er Ordet ikke Gud selv. * Men på grund af Ordets høje stilling blandt Jehovas skabninger omtales han som „en gud“. Betegnelsen „gud“ betyder her „en der er mægtig“.

FÅ FLERE OPLYSNINGER

Kun de færreste har kendskab til det græsk der benyttes i Bibelen. Hvordan kan man så finde ud af hvad apostelen Johannes virkelig mente? Det kan belyses med et eksempel: En skolelærer forklarer sine elever noget om et emne. Bagefter er eleverne uenige om hvordan forklaringen skal forstås. Hvordan kan de få sagen afklaret? De kunne bede læreren om flere oplysninger. Der er ingen tvivl om at flere kendsgerninger ville hjælpe dem til bedre at forstå emnet. På samme måde kan du for at få den rigtige forståelse af Johannes 1:1 slå op i Johannesevangeliet og finde yderligere oplysninger om Jesu stilling. Når du får flere kendsgerninger om emnet, vil det hjælpe dig til at drage den rigtige konklusion.

Læg for eksempel mærke til hvad Johannes videre skriver i kapitel 1, vers 18: „Ingen har nogen sinde set [den almægtige] Gud.“ Men mennesker har set Jesus, Sønnen, for Johannes siger: „Ordet [Jesus] blev kød og tog bolig iblandt os, og vi så hans herlighed.“ (Johannes 1:14, den danske autoriserede oversættelse) Hvordan kunne Sønnen så være en del af den almægtige Gud? Johannes siger også at Ordet var „hos Gud“. Men hvordan kan man være hos en person og samtidig være den person? Jesus skelner desuden klart mellem sig selv og sin himmelske Far, som det fremgår af Johannes 17:3. Han kalder sin Far „den eneste sande Gud“. Og hen imod slutningen af sit evangelium opsummerer Johannes det hele med ordene: „Dette er blevet skrevet for at I kan tro at Jesus er Messias, Guds søn.“ (Johannes 20:31) Læg mærke til at Jesus ikke kaldes Gud, men Guds søn. Disse yderligere oplysninger i Johannesevangeliet viser hvordan Johannes 1:1 skal forstås. Jesus, Ordet, er „en gud“ i den forstand at han har en høj stilling, men han er ikke den samme som den almægtige Gud.

FÅ KENDSGERNINGERNE BEKRÆFTET

For at bruge eksemplet med skolelæreren og eleverne igen så forestil dig at nogle stadig er usikre på hvad læreren mener, selv efter at have hørt hans uddybende forklaring. Hvad kan de gøre? De kan henvende sig til en anden lærer og bede om at få flere oplysninger om emnet. Hvis denne lærer bekræfter den forklaring som den første lærer har givet, vil de fleste elever nok føle at sagen er blevet afklaret. Du kunne gøre noget lignende hvis du ikke er sikker på hvad bibelskribenten Johannes virkelig sagde om forholdet mellem Jesus og den almægtige Gud, nemlig ved at søge flere oplysninger hos en anden bibelskribent. Tænk for eksempel over hvad Mattæus har skrevet. I forbindelse med afslutningen på denne tingenes ordning citerer han Jesus for at sige: „Om den dag og time ved ingen noget, hverken himlenes engle eller Sønnen, kun Faderen alene.“ (Mattæus 24:36) Hvordan bekræfter disse ord at Jesus ikke er den almægtige Gud?

Jesus siger at Faderen véd mere end Sønnen. Men hvis Jesus var en del af den almægtige Gud, ville han vide de samme ting som sin Far. Sønnen og Faderen kan altså ikke være lige. Nogle vil imidlertid sige: ’Jesus havde to naturer. Her taler han i sin egenskab af menneske.’ Men selv hvis dét var tilfældet, hvad så med den hellige ånd? Hvis den er en del af den samme Gud som Faderen er, hvorfor siger Jesus så ikke at den véd det som Faderen véd?

I dit videre studium af Bibelen vil du støde på flere passager der har at gøre med dette emne. De bekræfter sandheden om Faderen, Sønnen og den hellige ånd. — Salme 90:2; Apostelgerninger 7:55; Kolossenserne 1:15.

^ par. 3 Yderligere oplysninger om Johannes 1:1 findes i Vagttårnet, 1. november 2008, side 24-25, udgivet af Jehovas Vidner.