Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

TILLÆG

„Babylon den Store“ identificeres

„Babylon den Store“ identificeres

ÅBENBARINGENS BOG indeholder mange ord og udtryk der ikke skal forstås bogstaveligt. (Åbenbaringen 1:1) For eksempel nævner den en kvinde, en skøge, som har navnet „Babylon den Store“ skrevet på sin pande. Der siges om denne kvinde at hun sidder på „skarer og nationer“. (Åbenbaringen 17:1, 5, 15) Da en bogstavelig kvinde ikke kan gøre dette, må Babylon den Store være en symbolsk betegnelse. Hvad er denne symbolske skøge så et billede på?

I Åbenbaringen 17:18 omtales den samme symbolske kvinde som „den store by som har herredømme over jordens konger“. Udtrykket „by“ antyder at der er tale om en organiseret gruppe mennesker. Da denne „store by“ har myndighed over „jordens konger“, må den kvinde der kaldes Babylon den Store, være en indflydelsesrig organisation af internationalt format. Den kan med rette kaldes et verdensimperium. Men hvilken slags imperium er der tale om? Et religiøst imperium. Læg mærke til hvordan andre passager i Åbenbaringens Bog leder os frem til den konklusion.

Et imperium kan være politisk, kommercielt eller religiøst. Kvinden der kaldes Babylon den Store, er ikke et politisk imperium, for Guds ord siger at „jordens konger“, eller denne verdens politiske elementer, har „begået utugt“ med hende. Hendes utugt sigter til de alliancer hun har indgået med jordens herskere, og forklarer hvorfor hun kaldes „den store skøge“. — Åbenbaringen 17:1, 2; Jakob 4:4.

Babylon den Store kan heller ikke være et kommercielt imperium, for ’jordens købmænd’, som står for de kommercielle elementer, vil sørge over hende når hun tilintetgøres. Faktisk siges der at både konger og købmænd vil ’stå langt borte’ og betragte Babylon den Store. (Åbenbaringen 18:3, 9, 10, 15-17) Det er derfor rimeligt at konkludere at Babylon den Store ikke er et imperium af politisk eller kommerciel art, men et religiøst imperium.

Endnu et bevis på at Babylon den Store er et religiøst imperium, er at hun vildleder alle nationerne ved hjælp af sin „udøvelse af spiritisme“. (Åbenbaringen 18:23) Eftersom alle former for spiritisme er religiøse og dæmoninspirerede, er det ikke overraskende at Bibelen siger at Babylon den Store er „bolig for dæmoner“. (Åbenbaringen 18:2; 5 Mosebog 18:10-12) Der siges også at dette imperium modstår sand religion ved at forfølge „profeter“ og „hellige“. (Åbenbaringen 18:24) Ja, Babylon den Store nærer så dybt et had til sand religion at hun udsætter ’Jesu vidner’ for voldelig forfølgelse og endda dræber dem. (Åbenbaringen 17:6) Denne kvinde ved navn Babylon den Store er altså tydeligvis et billede på den falske religions verdensimperium, som omfatter alle de religioner der er i opposition til Jehova Gud.