Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 ОСМА ГЛАВА

Какво представлява Божието Царство?

Какво представлява Божието Царство?
  • Какво казва Библията за Царството на Бога?

  • Какво ще направи Божието Царство?

  • Кога Царството ще извърши Божията воля на земята?

1. Коя известна молитва ще разгледаме сега?

МИЛИОНИ хора по света познават молитвата, наричана „Отче наш“ или „Господната молитва“. И двата израза се отнасят за една известна молитва, която самият Исус Христос дал като образец. Тя е много съдържателна и разглеждането на първите три молби в нея ще ти помогне да научиш повече за онова, което в действителност учи Библията.

2. Кои са три от нещата, за които Исус учел последователите си да се молят?

2 В началото на тази молитва образец Исус казал на слушателите си: „Затова се молете така: ‘Татко наш, който си на небесата, нека се свети твоето име. Нека дойде твоето царство. Нека бъде твоята воля както на небето, така и на земята.’“ (Матей 6:9–13) Какво е значението на тези три молби?

3. Какво трябва да знаем за Божието Царство?

3 Вече научихме много за Божието име Йехова. До известна степен обсъдихме и каква е волята на Бога — какво е направил той и какво още ще направи за хората. Какво обаче имал предвид Исус, когато казал да се молим „Нека дойде твоето царство“? Какво представлява Божието Царство? Как неговото идване  ще освети, ще направи свято Божието име? И как идването на Царството е свързано с извършването на Божията воля?

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА БОЖИЕТО ЦАРСТВО?

4. Какво представлява Божието Царство и кой е неговият Цар?

4 Божието Царство е реално управление, установено от Йехова Бог, начело на което стои избран от Бога цар. Кой е Царят на Божието Царство? Исус Христос. Исус е по–велик от всички човешки управници и е наречен „Цар на онези, които управляват като царе, и Господар на онези, които владеят като господари“. (1 Тимотей 6:15) Той има силата да върши добро повече от който и да било човешки управник, дори и от най–добрия.

5. Откъде ще управлява Божието Царство и над какво?

5 Откъде ще управлява Божието Царство? Всъщност къде се намира Исус? Сигурно си спомняш, че той бил убит на мъченически стълб, след което бил възкресен. Скоро след това се възнесъл на небето. (Деяния 2:33) Следователно Божието Царство е в небесата. Именно затова Библията го нарича „небесно царство“. (2 Тимотей 4:18) Макар че е в небесата, Божието Царство ще управлява над земята. (Прочети Откровение 11:15.)

6, 7. Какво прави Исус забележителен Цар?

6 Какво прави Исус забележителен Цар? Преди всичко, той никога няма да умре. Като сравнява Исус с човешките царе, Библията го нарича „единствения, който притежава безсмъртие, който живее в недостъпна светлина“. (1 Тимотей 6:16) Това означава, че всяко добро, което прави, ще бъде трайно. А той несъмнено ще извърши множество велики и добри дела.

7 Да разгледаме следното библейско пророчество за Исус: „Върху него ще почива духът на Йехова —  дух на мъдрост и на разбиране, дух на съвет и на сила, дух на познание и на страх от Йехова. Той ще се радва в страха от Йехова. Няма да съди според онова, което вижда, нито ще порицава според онова, което чува. С праведност ще съди бедните и със справедливост ще порицава, защитавайки кротките на земята.“ (Исаия 11:2–4) Тези думи обещават, че Исус ще бъде праведен и състрадателен Цар. Нима не искаш да живееш под управлението на такъв владетел?

8. Кой ще управлява с Исус?

8 Ето още един факт относно Божието Царство: Исус няма да управлява сам. Той ще има съвладетели. Например апостол Павел казал на Тимотей: „Ако продължаваме да издържаме, ще царуваме с него.“ (2 Тимотей 2:12) Да, Павел, Тимотей и други верни хора, които са избрани от Бога, ще управляват заедно с Исус в небесното Царство. Колко души ще имат тази привилегия?

9. Колко души ще управляват с Исус и кога Бог започнал да ги избира?

9 Както беше посочено в 7 глава, апостол Йоан получил следното видение: „Агнето [Исус Христос] стоеше на планината Сион [царската му позиция в небесата] и с него бяха сто четирийсет и четири хиляди, на чиито чела бяха написани неговото име и името на Баща му.“ Кои са тези 144 000? Самият Йоан ни казва: „Те са онези, които следват Агнето, където и да отиде. Те бяха изкупени измежду хората като първи плодове за Бога и за Агнето.“ (Откровение 14:1, 4) Тези верни последователи на Исус Христос са специално избрани да управляват с него в небесата. След като бъдат възкресени за небесен живот, „те ще царуват над земята“ заедно с Исус. (Откровение 5:10) Още от дните на апостолите Бог избира верни християни, за да попълни броя от 144 000.

10. Защо това, че Исус и 144 000 ще управляват над хората, е израз на Божията любов?

 10 Това, че Исус и 144 000 ще управляват над човечеството, е израз на Божията любов. Исус знае какво означава да си човек и да страдаш. Павел казал за него: „Нашият първосвещеник не е такъв, че да не може да разбира слабостите ни, понеже беше изпитан във всяко отношение като самите нас, но е без грях.“ (Евреи 4:15; 5:8) Неговите съвладетели също са страдали и са издържали изпитания, когато са били хора. Борили са се с несъвършенството и с всякакви болести. Несъмнено те ще разбират човешките проблеми.

КАКВО ЩЕ НАПРАВИ БОЖИЕТО ЦАРСТВО?

11. Защо Исус казал, че учениците му трябва да се молят Божията воля да бъде извършена на небето?

11 Когато заръчал на учениците си да се молят за идването на Божието Царство, Исус им казал също да се молят Божията воля да бъде извършена „както на небето, така и на земята“. Бог е в небето и волята му винаги е била вършена там от неговите верни ангели. Но в 3 глава научихме, че един зъл ангел престанал да върши Божията воля и накарал Адам и Ева да съгрешат. В 10 глава ще разберем повече за това, което учи Библията за този зъл ангел, когото познаваме като Сатана Дявола. На Сатана и демоните — ангелите, които решили да го последват — било позволено да останат в небесата за известно време. Следователно не всички там вършели Божията воля. Това щяло да се промени, когато Божието Царство започнело да управлява. Веднага след идването си на власт неговият Цар, Исус Христос, щял да воюва срещу Сатана. (Прочети Откровение 12:7–9.)

12. Какви две важни събития са описани в Откровение 12:10?

 12 Следващите пророчески думи разкриват какво щяло да стане: „Чух силен глас на небето да казва: ‘Ето, настъпи спасението, силата и царството на нашия Бог и властта на неговия Христос, понеже беше изхвърлен обвинителят на нашите братя [Сатана], който ги обвинява денем и нощем пред нашия Бог!’“ (Откровение 12:10) Забеляза ли две много важни събития, описани в този библейски стих? Първо, Божието Царство начело с Исус Христос започва да управлява. И второ, Сатана е изхвърлен от небето на земята.

13. Какво става на небето, когато Сатана е изхвърлен оттам?

13 Какви са последствията от тези две събития? Относно случилото се в небето четем: „Затова се радвайте, небеса, и вие, които живеете в тях!“ (Откровение 12:12) Да, верните ангели в небесата се радват, защото след изгонването на Сатана и неговите демони всички в небесата са верни на Йехова Бог. Там цари пълен мир и единство. Божията воля се изпълнява на небето.

Изгонването на Сатана и неговите демони от небето е донесло страдания на земята. Тези проблеми скоро ще бъдат прекратени

14. Какви са последствията от изхвърлянето на Сатана на земята?

14 А какво да кажем за земята? В Библията четем: „Горко на вас, земьо и море, защото Дяволът слезе при вас, обхванат от голяма ярост, понеже знае, че му остава малко време!“ (Откровение 12:12) Сатана е разгневен, че е изгонен от небето и му остава съвсем малко време. В гнева си той причинява проблеми и страдания на земята. За тях ще научим повече в следващата глава. Но възниква въпросът: как Царството ще изпълни Божията воля на земята?

15. Каква е Божията воля за земята?

15 Припомни си каква е Божията воля за земята. За нея научихме в 3 глава. В Едемската градина Бог разкрил, че иска земята да бъде рай, изпълнен с праведни  хора, които да живеят вечно. Сатана накарал Адам и Ева да съгрешат и това повлияло на изпълнението на Божията воля за земята, но не я променило. Йехова все още възнамерява „праведните да наследят земята и да живеят вечно на нея“. (Псалм 37:29) Божието Царство ще осъществи това. По какъв начин?

16, 17. Какво научаваме от Даниил 2:44 за Божието Царство?

16 Да разгледаме пророчеството, записано в Даниил 2:44. Там четем: „В дните на тези царе небесният Бог ще издигне царство, което никога няма да бъде разрушено. И това царство няма да премине към друг народ. То ще строши всички тези царства и ще ги унищожи, а самото то ще остане до безпределни времена.“ Какво научаваме за Божието Царство от този стих?

17 Първо, научаваме, че Божието Царство трябва да бъде установено „в дните на тези царе“, или докато все още има други царства. Второ, разбираме, че то ще съществува вечно. Няма да бъде завладяно от никого, нито ще бъде сменено от друго управление. Трето, виждаме, че ще има война между Царството на Бога и царствата на този свят, в която Божието Царство ще победи. Накрая само то ще управлява над човечеството. Тогава хората ще живеят под най–доброто управление, което някога са имали.

18. Как се нарича войната между Божието Царство и човешките власти?

18 Библията говори много за войната между Божието Царство и човешките власти. Например тя учи, че с наближаването на края злите духове ще разпространяват лъжи, за да заблудят „царете на целия свят“. С каква цел? „За да ги съберат за войната във великия ден на Всемогъщия Бог.“ Земните царе ще бъдат събрани заедно „на мястото, наречено на  еврейски Армагедон“. (Откровение 16:14, 16) Поради казаното в тези два стиха последният конфликт между човешките власти и Божието Царство е наричан войната Армагедон.

19, 20. Какво пречи Божията воля да бъде изпълнена на земята още днес?

19 Какво ще постигне Божието Царство посредством войната Армагедон? Помисли отново каква е Божията воля за земята. Йехова иска тя да бъде изпълнена с праведни и съвършени хора, които да му служат в райски условия. Какво пречи това да стане още днес? Първо, ние сме грешни, в резултат на което се разболяваме и умираме. В 5 глава обаче научихме, че Исус е умрял за нас, за да можем да живеем вечно. Вероятно си спомняш думите, записани в Евангелието според Йоан: „Бог толкова обикна света, че даде своя единороден Син, та всеки, който вярва в него, да не бъде унищожен, но да има вечен живот.“ (Йоан 3:16)

20 Друг проблем е, че много хора вършат зли дела. Те лъжат, мамят и водят неморален живот. Тези хора не искат да изпълняват Божията воля. Те ще бъдат унищожени по време на Божията война Армагедон. (Прочети Псалм 37:10.) Трета причина, поради която Божията воля не се изпълнява на земята, е, че управниците не насърчават хората към това. Много правителства са слаби, жестоки или корумпирани. Библията открито казва: „Човек владее над човека за негова вреда.“ (Еклисиаст 8:9)

21. Как Царството ще извърши Божията воля на земята?

21 След Армагедон ще има едно–единствено управление над хората — Божието Царство. То ще извърши волята на Бога и ще донесе чудесни благословии. Например ще премахне Сатана и неговите демони. (Откровение 20:1–3) Благодарение на Христовата жертва верните хора вече няма да боледуват и да  умират. Вместо това под управлението на Царството ще могат да живеят вечно. (Прочети Откровение 22:1–3.) Земята ще стане рай. По този начин Царството ще извърши волята на Бога на земята и ще освети неговото име. Това означава, че под управлението на Божието Царство всички хора ще почитат името на Йехова.

КОГА ЗАПОЧВА ДА ДЕЙСТВА БОЖИЕТО ЦАРСТВО?

22. Откъде знаем, че Божието Царство не дошло, когато Исус бил на земята, нито веднага след възкресението му?

22 Когато Исус казал на последователите си да се молят „Нека дойде твоето царство“, било ясно, че по онова време Царството още не е дошло. Дали това станало, когато Исус се възнесъл на небето? Не, защото и Петър, и Павел посочили, че след възкресението на Исус се изпълнило пророчеството от Псалм 110:1: „Йехова каза на моя Господар: ‘Седни от дясната ми страна, докато не положа твоите врагове под краката ти!’“ (Деяния 2:32–35; Евреи 10:12, 13) Имало период, през който Исус трябвало да чака.

Под управлението на Царството Божията воля ще бъде извършена на земята, както е извършена на небето

23. а) Кога започнало да управлява Божието Царство? б) Какво ще обсъдим в следващата глава?

23 Колко дълго трябвало да чака? В края на XIX и началото на XX в. някои искрени изследователи на Библията постепенно разбрали, че периодът на изчакване ще завърши през 1914 г. (Относно тази година  виж Приложението „1914 — важна година в библейските пророчества“.) Световните събития, които започнали през 1914 г., потвърждават, че тяхното разбиране било правилно. Изпълнението на библейските пророчества показва, че през 1914 г. Христос станал Цар и Божието небесно Царство започнало да управлява. Следователно ние живеем в „малкото време“, което остава на Сатана. (Откровение 12:12; Псалм 110:2) Можем да кажем със сигурност, че скоро Божието Царство ще предприеме действия, за да бъде извършена Божията воля на земята. Мислиш ли, че това е добра новина? Вярваш ли, че е истина? Следващата глава ще ти помогне да се увериш, че Библията в действителност учи тези неща.