Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 ПРИЛОЖЕНИЕ

1914 — важна година в библейските пророчества

1914 — важна година в библейските пророчества

ДЕСЕТИЛЕТИЯ предварително изследователите на Библията известявали, че през 1914 г. ще има забележителни събития. Какви били те и какво прави 1914 толкова важна година?

Както е записано в Лука 21:24, Исус казал: „Йерусалим ще бъде тъпкан от народите, докато се изпълнят определените времена на народите [времената на езичниците —  „Синодално издание на Библията“].“ Йерусалим бил столицата на израилтяните — седалището на царете от родословната линия на цар Давид. (Псалм 48:1, 2) Но тези царе били по–специални от владетелите на другите народи. Те седели на „престола на Йехова“ като представители на самия Бог. (1 Летописи 29:23) Следователно Йерусалим бил символ на управлението на Йехова.

Как и кога обаче Божието управление започнало да бъде „тъпкано от народите“? Това станало през 607 г. пр.н.е., когато Йерусалим бил превзет от вавилонците. Вече никой не седял на „престола на Йехова“, а линията на царете, потомци на Давид, била прекъсната. (4 Царе 25:1–26) Безкрайно ли щяло да продължи това „тъпкане“? Не, защото в пророчеството на Езекиил се казва относно последния цар на Йерусалим, Седекия: „Махни тюрбана и свали короната! ... Тя няма да бъде ничия, докато не дойде онзи, който има законното право на нея, и на него ще я дам.“  (Езекиил 21:26, 27) Този, който има „законното право“ на Давидовата корона, е Исус Христос. (Лука 1:32, 33) Така че „тъпкането“ щяло да завърши, когато Исус станел Цар.

Кога щяло да бъде това забележително събитие? Исус разкрил, че езичниците ще управляват определен период от време. Четвърта глава на книгата Даниил ни помага да разберем колко дълго щял да трае този период. В нея е описан един пророчески сън на вавилонския цар Навуходоносор. Той видял огромно дърво, което било отсечено. Пънът му не можел да расте, защото бил стегнат с железен и меден обръч. Един ангел заявил: „Нека над него изминат седем времена.“ (Даниил 4:10–16)

Дърветата в Библията понякога символизират управление. (Езекиил 17:22–24; 31:2–5) Следователно отсичането на дървото символизира прекъсването на Божието управление, представяно от царете в Йерусалим. Но от видението става ясно, че „тъпкането на Йерусалим“ няма да е вечно, а ще трае „седем времена“. Колко е дълъг този период?

Откровение 12:6, 14 показва, че три времена и половина са равни на „хиляда двеста и шейсет дни“. Следователно „седем времена“, които са двойно повече, ще траят 2520 дни. Но езическите народи не престанали да „тъпчат“ Божието управление 2520 дни след падането на Йерусалим. Очевидно пророчеството се отнася за много по–голям период от време. Въз основа на стиховете в Числа 14:34 и Езекиил 4:6, в които се говори за „ден за година“, „седемте времена“ обхващат 2520 години.

Тези 2520 години започнали през октомври 607 г. пр.н.е., когато Йерусалим бил завладян от вавилонците и царят от родословната линия на Давид бил свален от престола. Периодът завършил през октомври 1914 г. Тогава „определените времена на народите“ свършили и Исус Христос бил назначен от Бога като небесен Цар. * (Псалм 2:1–6; Даниил 7:13, 14)

 Точно както предсказал Исус, неговото „присъствие“ като небесен Цар е белязано от драматични световни събития — войни, глад, земетресения, смъртоносни зарази. (Матей 24:3–8; Лука 21:11) Тези събития са мощно свидетелство, че 1914 г. наистина отбелязва раждането на Божието небесно Царство и началото на „последните дни“ на настоящата порочна система. (2 Тимотей 3:1–5)

^ абз. 4 От октомври 607 г. пр.н.е. до октомври 1 г. пр.н.е. са 606 години. Тъй като няма нулева година, от октомври 1 г. пр.н.е. до октомври 1914 г. от н.е. са 1914 години. Като съберем 606 и 1914 години, получаваме 2520 години. За повече информация относно падането на Йерусалим през 607 г. пр.н.е. виж темата „Хронология“ в енциклопедията Insight on the Scriptures („Прозрение върху Писанието“), издадена от Свидетелите на Йехова.