Деяния 2:1-47

2  И ето, течеше денят на Петдесетница+ и всички те се бяха събрали на същото място,  и от небето внезапно се чу шум като от порива на силен вятър и изпълни цялата къща, в която седяха.+  И те видяха езици като огнени,+ които се разпределиха така, че върху всекиго от тях застана по един,  и всички те се изпълниха със свети дух+ и започнаха да говорят различни езици,+ както духът им даваше да говорят.  А в Йерусалим по това време имаше юдеи,+ боящи се от Бога мъже,+ от всеки народ под небето.  И когато се чу шумът, се насъбра множество. Хората бяха смаяни, защото всеки чуваше как говорят на неговия роден език.  Всички бяха поразени и се чудеха, казвайки: „Виж ти! Не са ли галилейци+ всички, които говорят?  Как тогава всеки от нас чува своя роден език?  Парти, мидийци,+ еламци,+ жители на Месопотамия, Юдея,+ Кападокия,+ Понт,+ Азия*,+ 10  Фригия,+ Памфилия,+ Египет и онези части от Либия, които са при Киринея, гости от Рим, както юдеи, така и прозелити,+ 11  критяни+ и араби+ — всички ние ги чуваме да говорят на нашите езици за величествените дела на Бога.“ 12  Всички те бяха смаяни и в недоумение си казваха един на друг: „Какво означава това?“ 13  Но други се присмиваха и казваха: „Напили са се със сладко вино.“+ 14  А Петър се изправи с единайсетте+ и като издигна гласа си, каза следното: „Юдейски мъже и всички вие, които живеете в Йерусалим,+ знайте това и чуйте думите ми! 15  Тези хора изобщо не са пияни,+ както си мислите, защото е третият час* на деня. 16  Но всъщност за това нещо беше говорил пророк Йоил: 17  ‘„В последните дни — казва Бог — ще излея от духа си+ върху всякакви хора и вашите синове и дъщери ще пророкуват, младите сред вас ще виждат видения, а старите сред вас ще сънуват сънища.+  18  През онези дни ще излея от духа си и върху моите роби и робини и те ще пророкуват.+ 19  И ще дам знамения на небето горе и чудеса на земята долу, кръв, огън и димна мъгла,+ 20  слънцето+ ще се превърне в тъмнина и луната — в кръв, преди да дойде великият и славен ден на Йехова.+ 21  И всеки, който призове името на Йехова, ще бъде спасен.“’+ 22  Израилтяни, чуйте тези думи: Исус Назарянина,+ човек, когото Бог ви показа открито чрез могъщи дела,+ чудеса и знамения, извършени от Бога чрез него сред вас,+ както сами знаете, 23  този човек, предаден според онова, което Бог определи по волята си и предвиди,+ вие приковахте на стълб и убихте чрез ръцете на беззаконници.+ 24  Но Бог го възкреси,+ като го освободи от оковите на смъртта,+ защото не беше възможно тя да го задържа повече.+ 25  Понеже Давид казва за него: ‘Йехова винаги е пред очите ми. Никога няма да се поклатя, защото той е от дясната ми страна.+ 26  Затова сърцето ми се развесели и езикът ми се зарадва много. И дори плътта ми ще живее в надежда,+ 27  защото няма да оставиш душата ми в гроба*, нито ще позволиш твоят лоялен служител да види тление.+ 28  Ти ми разкри пътищата на живота и лицето ти ще ме изпълни с веселие.’+ 29  Мъже, братя, позволете да ви говоря открито за патриарха Давид, че умря+ и беше погребан, и гробът му е сред нас до ден днешен. 30  Затова, понеже беше пророк и знаеше, че Бог му беше дал клетва, че ще постави на престола му негов потомък*,+ 31  той, като видя предварително, каза относно възкресението на Христос*, че той не беше оставен в гроба*, нито плътта му видя тление.+ 32  Този Исус Бог възкреси, за което всички ние сме свидетели.+ 33  И понеже беше възвеличен до десницата на Бога+ и получи обещания свети дух от Бащата,+ той изля това, което виждате и чувате. 34  Всъщност Давид не се възнесе на небесата,+ но самият той казва: ‘Йехова каза на моя Господар*: „Седни от дясната ми страна,+ 35  докато не положа твоите врагове под краката ти*!“’+ 36  Затова нека целият Израилев дом знае без съмнение, че този Исус, когото вие приковахте на стълб,+ Бог направи Господар+ и Христос.“ 37  Тези думи пронизаха сърцата им+ и те казаха на Петър и на останалите апостоли: „Мъже, братя, какво да направим?“+ 38  Петър им каза: „Разкайте се+ и нека всеки един от вас бъде покръстен+ в името+ на Исус Христос за прощаване+ на греховете ви и като дар+ ще получите светия дух. 39  Защото обещанието+ е дадено на вас и на децата ви, и на всички онези, които са далече,+ всички, които Йехова, нашият Бог, ще призове при себе си.“+ 40  И с много други думи той им даде пълно свидетелство и ги подканяше, казвайки: „Спасете се от това покварено поколение!“+ 41  И онези, които приеха словото му от все сърце, бяха покръстени+ и в този ден бяха прибавени около три хиляди души.+ 42  И те се посвещаваха на учението на апостолите, споделяха всичко помежду си,+ хранеха се заедно+ и постоянстваха в молитва.+ 43  Страх обземаше всяка душа и много чудеса и знамения ставаха чрез апостолите.+ 44  Всички онези, които повярваха, бяха заедно и всичко им беше общо,+ 45  и като продаваха своите притежания+ и имоти, разпределяха парите между всички, според нуждите на всекиго.+ 46  И ден след ден прекарваха много време заедно в храма,+ събираха се да ядат по домовете си и приемаха храната с голяма радост+ и искрени сърца, 47  като възхваляваха Бога и придобиваха благоволението на всички хора.+ В същото време Йехова всеки ден прибавяше+ към тях онези, които достигаха до спасение.+

Бележки под линия

В Християнските гръцки писания името Азия се отнася за римската провинция, обхващаща западната част на Мала Азия, а не за континента Азия.
Около 9 ч. сутринта според нашето измерване на времето. Юдеите започвали да броят часовете от изгрева на слънцето.
На гръцки: „ха̀дес“, общият гроб на човешкия род. Виж Приложение № 8.
Буквално: „плод на слабините му“.
Или: „Помазаника“, „Месията“. Виж Мт 2:4, бел. под линия.
На гръцки: „ха̀дес“.
Виж Приложение № 6.
Виж Пс 110:1, бел. под линия.