Откровение 22:1-21

22  И той ми показа река с вода на живота,+ бистра като кристал, която извираше от престола на Бога и на Агнето+  и течеше по средата на главната улица на града. И от едната, и от другата страна на реката растяха дървета+ на живота, които раждаха плод дванайсет пъти — всеки месец даваха плод.+ И листата на дърветата служеха за лекуване на народите.+  И вече няма да има никакво проклятие.+ Но престолът на Бога+ и на Агнето+ ще бъде в града и Божиите роби ще принасят свята служба на Бога.+  Те ще видят лицето му+ и името му ще бъде на челата им.+  И вече няма да има нощ,+ и те няма да имат нужда от светлината на светилник или от слънчевата светлина, защото Йехова Бог ще излива светлина+ върху тях и те ще царуват за вечни времена.+  И той ми каза: „Тези думи са верни и истинни.+ Йехова, Богът на вдъхновените изказвания+ на пророците,+ изпрати своя ангел, за да покаже на робите си какво трябва да стане скоро.+  И ето, ще дойда бързо.+ Щастлив е онзи, който спазва думите на пророчеството от този свитък.“+  Аз, Йоан, чух и видях тези неща. И когато ги чух и видях, паднах в краката на ангела, който ми показваше тези неща, за да му се поклоня.+  Но той ми каза: „Внимавай! Недей да правиш това! Аз съм само роб като тебе и твоите братя, пророците,+ и като онези, които спазват думите в този свитък. Поклони се на Бога!“+ 10  И той ми каза: „Не запечатвай думите на пророчеството в този свитък, защото определеното време е близо.+ 11  Който постъпва неправедно, нека продължава да постъпва неправедно,+ и който е мръсен, нека става още по–мръсен,+ но праведният+ нека продължава да постъпва праведно и който е свят, нека става още по–свят.+ 12  ‘Ето, идвам бързо+ и наградата,+ която давам, е с мене, за да дам на всекиго според делата му.+ 13  Аз съм Алфа и Омега*,+ първият и последният,+ началото и краят. 14  Щастливи са онези, които са изпрали дрехите си,+ за да получат правото да отидат при дърветата на живота+ и да влязат в града през портите му.+ 15  Навън са кучетата,+ занимаващите се със спиритизъм*,+ блудниците,+ убийците, идолопоклонниците и всеки, който обича лъжата и лъже.’+ 16  ‘Аз, Исус, изпратих своя ангел да ви даде това свидетелство за сборовете. Аз съм коренът+ и потомъкът+ на Давид, аз съм ярката утринна звезда.’“+ 17  И духът+ и невястата+ казват: „Ела!“ И всеки, който чуе, нека каже: „Ела!“+ И всеки, който е жаден, нека дойде,+ и всеки, който иска, нека вземе даром водата на живота!+ 18  „Аз свидетелствам на всекиго, който чуе думите на пророчеството в този свитък — ако някой добави+ нещо към това, Бог ще му добави бедствията,+ записани в този свитък, 19  и ако някой отнеме нещо от думите в този свитък на пророчеството, Бог ще отнеме неговия дял от дърветата на живота+ и от светия град,+ за които пише в този свитък. 20  Онзи, който свидетелства за тези неща, казва: ‘Да, идвам бързо!’“+ „Амин! Ела, Господарю Исусе!“ 21  Незаслужената милост на Господаря Исус Христос да бъде със светите личности!+

Бележки под линия

Виж Отк 1:8, бел. под линия.
Или: „магьосниците“. Буквално: „употребяващите наркотици“.