Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 ЧЕТИРИНАЙСЕТА ГЛАВА

Как да имаш щастлив семеен живот?

Как да имаш щастлив семеен живот?
  • Как да бъдеш добър съпруг?

  • Как съпругата може да изпълнява успешно ролята си?

  • Какво означава да си добър родител?

  • Как децата могат да допринасят за семейното щастие?

1. Какъв е ключът към щастливия семеен живот?

ЙЕХОВА БОГ иска да имаш щастлив семеен живот. Неговото Слово, Библията, осигурява напътствия за отделните членове на семейството, описвайки ролята, която Бог определя за всеки от тях. Когато те прилагат Божиите съвети, резултатите са много удовлетворяващи. Исус казал: „Щастливи са онези, които чуват словото на Бога и го спазват.“ (Лука 11:28)

2. Какво трябва да признаваме, за да имаме щастливо семейство?

2 Семейното щастие зависи главно от това дали признаваме, че семейната уредба е създадена от Йехова, към когото Исус се обърнал с думите „Татко наш“. (Матей 6:9) Всички семейства на земята съществуват благодарение на нашия небесен Баща и той несъмнено знае как те могат да бъдат щастливи. (Ефесяни 3:14, 15) Тогава какво учи Библията за ролята на отделните членове на семейството?

СЕМЕЙСТВОТО Е СЪЗДАДЕНО ОТ БОГА

3. Как Библията описва произхода на семейството и откъде знаем, че записаното в нея е вярно?

3 Йехова създал първите хора, Адам и Ева, и ги събрал заедно като съпруг и съпруга. Поставил ги в прекрасен  райски дом на земята, в Едемската градина, и им казал да имат деца. „Бъдете плодовити и станете много, напълнете земята и я покорете“ — наредил Йехова. (Битие 1:26–28; 2:18, 21–24) Това не е просто измислен разказ или мит, тъй като Исус потвърдил, че записаното в Битие относно произхода на семейството е вярно. (Матей 19:4, 5) Макар че се сблъскваме с много проблеми и животът днес не е такъв, какъвто Бог възнамерявал да бъде, нека да видим защо семейното щастие е постижимо.

4. а) Как всеки член на семейството може да допринася за щастието в него? б) Защо е важно да изследваме живота на Исус, ако искаме да имаме щастливо семейство?

4 Всеки член на семейството може да допринася за изграждането на щастлив семеен живот, като подражава на Бога в проявяването на любов. (Ефесяни 5:1, 2) Как обаче да подражаваме на Бога, щом не го виждаме? Можем да научим как действа Йехова, благодарение на това че той изпратил първородния си Син от небето на земята. (Йоан 1:14, 18) Когато бил на земята, този Син, Исус Христос, подражавал на небесния си Баща толкова добре, че да го виждаш и да го слушаш, било все едно да виждаш и да слушаш Йехова. (Йоан 14:9) Затова, като учим за любовта на Исус и следваме неговия пример, ние ще допринасяме за по–щастливия семеен живот.

ОБРАЗЕЦ ЗА МЪЖА

5, 6. а) Как начинът, по който Исус се отнася към сбора, е пример за мъжете? б) Какво трябва да правим, за да получим прошка на греховете си?

5 Библията казва, че съпругът трябва да се отнася към жена си по същия начин, по който Исус се отнасял към своите ученици. Да разгледаме следното библейско напътствие: „Мъже, обичайте своите жени, както и Христос обичаше сбора и предаде себе си за него ... Така и мъжете са длъжни да обичат жените си както собствените си тела. Който обича жена си, обича  себе си, защото никой не мрази своето тяло, но напротив, храни го и се грижи за него, както и Христос за сбора.“ (Ефесяни 5:23, 25–29)

6 Любовта на Исус към неговия сбор от ученици дава съвършен пример за мъжете. Исус обичал учениците си „чак до края“, като пожертвал живота си за тях, макар че те съвсем не били съвършени. (Йоан 13:1; 15:13) Подобно на това съпрузите са подканени: „Обичайте жените си и не изпитвайте гняв спрямо тях.“ (Колосяни 3:19) Какво ще помогне на мъжа да прилага този съвет, особено ако понякога жена му не постъпва благоразумно? Нужно е той да помни собствените си грешки и онова, което трябва да прави, за да получи прошка от Бога. Какво е то? Да прощава на онези, които грешат против него, а в това число е и съпругата му. Разбира се, тя трябва да прави същото. (Прочети Матей 6:12, 14, 15.) Сега виждаш ли защо някои казват, че успешният брак е съюз между двама души, които умеят да си прощават?

7. Какво вземал предвид Исус и какъв пример дал на мъжете по този начин?

7 Съпругът трябва да помни също, че Исус винаги се съобразявал с учениците си. Той вземал предвид ограниченията и физическите им потребности. Например веднъж, когато били уморени, той казал: „Елате с мене на уединено място и си починете малко.“ (Марко 6:30–32) Съпругата също заслужава грижи и внимание. Библията я описва като „по–слаб съд“, на който мъжът трябва да отдава „почит“. Защо? Защото и съпругът, и съпругата еднакво споделят „незаслужения дар на живота“. (1 Петър 3:7) Мъжете трябва да помнят, че верността, а не полът, ни прави скъпоценни в Божиите очи. (Псалм 101:6)

8. а) Защо съпругът, „който обича жена си, обича себе си“? б) Какво означава за съпруга и съпругата да бъдат „една плът“?

8 Библията посочва, че съпругът, „който обича жена си, обича себе си“. Това е така, защото мъжът и неговата  съпруга „вече не са двама, а една плът“, както отбелязал Исус. (Матей 19:6) Следователно те трябва да проявяват сексуален интерес само един към друг. (Притчи 5:15–21; Евреи 13:4) Ще им бъде по–лесно да запазят верността помежду си, ако всеки от тях неегоистично мисли за нуждите на другия. (1 Коринтяни 7:3–5) Библията казва: „Никой не мрази своето тяло, но напротив, храни го и се грижи за него.“ Мъжът трябва да обича съпругата си както себе си, като помни, че ще отговаря пред своя глава, Исус Христос. (Ефесяни 5:29; 1 Коринтяни 11:3)

9. Кое качество на Исус се споменава във Филипяни 1:8 и защо мъжът трябва да го проявява към съпругата си?

9 Апостол Павел говорил за „нежната привързаност“ на Христос Исус. (Филипяни 1:8) Нежността на Исус била освежаващо качество, което докосвало сърцата на жените сред учениците му. (Йоан 20:1, 11–13, 16) Съпругата също копнее за нежната привързаност на своя мъж.

ПРИМЕР ЗА ЖЕНАТА

10. Как Исус е пример за съпругите?

10 Семейството е един вид организация и за да функционира гладко, има нужда от глава. Дори Исус се подчинява на Този, който е негов Глава. „Глава на Христос е Бог“ точно както „глава на жената е мъжът“. (1 Коринтяни 11:3) Подчинявайки се на Божието главенство, Исус дава добър пример, тъй като всеки от нас има глава, на когото трябва да се подчинява.

11. Как трябва да се отнася жената към своя съпруг и какъв може да е резултатът от поведението ѝ?

11 Всеки несъвършен мъж допуска грешки и често не успява да бъде идеален глава на семейството си. Какво трябва да прави съпругата тогава? Тя не бива да омаловажава действията на мъжа си, нито да се опитва да взема главенството в свои ръце. Съпругата трябва да помни, че тихият и мек дух е много ценен в  Божиите очи. (1 Петър 3:4) Като проявява такъв дух, ще ѝ бъде по–лесно да се подчинява на мъжа си дори в трудни ситуации. Освен това Божието Слово казва: „Жената трябва да изпитва дълбоко уважение към мъжа си.“ (Ефесяни 5:33) А ако той не приема Христос за свой глава? Библията подканя жените: „Подчинявайте се на мъжете си, за да може онези, които не са послушни на словото, да бъдат спечелени без думи, чрез вашите постъпки, като наблюдават добродетелното ви поведение, придружено от дълбоко уважение.“ (1 Петър 3:1, 2)

12. Защо не е погрешно съпругата да изразява с уважение мнението си?

12 Независимо дали нейният съпруг споделя вярата ѝ, съпругата не проявява неуважение, ако тактично изразява мнение, различно от неговото. Гледната ѝ точка може да е правилна и цялото семейство да извлече полза, ако мъжът ѝ я послуша. Макар че Авраам не бил съгласен, когато жена му Сара предложила практично разрешение на един семеен проблем, Бог му казал: „Послушай думите ѝ.“ (Прочети Битие 21:9–12.) Разбира се, когато съпругът вземе окончателно решение, което не противоречи на Божия закон, жена му проявява своето подчинение, като го подкрепя. (Деяния 5:29; Ефесяни 5:24)

Какъв хубав пример дала Сара на съпругите?

13. а) Към какво са подканени омъжените жени в Тит 2:4, 5? б) Какво казва Библията за раздялата и развода?

13 Съпругата може да допринася по различни начини за щастието в семейството. Например Библията подканя омъжените жени „да обичат съпрузите си, да обичат децата си, да бъдат здравомислещи, целомъдрени, да работят в домовете си, да са добри, да се покоряват на съпрузите си“. (Тит 2:4, 5) Съпругата и майката, която постъпва така, ще спечели завинаги любовта и уважението на своето семейство. (Прочети Притчи 31:10, 28.) Но тъй като бракът е съюз между несъвършени хора, в крайни случаи може да се стигне до раздяла или  развод. Библията позволява раздялата при определени обстоятелства. Това обаче не бива да се приема лековато, защото тя съветва: „Жената да не напуска мъжа си ... Мъжът също да не напуска жена си.“ (1 Коринтяни 7:10, 11) А единственото библейско основание за развод е блудство, или сексуална неморалност, от страна на единия брачен партньор. (Матей 19:9)

СЪВЪРШЕН ПРИМЕР ЗА РОДИТЕЛИТЕ

14. Как се отнасял Исус към децата и от какво се нуждаят те от страна на родителите?

14 Исус дал съвършен пример на родителите с начина, по който се отнасял към децата. Когато другите се опитали да попречат на децата да се приближат до него, той казал: „Оставете децата да дойдат при мене, не ги спирайте.“ След това ги взел в прегръдките си и ги благословил, полагайки ръце върху тях. (Марко 10:13–16) Щом като Исус отделял време за децата, не трябва ли и ти да правиш същото за своите синове и дъщери? Нужно е да прекарваш с тях не само няколко минути, а много време. Трябва да отделяш време да ги учиш, защото Йехова очаква това от родителите. (Прочети Второзаконие 6:4–9.)

15. Какво могат да направят родителите, за да защитят децата си?

 15 Тъй като светът става все по–порочен, родителите трябва да защитават децата си от хора, които искат да им навредят, като например сексуалните насилници. Обърни внимание как Исус защитавал учениците си, които с обич наричал „дечица“. Когато бил задържан и щял да бъде убит, той се погрижил те да могат да избягат. (Йоан 13:33; 18:7–9) Като родител, трябва да си нащрек относно опитите на Дявола да навреди на децата ти. Трябва да ги предупредиш за това. * (1 Петър 5:8)  Никога преди не е имало по–голяма заплаха за тяхната физическа, духовна и морална безопасност.

Какво могат да научат родителите от начина, по който Исус се отнасял към децата?

16. Какво могат да научат родителите от начина, по който Исус се справял с недостатъците на учениците си?

16 В нощта преди смъртта на Исус учениците му спорели кой от тях е най–велик. Вместо да им се ядоса, Исус любещо продължил да ги учи с думи и с личния си пример. (Лука 22:24–27; Йоан 13:3–8) Ако си родител, разбираш ли как можеш да му подражаваш, когато поправяш децата си? Вярно е, че понякога те се нуждаят от наказание, но то трябва да бъде налагано само „колкото е необходимо“ и никога с гняв. Сигурно не искаш да им говориш необмислено, сякаш ги „пронизваш с меч“. (Йеремия 30:11; Притчи 12:18) Поправянето трябва да става по такъв начин, че по–късно детето да осъзнае ползата от него. (Ефесяни 6:4; Евреи 12:9–11)

ОБРАЗЕЦ ЗА ДЕЦАТА

17. Как Исус дал съвършен пример за децата?

17 Могат ли и децата да научат нещо от Исус? Да! Чрез своя пример Исус показал как децата трябва да слушат родителите си. Той казал: „Каквото ме е научил Бащата, това говоря.“ И добавил: „Винаги върша онова, което му е угодно.“ (Йоан 8:28, 29) Исус бил послушен на небесния си Баща и Библията казва на децата да бъдат послушни на родителите си. (Прочети Ефесяни 6:1–3.) Макар че бил съвършено дете, Исус се подчинявал на своите несъвършени човешки родители, Йосиф и Мария. Това несъмнено допринасяло за щастието на цялото семейство! (Лука 2:4, 5, 51, 52)

18. Защо Исус винаги слушал небесния си Баща и кой се радва, когато децата слушат родителите си днес?

18 Как децата могат да подражават на Исус и да радват майка си и баща си? Вярно е, че понякога на младите им е трудно да слушат родителите си, но Бог очаква да го правят. (Притчи 1:8; 6:20) Исус винаги се  подчинявал на небесния си Баща, дори в трудни обстоятелства. Веднъж, когато Божията воля била Исус да направи нещо особено трудно, той казал: „Махни от мене тази чаша [това изискване].“ Въпреки всичко Исус изпълнил онова, което Бог искал, защото разбирал, че Баща му знае най–добре как трябва да се постъпи. (Лука 22:42) Като се учат да бъдат послушни *, децата ще носят голяма радост на родителите си и на своя небесен Баща. (Притчи 23:22–25)

За какво трябва да помислят младите, когато са изкушавани?

19. а) Как Дяволът изкушава децата? б) Как се отразява на родителите лошото поведение на децата им?

19 Дяволът изкушавал Исус и можем да сме сигурни, че ще изкушава и младите да постъпват погрешно. (Матей 4:1–10) Той използва натиска на околните, на който е трудно да се устои. Колко важно е тогава децата да не общуват с лоши приятели! (1 Коринтяни 15:33) Дъщерята на Яков, Дина, общувала с хора, които не се покланяли на Йехова, и това причинило много проблеми. (Битие 34:1, 2) Помисли само колко ще страда семейството, ако някой от членовете му извърши сексуална неморалност! (Притчи 17:21, 25)

 КЛЮЧЪТ КЪМ СЕМЕЙНОТО ЩАСТИЕ

20. Какво трябва да прави всеки член на семейството, за да се радва на щастлив семеен живот?

20 Семейните проблеми се преодоляват по–лесно, когато се прилагат съветите на Библията. Всъщност прилагането на тези съвети е ключът към семейното щастие. Затова, мъже, обичайте съпругите си и се отнасяйте към тях както Исус се отнася към сбора. Жени, подчинявайте се на главенството на съпрузите си и следвайте примера на добродетелната жена, описана в Притчи 31:10–31. Родители, възпитавайте децата си. (Притчи 22:6) Бащи, „ръководете добре своя дом“. (1 Тимотей 3:4, 5; 5:8) Деца, бъдете послушни на родителите си. (Колосяни 3:20) Никой в семейството не е съвършен. Всички правят грешки. Затова бъдете смирени, като искате прошка един от друг.

21. Какво прекрасно бъдеще ни очаква и как можем да имаме щастливо семейство още днес?

21 Наистина, в Библията има изобилие от ценни съвети и напътствия за семейния живот. Нещо повече, тя ни учи за Божия нов свят и за земния рай, изпълнен с щастливи хора, които се покланят на Йехова. (Откровение 21:3, 4) Какво прекрасно бъдеще ни очаква! Още днес можем да имаме щастлив семеен живот, като прилагаме напътствията на Бога, записани в неговото Слово.

^ абз. 15 Полезни съвети за защитата на децата се съдържат в гл. 32 на книгата „Учи се от великия учител“, издадена от Свидетелите на Йехова.

^ абз. 18 Единствено ако родителят каже на детето си да наруши Божия закон, би било правилно то да не се подчини. (Деяния 5:29)