Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 ПРИЛОЖЕНИЕ

Кой е архангел Михаил?

Кой е архангел Михаил?

ДУХОВНОТО създание, наречено Михаил, не се споменава често в Библията. Но всяко негово споменаване е свързано с някакви решителни действия. В книгата на Даниил Михаил се бори със зли ангели, в писмото на Юда спори със Сатана, а в Откровение води война срещу Дявола и демоните му. Като защитава управлението на Йехова и се бори срещу Божиите врагове, той живее в съгласие със значението на името си: „Кой е като Бога?“ Но кой е Михаил?

Някои хора имат повече от едно име. Например патриархът Яков е познат също като Израил, а апостол Петър — като Симон. (Битие 49:1, 2; Матей 10:2) Подобно на това Библията показва, че Михаил е друго име на Исус Христос преди и след живота му на земята. Нека да разгледаме библейските основания за това заключение.

Архангел. В Божието Слово Михаил е наречен „архангел“. (Юда 9) Тази дума означава „главен ангел“. Тя се среща в Библията само в единствено число, никога в множествено. Това навежда на мисълта, че има само един такъв ангел. В допълнение Библията прави връзка между Исус и позицията на архангел. Относно възкресения Господар Исус Христос в 1 Солунци 4:16 четем: „Сам Господарят ще слезе от небето със заповеден вик, с глас на архангел.“ След като според този стих Исус има глас на архангел, очевидно той е архангел Михаил.

 Военачалник. Библията казва: „Михаил и неговите ангели се сражаваха със змея ... и неговите ангели.“ (Откровение 12:7) Следователно Михаил предвожда войска от верни ангели. В Откровение Исус също е описан като водач на войска от верни ангели. (Откровение 19:14–16) Освен това апостол Павел посочва, че Господарят Исус ще се яви „със своите могъщи ангели“. (2 Солунци 1:7) Библията говори както за Михаил и неговите ангели, така и за Исус и неговите ангели. (Матей 13:41; 16:27; 24:31; 1 Петър 3:22) След като в Божието Слово никъде не се посочва, че в небесата има две войски от верни ангели — една, водена от Михаил, и друга, водена от Исус, — е логично да направим заключението, че Михаил е Исус Христос в небесната си позиция. *

^ абз. 1 Повече информация, която показва, че името Михаил се отнася за Божия син, се съдържа в енциклопедията Insight on the Scriptures („Прозрение върху Писанието“), т. 2, стр. 393, 394, издадена от Свидетелите на Йехова.