Даниил 2:1-49

2  През втората година от царуването на Навуходоносор, Навуходоносор сънува сънища+ и изпитваше голямо смущение*,+ и не можеше вече да спи.  Затова царят нареди да повикат жреците, които се занимават с магия,+ онези, които викат духове, магьосниците и халдейците, за да кажат на царя какво беше сънувал.+ И те дойдоха и застанаха пред царя.  И царят им каза: „Сънувах един сън и изпитвам голямо смущение, понеже искам да разбера съня.“  И халдейците казаха на царя на арамейски език*:+ „О, царю, бъди жив до безпределни времена!+ Разкажи съня на служителите си, а ние ще ти разтълкуваме значението му.“+  Тогава царят каза в отговор на халдейците: „Давам дума: Ако не ми кажете какво сънувах и не ми разтълкувате съня, ще бъдете разчленени+ и къщите ви ще бъдат превърнати в нужници, използвани от всички.+  Но ако ми кажете какво сънувах и ми разтълкувате съня, ще получите от мене награда и подаръци и ще бъдете удостоени с голяма чест.+ Затова ми кажете какво сънувах и ми разтълкувайте съня.“  В отговор те казаха на царя за втори път: „Нека царят разкаже съня на своите служители, а ние ще разтълкуваме значението му.“  И царят отговори: „Добре знам, че вие се опитвате да печелите време, понеже видяхте, че дадох дума.  Ако не ми кажете какво сънувах, ви очаква присъдата,+ която изрекох. Но вие сте се наговорили да ме лъжете и да ме мамите,+ за да печелите време. Така че ми кажете какво сънувах и аз ще знам, че можете да ми разтълкувате и значението на съня.“ 10  А халдейците казаха в отговор на царя: „Няма човек на земята, който може да каже съня на царя. Затова и никой велик цар или владетел не е искал такова нещо от жрец, който се занимава с магия, от човек, който вика духове, или от халдеец. 11  Но онова, което царят иска, е трудно, защото никой не може да каже съня на царя, освен боговете,+ но те не живеят между хората.“+ 12  Затова царят се ядоса и силно се разгневи,+ и нареди да убият всички вавилонски мъдреци.+ 13  И когато беше издадена заповедта да бъдат убити всички мъдреци, потърсиха Даниил и неговите приятели, за да убият и тях. 14  Тогава Даниил се обърна с мъдри и разумни думи+ към Ариох, главният царски телохранител, който беше тръгнал да убие вавилонските мъдреци. 15  И той попита Ариох, царският служител: „Защо царят издаде толкова строга заповед?“ Тогава Ариох разказа на Даниил какво се беше случило.+ 16  И Даниил лично влезе при царя и го помоли да му даде време, за да разтълкува съня на царя.+ 17  След това Даниил отиде в дома си и разказа всичко на своите приятели Ханания, Мисаил и Азария, 18  за да помолят небесния Бог+ за милост+ относно тази тайна,+ та да не бъдат убити Даниил и приятелите му с останалите вавилонски мъдреци.+ 19  И тайната беше разкрита на Даниил във видение през нощта.+ Затова Даниил благослови+ небесния Бог. 20  И Даниил каза: „Нека бъде благословено името на Бога+ от безпределни времена до безпределни времена, защото на него принадлежат мъдростта и мощта!+ 21  Той променя времената и определените дни,+ сваля царе и издига царе,+ дава мъдрост на мъдрите и познание на онези, които проявяват проницателност.+ 22  Той разкрива онова, което е дълбоко и скрито,+ знае какво е в тъмнината+ и при него живее светлината.+ 23  Боже на моите прадеди, на тебе благодаря и тебе възхвалявам,+ защото ти ми даде мъдрост+ и мощ. Ти ми разкри това, за което те помолихме, разкри ни това, което царят иска да научи.“+ 24  Ето защо Даниил отиде при Ариох,+ на когото царят беше възложил да убие вавилонските мъдреци.+ И като отиде, му каза: „Не убивай нито един от вавилонските мъдреци! Заведи ме пред царя,+ за да разтълкувам на царя значението на съня.“ 25  Тогава Ариох бързо заведе Даниил пред царя и му каза: „Сред изгнаниците+ от Юда намерих един човек, който може да разтълкува на царя значението на съня.“ 26  И царят попита Даниил, който се казваше Валтасасар:+ „Наистина ли можеш да ми кажеш какво сънувах и да разтълкуваш значението на съня?“+ 27  А Даниил отговори на царя: „Тайната, за която царят пита, не могат да разкрият нито мъдреците, нито онези, които викат духове, нито жреците, които се занимават с магия, нито астролозите.+ 28  Но има Бог на небесата, който разкрива тайни,+ и той показва на цар Навуходоносор какво ще стане в последните дни.+ Ето какъв беше твоят сън и какви бяха виденията, които получи, когато беше положил глава върху леглото си: 29  На тебе, царю, докато спеше в леглото+ си, ти дойдоха мисли за това какво ще се случи в бъдеще, и Онзи, който разкрива тайни, ти показа какво ще стане.+ 30  А на мене тази тайна ми беше разкрита не защото съм по–мъдър от всички други хора,+ а за да се разтълкува значението ѝ на царя и за да знаеш какви са мислите на сърцето ти.+ 31  О, царю, ти видя едно огромно изображение. Това изображение, което беше много голямо и с необикновен блясък, стоеше пред тебе и изглеждаше страшно. 32  Главата на това изображение беше от чисто злато,+ гърдите и ръцете му бяха от сребро,+ коремът и бедрата му бяха от мед,+ 33  краката му бяха от желязо,+ а стъпалата му бяха отчасти от желязо и отчасти от глина.+ 34  Докато ти гледаше, един камък беше откъртен, но не с човешки ръце,+ и той удари изображението в стъпалата от желязо и глина и ги строши.+ 35  Тогава желязото, глината, медта, среброто и златото бяха строшени и всичко стана като плявата по хармана+ през лятото, и вятърът отвя всичко, и не остана и следа.+ А камъкът, който удари изображението, стана голяма планина и изпълни цялата земя.+ 36  Това е сънят и ще разтълкуваме на царя неговото значение.+ 37  Ти, царю, който си цар на царете и на когото небесният Бог даде царството,+ мощта, силата и достойнството 38  и в чиито ръце Бог предаде+ земните животни и летящите създания в небесата, навсякъде, където живеят човешките синове, ти, когото Бог постави за владетел над всички тях, ти си тази златна глава.+ 39  След тебе ще се издигне друго царство,+ по–нискостоящо от твоето,+ и трето царство от мед, което ще владее целия свят.+ 40  А четвъртото царство+ ще бъде силно като желязо.+ Защото както желязото строшава и стрива на прах всичко друго, така и то, като желязо, което разбива, ще строши и разбие всички тези царства.+ 41  И понеже ти видя, че стъпалата и пръстите са отчасти от грънчарска глина и отчасти от желязо,+ това означава, че царството ще бъде разделено,+ но в него ще има нещо от здравината на желязото, защото видя желязо, смесено с влажна глина.+ 42  А това, че пръстите на стъпалата са отчасти от желязо и отчасти от глина, означава, че царството ще бъде отчасти силно и отчасти крехко. 43  И понеже видя желязо, смесено с влажна глина, това означава, че те* ще се смесят с човешките потомци, но няма да могат да се свържат едни с други, точно както желязото не може да се смеси с глината. 44  В дните на тези царе+ небесният Бог+ ще издигне царство,+ което никога няма да бъде разрушено.+ И това царство няма да премине към друг народ.+ То ще строши всички тези царства и ще ги унищожи,+ а самото то ще остане до безпределни времена,+ 45  защото ти видя, че от планината беше откъртен камък, но не с човешки ръце,+ и той строши желязото, медта, глината, среброто и златото.+ Великият Бог+ показа на царя какво ще се случи в бъдеще.+ Сънят е истинен и тълкуванието му е достойно за доверие.“+ 46  Тогава цар Навуходоносор падна по очи пред Даниил и му отдаде почит, и нареди да му дадат подарък и да му принесат благоухания.+ 47  И царят се обърна към Даниил с думите: „Щом успя да разкриеш тази тайна, то вашият Бог наистина е Бог на боговете+ и Господар на царете+ и Онзи, който разкрива тайни.“+ 48  И царят издигна Даниил на висок пост,+ даде му много големи подаръци и го постави за владетел над цялата вавилонска област+ и главен управител на всички вавилонски мъдреци. 49  И по молба на Даниил царят назначи Седрах, Мисах и Авденаго+ на видни постове във вавилонската област, а Даниил остана в царския дворец.+

Бележки под линия

Буквално: „духът му изпитваше голямо смущение“.
От тук до края на седма глава текстът на оригинала е на арамейски език.
Изглежда, че тук става дума за онова, което е представено от желязото.