Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 ОСЕМНАЙСЕТА ГЛАВА

Покръстването и отношенията ти с Бога

Покръстването и отношенията ти с Бога
  • Как се извършва християнското покръстване?

  • Какви стъпки трябва да предприемеш, за да се покръстиш?

  • Как човек се отдава на Бога?

  • Защо покръстването е важно?

1. Защо един етиопски придворен служител пожелал да се покръсти?

„ВИЖ, тук има вода, какво ми пречи да се покръстя?“ Този въпрос бил зададен през I в. от един етиопски придворен служител. Християнинът Филип му обяснил, че Исус е обещаният Месия. Етиопецът бил силно  развълнуван от това, което научил от Писанието, и веднага предприел действия. Той казал, че иска да бъде покръстен. (Деяния 8:26–36)

2. Защо трябва да помислиш сериозно за покръстване?

2 Ако си изучавал внимателно предишните глави на тази книга с някой Свидетел на Йехова, може би се чувстваш готов да попиташ: „Какво ми пречи и аз да се покръстя?“ Досега си научил за обещанието на Библията за вечен живот в райски условия. (Лука 23:43; Откровение 21:3, 4) Научил си също за истинското състояние на мъртвите и за надеждата за възкресение. (Еклисиаст 9:5; Йоан 5:28, 29) Вероятно вече общуваш със Свидетелите на Йехова на техните събрания и виждаш как прилагат в живота си принципите на истинската религия. (Йоан 13:35) И най–важното, сигурно си започнал да развиваш лични отношения с Йехова Бог.

3. а) Каква заповед дал Исус на последователите си? б) Как се извършва покръстването?

3 Как можеш да покажеш, че искаш да служиш на Бога? Исус наредил на последователите си: „Отидете и правете ученици сред всички народи, като ги покръствате.“ (Матей 28:19) Самият Исус дал пример, като се покръстил във вода. Това не било просто поръсване, нито изливане на малко вода върху главата му. (Матей 3:16) Гръцката дума, преведена в Библията като „покръствам“, означава „потапям под вода“. Следователно християнското покръстване представлява пълно потапяне във вода.

4. За какво свидетелства покръстването във вода?

4 Покръстването във вода е изискване за всички, които искат да имат близки отношения с Йехова Бог. То е публично доказателство за твоето желание да служиш на Бога и показва, че се радваш да изпълняваш волята му. (Псалм 40:7, 8) Но за да  отговориш на изискванията за покръстване, трябва да предприемеш точно определени стъпки.

НУЖНИ СА ПОЗНАНИЕ И ВЯРА

5. а) Каква е първата стъпка към покръстването? б) Защо християнските събрания са важни?

5 Вече си предприел първата стъпка, като си започнал да опознаваш Йехова Бог и Исус Христос вероятно посредством системно изучаване на Библията. (Прочети Йоан 17:3.) Но има още много неща, които трябва да научиш. Християните искат да бъдат „изпълнени с точно познание за [Божията] воля“. (Колосяни 1:9) Посещаването на събранията на Свидетелите на Йехова е голяма помощ в това отношение. Важно е да присъстваш редовно на тях. (Евреи 10:24, 25) Това ще ти помогне да опознаеш Бога.

Придобиването на точно познание от Божието Слово е важна стъпка, преди да се покръстиш

6. Какво познание върху Библията трябва да имаш, за да отговориш на изискванията за покръстване?

6 Разбира се, не е нужно да знаеш всичко в Библията, за да отговориш на изискванията за покръстване. Етиопският придворен служител имал известно познание, но се нуждаел от помощ, за да разбере определени части от Писанието. (Деяния 8:30, 31) Подобно на него и ти имаш да учиш още много. Всъщност никога няма да престанеш да учиш за Бога. (Еклисиаст 3:11) Но за да се покръстиш, трябва да знаеш и да приемаш поне основните библейски учения. (Евреи 5:12) Някои от тях са истината за състоянието на мъртвите и важността на Божието име и Божието Царство.

7. Как трябва да ти въздейства изучаването на Библията?

7 Само по себе си обаче познанието не е достатъчно, защото „без вяра не е възможно да бъдеш угоден на Бога“. (Евреи 11:6) Библията ни казва, че когато чули християнското послание, някои жители на древния град Коринт „повярвали и били покръстени“. (Деяния 18:8) По същия начин и твоето изучаване на  Библията трябва да те изпълва с вяра, че тя е вдъхновеното Слово на Бога. Изучаването трябва да ти помага да вярваш в Божиите обещания и в спасителната сила на Исусовата жертва. (Исус Навиев 23:14; Деяния 4:12; 2 Тимотей 3:16, 17)

СПОДЕЛЯЙ БИБЛЕЙСКАТА ИСТИНА С ДРУГИТЕ

8. Какво ще те подбуди да споделяш с другите онова, което научаваш?

8 С нарастването на вярата в сърцето ти ще установиш, че е трудно да не споделяш с другите онова, което научаваш. (Йеремия 20:9) Ще изпиташ голямо желание да говориш с тях за Бога и неговото намерение. (Прочети 2 Коринтяни 4:13.)

Вярата трябва да те подбужда да споделяш с другите онова, което си научил

9, 10. а) С кого може да започнеш да споделяш библейската истина? б) Какво трябва да направиш, ако искаш да участваш в организираната проповедна дейност на Свидетелите на Йехова?

9 Може да започнеш да споделяш библейската истина с другите, като тактично говориш за нея на своите близки, приятели, съседи и колеги. С времето ще пожелаеш да участваш в организираната проповедна дейност на Свидетелите на Йехова. Тогава не се притеснявай да обсъдиш този въпрос със Свидетеля, с когото изучаваш Библията. Ако изглежда, че отговаряш на изискванията да участваш в проповедната служба, ще бъде уговорено ти и учителят ти да се срещнете с двама от старейшините на сбора.

10 Това ще ти даде възможност да се запознаеш по–добре с някои от християнските старейшини, които „пасат Божието стадо“. (1 Петър 5:2, 3; Деяния 20:28) Ако установят, че разбираш основните библейски учения и вярваш в тях, че живееш в съгласие с Божиите принципи и че наистина искаш да станеш Свидетел на Йехова, те ще ти съобщят, че можеш да участваш в проповедната служба като непокръстен вестител на добрата новина.

11. Какви промени трябва да направят някои, за да отговорят на изискванията за участие в проповедната служба?

 11 От друга страна, за да отговориш на изискванията за участие в проповедната служба, може да е необходимо да направиш някои промени в начина си на живот. Това може да означава да прекратиш навици, за които другите не знаят. Затова, преди да пожелаеш да станеш непокръстен вестител, трябва да си престанал да вършиш всякакви сериозни грехове, като например сексуална неморалност, пиянство и злоупотреба с наркотици. (Прочети 1 Коринтяни 6:9, 10; Галатяни 5:19–21.)

РАЗКАЯНИЕ И ОБРЪЩАНЕ

12. Защо разкаянието е необходимо?

12 За да отговориш на изискванията за покръстване, трябва да предприемеш още някои стъпки. Апостол Петър казал: „Разкайте се и се обърнете, така че греховете ви да бъдат заличени.“ (Деяния 3:19) Да се разкаеш, означава искрено да съжаляваш за нещо, което си извършил. Разкаянието е важно, ако някой е живял неморално, но то е необходимо дори ако човек е водил сравнително чист живот. Защо? Защото всички хора са грешни и се нуждаят от Божията прошка. (Римляни 3:23; 5:12) Преди да изучаваш Библията, не си знаел каква е волята на Бога. Нима тогава е възможно да си живял в съгласие с нея? Затова е нужно да се разкаеш.

13. Какво представлява обръщането?

13 Разкаянието трябва да бъде последвано от обръщане. Не е достатъчно само да съжаляваш за постъпките си. Необходимо е да отхвърлиш предишния си начин на живот и да бъдеш твърдо решен отсега нататък да вършиш само онова, което е правилно. Разкаянието и обръщането са стъпки, които трябва да предприемеш, преди да се покръстиш.

 ОТДАВАНЕ НА БОГА

14. Каква важна стъпка трябва да предприемеш, преди да се покръстиш?

14 Има още една важна стъпка преди покръстването. Трябва да се отдадеш на Йехова Бог.

Отдал ли си се на Бога в молитва?

15, 16. Какво означава да се отдадеш на Бога и какво ще те подтикне да го направиш?

15 Когато се отдаваш на Йехова в искрена молитва, ти му обещаваш, че ще му бъдеш напълно предан завинаги. (Второзаконие 6:15) Но защо някой ще иска да направи такова нещо? Представи си например, че един мъж харесва една жена. Колкото повече научава за нея и вижда хубавите ѝ качества, толкова повече се чувства привлечен към нея. След време е съвсем естествено да ѝ предложи да се омъжи за него. Вярно е, че сключването на брак ще му донесе допълнителни задължения. Но любовта ще го подтикне да предприеме тази важна стъпка.

16 Когато опознаеш и обикнеш Йехова, ти развиваш желание да му служиш безусловно и от все сърце. Всеки, който иска да следва Божия син, Исус Христос, трябва „да се отрече от себе си“. (Марко 8:34) Ние се отричаме от себе си, като се стараем личните ни желания и цели да не пречат на пълното ни послушание към Бога. Следователно още преди да се покръстиш, вършенето на Божията воля трябва да е главното в живота ти. (Прочети 1 Петър 4:2.)

ПРЕОДОЛЕЙ СТРАХА ОТ ПРОВАЛ

17. Защо някои хора не се решават да се отдадат на Бога?

17 Някои хора не се решават да се отдадат на Бога, защото се притесняват от такава сериозна стъпка. Те може би се страхуват, че като покръстени християни, ще носят отговорност пред Бога. Тъй като се боят, че може да се провалят и да разочароват Йехова, те мислят, че е по–добре да не му се отдават.

18. Какво ще те подбуди да се отдадеш на Йехова?

 18 Като обикнеш Йехова, ще поискаш да му се отдадеш и да правиш всичко по силите си да живееш според отдаването си. (Еклисиаст 5:4) Несъмнено ще се стремиш „да живееш достойно за Йехова“, така че да си му „напълно угоден“. (Колосяни 1:10) Тъй като го обичаш, няма да си мислиш, че е прекалено трудно да вършиш волята му. Сигурно ще се съгласиш с апостол Йоан, който писал: „Именно това означава любовта към Бога — да спазваме неговите заповеди, а заповедите му не са тежки.“ (1 Йоан 5:3)

19. Защо не трябва да се страхуваш да се отдадеш на Бога?

19 Не е нужно да си съвършен, за да се отдадеш на Бога. Йехова знае ограниченията ти и не очаква да  правиш повече, отколкото можеш. (Псалм 103:14) Той иска да успееш и затова ще те подкрепя и ще ти помага. (Прочети Исаия 41:10.) Можеш да си сигурен, че ако се уповаваш на Йехова с цялото си сърце, „той ще изправя пътеките ти“. (Притчи 3:5, 6)

СИМВОЛИЗИРАЙ ОТДАВАНЕТО СИ С ПОКРЪСТВАНЕ

20. Защо отдаването на Йехова не може да остане личен въпрос?

20 Размисълът върху нещата, които обсъдихме, може да ти помогне да решиш да се отдадеш на Йехова  в молитва. Всеки, който истински обича Бога, трябва също така „да направи пред всички изявление, водещо до спасение“. (Римляни 10:10) Как става това?

Покръстването е символ на това, че умираш спрямо предишния си начин на живот и се съживяваш, за да вършиш Божията воля

21, 22. Как можеш „да направиш пред всички изявление“ на вярата си?

21 Кажи на координатора на старейшинското тяло в твоя сбор, че искаш да се покръстиш. Той ще се погрижи някои старейшини да обсъдят с тебе определени въпроси, обхващащи основните библейски учения. Ако преценят, че отговаряш на изискванията, те ще ти кажат, че можеш да се покръстиш при първа възможност *. При тези случаи обикновено се изнася доклад, припомнящ значението на покръстването. Накрая докладчикът кани кандидатите за покръстване да отговорят на два прости въпроса и така устно „да направят пред всички изявление“ на вярата си.

22 Именно покръстването показва на всички, че си се отдал на Бога и вече си Свидетел на Йехова. Чрез пълно потапяне във вода кандидатите за покръстване дават публично доказателство за своето отдаване на Йехова.

ЗНАЧЕНИЕТО НА ТВОЕТО ПОКРЪСТВАНЕ

23. Какво означава да бъдеш покръстен „в името на Бащата, на Сина и на светия дух“?

23 Исус казал, че учениците му ще бъдат покръствани „в името на Бащата, на Сина и на светия дух“. (Матей 28:19) Това означава, че кандидатът за покръстване признава властта на Йехова Бог и на Исус Христос. (Псалм 83:18; Матей 28:18) Той признава също ролята на светия дух — действената сила на Бога. (Галатяни 5:22, 23; 2 Петър 1:21)

24, 25. а) Какво символизира покръстването? б) Какъв въпрос ще разгледаме в следващата глава?

 24 Покръстването обаче не е обикновено потапяне във вода. То символизира нещо много важно. Потапянето под водата е символ на това, че умираш спрямо предишния си начин на живот. Излизането от водата показва, че се съживяваш, за да вършиш волята на Бога. Помни също, че си се отдал на Йехова Бог, а не на някаква дейност, кауза, хора или организация. Отдаването и покръстването ти са началото на много близко приятелство с Бога. (Псалм 25:14)

25 Покръстването не е гаранция за спасение. Апостол Павел писал: „Продължавайте да изработвате спасението си със страх и треперене.“ (Филипяни 2:12) Покръстването е само начало. Ето защо Библията ни насърчава „да останем в Божията любов“. (Юда 21) Какво означава това и как можем да го направим? Последната глава ще отговори на този въпрос.

^ абз. 21 Покръстването е неизменна част от ежегодните конгреси на Свидетелите на Йехова.