Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 СЕДМА ГЛАВА

Истинска надежда за починалите ни близки

Истинска надежда за починалите ни близки
  • Откъде знаем, че наистина ще има възкресение?

  • Какво показва, че Йехова иска да възкреси мъртвите?

  • Кой ще бъде възкресен?

1–3. Какъв враг преследва всички ни и каква утеха ни дава Библията?

ПРЕДСТАВИ си, че бягаш от някакъв зъл враг. Той е много по–силен и по–бърз от тебе. Знаеш, че е безмилостен, защото си видял как убива някои от приятелите ти. Колкото и да се опитваш да му избягаш, той все повече се приближава. Изглежда няма никаква надежда да му се изплъзнеш. Изведнъж обаче някой ти се притичва на помощ. Той е много по–силен от твоя враг и обещава да ти помогне. Само какво облекчение изпитваш!

2 В известен смисъл ти наистина си преследван от такъв враг. Всички сме преследвани. Както научихме в предишната глава, Библията нарича смъртта враг. Никой не може да ѝ се изплъзне или да я победи. Повечето от нас са виждали как този враг отнема живота на наши близки. Но Йехова е много по–силен от смъртта. Той е любещият Спасител, който вече е доказал, че може да победи този враг. Бог обещава да премахне смъртта веднъж завинаги. Библията учи: „Последният враг, който ще бъде унищожен, е смъртта.“ (1 Коринтяни 15:26) Каква добра новина!

 3 Нека да обсъдим накратко как се чувстваме, когато смъртта покоси наш близък. Така ще можем да оценим една прекрасна надежда, която ни носи утеха. Йехова обещава, че мъртвите ще живеят отново. (Исаия 26:19) Те ще бъдат върнати към живот. Това ще стане посредством възкресението.

КОГАТО НАШ БЛИЗЪК УМРЕ

4. а) Защо реакцията на Исус при смъртта на близък човек ни помага да разберем чувствата на Йехова? б) С кого бил близък приятел Исус?

4 Загубил ли си близък човек в смъртта? Болката, мъката и чувството на безпомощност може да са непоносими. В такива моменти трябва да потърсим утеха в Божието Слово. (Прочети 2 Коринтяни 1:3, 4.) Библията ни помага да разберем как Йехова и Исус гледат на смъртта. Исус, който бил съвършено отражение на своя Баща, знаел какво означава да загубиш някого в смъртта. (Йоан 14:9) Когато отивал в Йерусалим, той обикновено посещавал Лазар и сестрите му Мария и Марта, които живеели в близкия град Витания. Те станали добри приятели. Библията казва: „Исус обичаше Марта, сестра ѝ и Лазар.“ (Йоан 11:5) Но както научихме в миналата глава, Лазар умрял.

5, 6. а) Как реагирал Исус, когато видял скърбящите роднини и приятели на Лазар? б) Защо скръбта на Исус е насърчение за нас?

5 Как се почувствал Исус, когато загубил своя приятел? В Библията се казва, че той отишъл при роднините и приятелите на Лазар, които скърбели за него. Когато ги видял, много се разчувствал. Той „простенал и се натъжил“. По–нататък се казва: „Сълзи потекоха от очите на Исус.“ (Йоан 11:33, 35) Дали скръбта му показвала, че той няма никаква надежда? Съвсем не. Всъщност Исус знаел, че ще се случи нещо чудесно. (Йоан 11:3, 4) Въпреки това изпитвал болката и мъката, които носи смъртта.

 6 В известен смисъл скръбта на Исус е насърчение за нас. Тя ни учи, че Исус и Баща му Йехова ненавиждат смъртта. Но Йехова Бог може да надвие този враг! Нека да видим каква способност дал той на Исус.

„ЛАЗАРЕ, ИЗЛЕЗ!“

7, 8. Защо случаят на Лазар изглеждал безнадежден за хората и какво направил Исус?

7 Лазар бил положен в една пещера и Исус помолил да отместят камъка, който затварял входа ѝ. Марта възразила, защото тялото на Лазар било в гроба вече четири дни и сигурно било започнало да се разлага. (Йоан 11:39) От човешка гледна точка нямало никаква надежда!

Възкресението на Лазар донесло голяма радост (Йоан 11:38–44)

8 Камъкът бил отместен и Исус извикал със силен глас: „Лазаре, излез!“ Какво станало? Библията обяснява: „Човекът, който беше мъртъв, излезе.“ (Йоан 11:43, 44) Можеш ли да си представиш колко се зарадвали присъстващите? Лазар бил техен брат, роднина, приятел и съсед и те знаели, че е умрял. Но ето, същият скъп човек стоял пред тях. Сигурно изглеждало невероятно. Несъмнено мнозина го прегърнали радостно. Каква забележителна победа над смъртта!

Илия възкресил сина на една вдовица (3 Царе 17:17–24)

9, 10. а) Как Исус показал откъде има силата да възкреси Лазар? б) Каква е ползата от четенето на библейските разкази за възкресенията?

9 Исус не си приписал заслугите за това удивително чудо. В молитвата си точно преди да извика Лазар, той ясно казал, че Йехова е този, който възкресява. (Прочети Йоан 11:41, 42.) Това не бил единственият случай, когато Йехова използвал силата си по такъв начин. Възкресението на Лазар е само едно от деветте възкресения, описани в Божието Слово. * Истинско удоволствие е да четеш и да  изследваш тези разкази. Те ни учат, че Бог не е предубеден, тъй като сред възкресените имало млади и стари, мъже и жени, израилтяни и хора от други народи. Само каква радост е описана в тези откъси! Например, когато Исус възкресил едно момиче, родителите му били „извън себе си от голяма радост“. (Марко 5:42) Те никога нямало да забравят какво направил Йехова за тях.

Апостол Петър възкресил християнката Тавита (Деяния 9:36–42)

10 Разбира се, хората, които Исус възкресил, в крайна сметка пак умрели. Означава ли това, че нямало смисъл да ги възкресява? Съвсем не. Тези библейски разкази потвърждават важни истини и ни дават надежда.

КАКВО НАУЧАВАМЕ ОТ РАЗКАЗИТЕ ЗА ВЪЗКРЕСЕНИЯТА?

11. Как разказът за възкресението на Лазар потвърждава истината, записана в Еклисиаст 9:5?

11 Библията учи, че „мъртвите не съзнават нищо“. (Еклисиаст 9:5) Те не са живи и не водят съзнателен живот някъде другаде. Случилото се с Лазар потвърждава това. Когато той възкръснал, разказал ли за някакъв небесен рай? Говорил ли за ужасяващ огнен ад? Не. В Библията не се казва нищо такова. През четирите дни, докато бил мъртъв, Лазар „не съзнавал нищо“. Той просто спял в смъртта. (Йоан 11:11)

12. Защо можем да сме сигурни, че възкресението на Лазар действително е станало?

12 Разказът за Лазар ни учи също, че възкресението е нещо реално, а не просто мит. Исус възкресил Лазар пред много свидетели. Дори религиозните водачи, които мразели Исус, не отрекли извършеното от него чудо. Вместо това те казали: „Какво да правим, понеже този човек [Исус] върши много знамения?“ (Йоан 11:47) Мнозина отишли да видят възкресения Лазар. В резултат на това още повече хора  повярвали в Исус. За тях Лазар бил живо доказателство, че Исус е изпратен от Бога. Това доказателство било толкова убедително, че някои от коравосърдечните юдейски религиозни водачи започнали да кроят планове да убият и Исус, и Лазар. (Йоан 11:53; 12:9–11)

13. Какви основания имаме да вярваме, че Йехова наистина може да възкреси мъртвите?

13 Нереалистично ли е да приемем възкресението като факт? Не, самият Исус учел, че един ден „всички, които са в паметните гробници“, ще бъдат възкресени. (Йоан 5:28) Йехова е Създателят на живота. Трудно ли е тогава да повярваме, че той може да създаде наново живот? Разбира се, до голяма степен това зависи от паметта на Йехова. Възможно ли е той да помни нашите починали близки? Вселената е изпълнена с безброй звезди, но Бог знае името на всяка една от тях! (Исаия 40:26) Следователно Йехова Бог е в състояние да помни починалите ни близки до най–малката подробност и е готов да ги върне към живот.

14, 15. Какво показва, че Йехова иска да върне мъртвите към живот, както се вижда от думите на Йов?

14 Библията учи, че Йехова иска да възкреси мъртвите. Как можем да сме сигурни в това? Верният Йов попитал: „Ако човек умре, ще живее ли отново?“ Йов говорил за това, че ще чака в гроба, докато дойде времето Бог да си спомни за него. Той казал на Йехова: „Ще ме повикаш и аз ще ти отговоря, ще копнееш за делото на ръцете си.“ (Йов 14:13–15)

15 Помисли само! Йехова копнее за времето, когато ще върне мъртвите към живот. Несъмнено е насърчително да знаем, че той има това желание. Но какво ще представлява бъдещото възкресение? Кой ще бъде възкресен и къде?

 „ВСИЧКИ, КОИТО СА В ПАМЕТНИТЕ ГРОБНИЦИ“

16. В какви условия ще бъдат възкресени мъртвите?

16 От библейските разкази за възкресенията можем да научим много за предстоящото възкресение. Хората, които били съживени тук на земята, се събрали отново с близките си. Бъдещото възкресение ще бъде подобно, даже по–добро. Както разгледахме в 3 глава, Божието намерение е цялата земя да стане рай. Следователно мъртвите няма да възкръснат в свят, който е изпълнен с войни, престъпност и болести. Те ще имат възможност да живеят вечно на земята в мир и щастие.

17. Какъв ще бъде обхватът на възкресението?

17 Кой ще бъде възкресен? Исус казал, че „всички, които са в паметните гробници, ще чуят гласа му и ще излязат“. (Йоан 5:28, 29) Подобно на това в Откровение 20:13 се казва: „Морето предаде мъртвите, които бяха в него, и смъртта и гробът предадоха мъртвите, които бяха в тях.“ (Виж Приложението „Какво означават думите „шео̀л“ и „ха̀дес“?“) Общият гроб на човечеството ще бъде изпразнен. Милиардите хора, които почиват в него, ще живеят отново. Апостол Павел казал: „Ще има възкресение и на праведните, и на неправедните.“ (Деяния 24:15) Какво означава това?

В рая мъртвите ще възкръснат и ще се съберат отново с близките си

18. Кои са „праведните“, които ще бъдат възкресени, и как тази надежда те засяга лично?

18 Сред „праведните“ са много хора, за които четем в Библията и които живели, преди Исус да дойде на земята. Сигурно се сещаш за Ной, Авраам, Сара, Моисей, Рут, Естир и много други. За някои от тези верни на Бога мъже и жени се говори в 11 глава на Писмото до евреите. Но сред „праведните“ са и служителите на Йехова, които умират в наши дни. Благодарение на надеждата за възкресение ние не трябва да се страхуваме от смъртта. (Евреи 2:15)

19. Кои са „неправедните“ и каква възможност им дава любещо Йехова?

 19 Какво да кажем за хората, които не са служили и не са се подчинявали на Йехова, защото никога не са знаели за него? Тези милиарди „неправедни“ няма да бъдат забравени. Те също ще бъдат възкресени и ще им бъде дадено време да научат за истинския Бог и да му служат. През период, траещ хиляда години, мъртвите ще бъдат възкресени и ще имат възможност да се присъединят към верните хора на земята, за да служат на Йехова. Ще бъде чудесно време! Библията нарича този период Съдния ден *.

20. Какво е геената и кой отива в нея?

20 Означава ли това, че ще бъдат възкресени всички хора, които някога са живели? Не. Библията казва, че някои от мъртвите са в „геената“. (Лука 12:5) Думата „геена“ произлиза от името на едно бунище, което се намирало извън древния Йерусалим. На това място били изгаряни мъртви тела и боклук. Мъртвите, чиито тела били изхвърляни там, били смятани от юдеите за недостойни за погребение и възкресение. Ето защо геената е подходящ символ на вечно унищожение. Макар че живите и мъртвите ще бъдат съдени от Исус, Йехова е главният Съдия. (Деяния 10:42) Той няма да възкреси онези, които са зли и не желаят да се променят.

НЕБЕСНОТО ВЪЗКРЕСЕНИЕ

21, 22. а) Какво друго възкресение съществува? б) Кой бил първият, който бил възкресен за духовен живот?

21 Библията говори и за друг вид възкресение — за духовен живот в небето. В нея е записан само един пример за такова възкресение — на Исус Христос.

22 Йехова не позволил верният му Син да остане в гроба, след като бил убит. (Псалм 16:10; Деяния 13:34,  35) Бог възкресил Исус, но не като човек. Апостол Петър обяснява, че Христос бил „убит в плът, но съживен в дух“. (1 Петър 3:18) Това наистина било забележително чудо. Исус отново бил жив като могъща духовна личност. (Прочети 1 Коринтяни 15:3–6.) Той бил първият, който бил удостоен с това славно възкресение, но нямало да е последният. (Йоан 3:13)

23, 24. Кои съставят Исусовото „малко стадо“ и какъв ще бъде техният брой?

23 Тъй като знаел, че скоро ще се върне на небето, Исус казал на верните си последователи, че ще им „приготви място“ там. (Йоан 14:2) Той нарекъл онези, които отиват в небето, „малко стадо“. (Лука 12:32) От колко души щяла да се състои тази сравнително малка група верни християни? В Откровение 14:1 апостол Йоан казва: „Погледнах, и ето, Агнето [Исус Христос] стоеше върху планината Сион и с него бяха сто четирийсет и четири хиляди, на чиито чела бяха написани неговото име и името на Баща му.“

24 Тези 144 000 християни, сред които са и верните апостоли на Исус, възкръсват за живот в небето. Кога става това? Апостол Павел писал, че това ще стане по време на присъствието на Христос. (1 Коринтяни 15:23) Както ще научим в 9 глава, днес ние живеем в този период. Следователно малцината останали от 144 000, които умират в наши дни, веднага възкръсват за живот в небето. (1 Коринтяни 15:51–55) По–голямата част от хората обаче имат перспективата да бъдат възкресени в бъдеще за живот в рай на земята.

25. Какво ще разгледаме в следващата глава?

25 Да, Йехова наистина ще победи нашия враг, смъртта, и тя ще изчезне завинаги! (Прочети Исаия 25:8.) Но може би се питаш: „Какво ще правят възкресените на небето?“ Там те ще участват в чудесно царско управление. В следващата глава ще научим повече за него.

^ абз. 19 За повече информация относно Съдния ден и критериите за съдене виж Приложението „Какво представлява Съдният ден?