Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

ЕДИНАЙСЕТА ГЛАВА

Защо Бог допуска страданията?

Защо Бог допуска страданията?
  • Бог ли причинява страданията в света?

  • Какъв спорен въпрос възникнал в Едемската градина?

  • Как Бог ще премахне последствията от злото?

1, 2. С какви страдания се сблъскват хората днес и какви въпроси си задават мнозина вследствие на това?

СЛЕД една ужасяваща битка в разкъсвана от война страна хилядите невинни жени и деца, които били убити, били погребани в масов гроб, ограден с кръстове. Върху всеки кръст пишело: „Защо?“ Понякога това е най–болезненият въпрос. Хората го задават, когато война, бедствие, болест или престъпление отнеме живота на техен близък, разруши дома им или по някакъв друг начин им причини огромно страдание. Те искат да знаят защо ги сполитат такива трагедии.

2 Защо Бог допуска страданията? Ако Йехова Бог е всемогъщ, любещ, мъдър и справедлив, защо светът е изпълнен с толкова омраза и несправедливост? Задавал ли си си тези въпроси?

3, 4. а) Какво показва, че не е погрешно да се питаме защо Бог допуска страданията? б) Какво е отношението на Йехова към злото и страданията?

3 Погрешно ли е да се питаме защо Бог допуска страданията? Някои се притесняват, че такъв въпрос показва липса на вяра или че е проява на неуважение към Бога. Когато четеш Библията обаче, ще видиш, че някои верни, боящи се от Бога хора са задавали подобни въпроси. Например пророк Авакум попитал Йехова: „Защо ме караш да гледам злото и защо гледаш бедите? Защо пред мене има грабеж и насилие, защо стават кавги и защо възникват раздори?“ (Авакум 1:3)

Йехова ще сложи край на страданията

4 Смъмрил ли Йехова верния пророк Авакум, че задава такива въпроси? Не. Вместо това Бог включил неговите искрени думи в текста на Библията. Той му помогнал също да придобие по–ясно разбиране на нещата и да развие по–силна вяра. Йехова иска да помогне и на тебе. Помни, че както учи Библията, той е загрижен за всеки от нас. (1 Петър 5:7) Бог мрази злото и страданията, които то причинява, много повече, отколкото ги мразят хората. (Исаия 55:8, 9) Тогава защо по света има толкова страдания?

ЗАЩО ИМА ТОЛКОВА МНОГО СТРАДАНИЯ?

5. Какви обяснения за човешкото страдание се дават понякога, но какво учи Библията?

5 Хората от различни религии питат своите духовни водачи и учители защо има толкова много страдания. Те често получават отговора, че такава е волята на Бога и че той отдавна е предопределил всичко, което ще се случи, включително и трагичните събития. Мнозина чуват, че Божиите пътища са неведоми, тоест непонятни, или че Бог причинява смъртта на някои хора — дори на деца, — за да ги вземе при себе си на небето. Както научи обаче, Йехова никога не причинява зло. Библията казва: „Не може истинският Бог да постъпва неправедно и Всемогъщият да върши несправедливост!“ (Йов 34:10)

6. Защо много хора правят грешката да обвиняват Бога за страданията в света?

6 Знаеш ли защо хората правят грешката да обвиняват Бога за страданията в света? В много случаи те обвиняват Всемогъщия Бог, защото мислят, че той е истинският владетел на този свят. Те не знаят една проста, но важна истина, за която говори Библията. Ти научи за нея в 3 глава. Истинският владетел на света е Сатана Дяволът.

7, 8. а) Как светът отразява личността на своя владетел? б) Как човешкото несъвършенство и „времето и непредвиденият случай“ допринасят за страданията?

7 Библията казва ясно: „Целият свят лежи във властта на Злия.“ (1 Йоан 5:19) Не ти ли се струва логично? Този свят отразява личността на невидимото духовно създание, което „заблуждава цялата населена земя“. (Откровение 12:9, бел. под линия) Сатана изпитва омраза, използва измама и проявява жестокост. Затова и светът под неговото влияние е изпълнен с омраза, измама и жестокост. Това е една от причините, поради които има толкова много страдания.

8 Втора причина за страданията е, че както обсъдихме в 3 глава, още от бунта в Едемската градина хората са несъвършени и грешни. Грешните хора имат склонността да се борят за надмощие и това води до войни, потисничество и страдания. (Еклисиаст 4:1; 8:9) Трета причина за страданията са „времето и непредвиденият случай“. (Прочети Еклисиаст 9:11.) В свят, лишен от защитата на Йехова като Владетел, хората често страдат, защото се случва да бъдат на неподходящото място в неподходящия момент.

9. Защо можем да сме сигурни, че Йехова има основателна причина да допуска страданията?

9 Утешително е да знаем, че Бог не причинява страданията. Той не е отговорен за войните, за престъпленията, за потисничеството или дори за природните бедствия, поради които хората страдат. Но остава въпросът защо Йехова допуска да се случват всички тези неща. Щом е Всемогъщият, значи има силата да ги спре. Защо тогава не го прави? Любещият Бог, когото вече познаваме, навярно има основателна причина за това. (1 Йоан 4:8)

ВАЖЕН СПОРЕН ВЪПРОС

10. Какво оспорил Сатана и как?

10 За да разберем защо Бог допуска страданията, трябва да помислим за времето, когато те започнали. Когато Сатана накарал Адам и Ева да проявят непослушание към Йехова, бил повдигнат важен въпрос. Сатана не оспорил силата на Йехова. Дори той знае, че тя е неограничена. Вместо това Сатана оспорил правото на Йехова да управлява. Като нарекъл Бога лъжец, който крие нещо добро от служителите си, той го обвинил, че е лош владетел. (Прочети Битие 3:2–5.) Така намекнал, че хората ще живеят по–добре без Божието управление. Това била атака срещу върховенството на Йехова, срещу неговото право да управлява.

11. Защо Йехова просто не унищожил бунтовниците в Едем?

11 Адам и Ева се разбунтували срещу Бога. Те сякаш казали: „Нямаме нужда от Йехова като Владетел. Можем сами да решаваме какво е правилно и какво е погрешно.“ Как Йехова щял да разреши този спорен въпрос? Как щял да покаже на всички разумни създания, че бунтовниците грешат и че неговият начин на управление наистина е най–добрият? Някой може да каже, че Бог е трябвало просто да унищожи бунтовниците и да започне всичко отначало. Но Йехова вече бил заявил намерението си да напълни земята с потомци на Адам и Ева, които да живеят в райски условия. (Битие 1:28) Йехова винаги изпълнява намеренията си. (Исаия 55:10, 11) Освен това премахването на бунтовниците в Едем нямало да даде отговор на повдигнатия въпрос относно правото на Йехова да управлява.

12, 13. Обясни с пример защо Йехова позволил на Сатана да стане владетел на този свят и разрешил на хората да се управляват сами.

12 Нека да разгледаме един пример. Представи си, че учител казва на учениците си как да решат някаква трудна задача. Един умен, но непокорен ученик твърди, че решението на учителя е погрешно. Настоявайки, че знае много по–добър начин за решаване на задачата, той намеква, че учителят е неспособен. Някои ученици смятат, че съученикът им е прав, и се присъединяват към него. Какво трябва да направи учителят? Какво ще си помислят другите ученици, ако изгони от час бунтовниците? Няма ли да сметнат, че съученикът им и онези, които го подкрепят, са прави? Всички останали в класа може да изгубят уважението си към учителя и да си помислят, че го е страх да не бъде доказано, че греши. Но да предположим, че учителят позволи на непокорния ученик да покаже на класа как той смята да реши задачата.

Ученикът по–способен ли е от учителя?

13 Йехова направил нещо подобно на това, което прави учителят. Спомни си, че бунтът в Едем засягал не само онези, които участвали в него. Милиони ангели наблюдавали случващото се. (Йов 38:7; Даниил 7:10) Начинът, по който Йехова щял да се справи с бунта, щял да окаже огромно влияние върху тези ангели и в крайна сметка върху всички разумни създания. Какво направил Йехова? Той позволил на Сатана да покаже какъв владетел ще бъде за човечеството. Бог позволил също на хората да се управляват сами под ръководството на Сатана.

14. Каква ще е ползата от решението на Йехова да позволи на хората да се управляват сами?

14 Учителят от нашия пример знае, че непокорният ученик и присъединилите се към него грешат. Но той знае също, че като им даде възможност да се опитат да докажат твърдението си, това ще бъде от полза за целия клас. Когато бунтовниците се провалят, останалите ученици ще видят, че единствено учителят има нужните способности да ръководи класа. След това те ще разбират защо учителят гони от час всеки бунтуващ се ученик. По подобен начин Йехова знае, че всички искрени хора и ангелите ще извлекат полза, като видят, че Сатана и неговите поддръжници са се провалили и че хората не могат да се управляват сами. Както Йеремия в древността, те ще научат следната изключително важна истина: „О, Йехова, знам, че пътят на човека не е в неговата власт. Човек не може дори да насочва стъпките си.“ (Йеремия 10:23)

ЗАЩО ТОЛКОВА ДЪЛГО?

15, 16. а) Защо Йехова допуска страданията да продължават толкова дълго? б) Защо Йехова не предотвратява такива неща като ужасните престъпления?

15 Но защо Йехова допуска страданията да продължават толкова дълго? Защо не ги предотвратява? Да разгледаме две неща, които учителят от нашия пример няма да направи. Първо, той няма да пречи на непокорния ученик да докаже своето твърдение и второ, няма да му помага. Подобно на това, какви две неща Йехова решил да не прави? Първо, той не пречи на Сатана и неговите поддръжници да се опитат да докажат правотата си. Затова било нужно време. През хилядите години човешка история хората са имали възможност да изпробват всякакви форми на управление. Постигнат е известен напредък в науката, както и в други области, но същевременно има все повече несправедливост, бедност, престъпност и войни. Всичко показва, че човешкото управление е неуспешно.

16 Второ, Йехова не помага на Сатана да управлява света. Ако Бог предотвратяваше например ужасните престъпления, нямаше ли всъщност да подкрепя бунтовниците? Нямаше ли да кара хората да си мислят, че могат да се управляват сами без катастрофални последствия? Ако постъпваше по този начин, Йехова щеше да стане съучастник в лъжа. Но за Бога „е невъзможно ... да лъже“. (Евреи 6:18)

17, 18. Какво ще направи Йехова относно вредата, нанесена от управлението на хората и от влиянието на Сатана?

17 Какво да кажем обаче за огромната вреда, нанесена от продължилия дълго бунт срещу Бога? Трябва да помним, че Йехова е всемогъщ. Той може да премахне злото и непременно ще го направи. Както вече научихме, унищожаването на земята ще бъде прекратено и тя ще се превърне в рай. Последствията от греха ще бъдат премахнати чрез вяра в изкупителната жертва на Исус, а последствията от смъртта — чрез възкресението. Така Бог ще използва Исус, „за да унищожи делата на Дявола“. (1 Йоан 3:8) Йехова ще направи всичко това в най–подходящия момент. Можем да се радваме, че не е предприел действия по–рано, защото търпението му ни е дало възможност да научим истината и да му служим. (Прочети 2 Петър 3:9, 10.) Междувременно Бог активно търси искрени хора, които искат да са му угодни, и им помага да понасят всякакви трудности и несгоди в този свят. (Йоан 4:23; 1 Коринтяни 10:13)

18 Някои може да се питат: „Нямаше ли всичкото това страдание да бъде предотвратено, ако Бог беше създал Адам и Ева така, че да не могат да се бунтуват?“ За да си отговориш на този въпрос, трябва да си припомниш какъв скъпоценен дар ти е дал Йехова.

КАК ЩЕ ИЗПОЛЗВАШ БОЖИЯ ДАР?

Бог ще ти помогне да понесеш страданията

19. Какъв скъпоценен дар ни е дал Йехова и защо трябва да го ценим?

19 Както отбелязахме в 5 глава, хората били създадени със свободна воля. Осъзнаваш ли какъв скъпоценен дар е това? Бог е направил безброй животни, които се ръководят главно от инстинкта си. (Притчи 30:24) Човекът е направил роботи, които могат да бъдат програмирани да изпълняват всякакви заповеди. Щяхме ли да бъдем щастливи, ако Бог ни беше създал по същия начин? Не, ние се радваме, че имаме свободата да вземаме решения относно това какви личности да бъдем, какъв път в живота да изберем, какви приятели да имаме и т.н. Харесва ни, че разполагаме с известна свобода, и Бог иска да я имаме.

20, 21. Как можем да използваме дара на свободната воля по възможно най–добрия начин и защо трябва да имаме желание за това?

20 Йехова не иска да му служим по принуда. (2 Коринтяни 9:7) Помисли: какво би зарадвало повече един родител — ако детето му каже „обичам те“, защото някой го е накарал, или ако каже тези думи спонтанно, от сърце? Следователно въпросът е как ще използваш свободната воля, която Йехова ти е дал. Сатана, Адам и Ева използвали свободната си воля по възможно най–лошия начин. Те отхвърлили Йехова Бог. Какво ще направиш ти?

21 Имаш възможността да използваш чудесния дар на свободната воля по най–добрия начин. Можеш да се присъединиш към милионите, които са застанали на страната на Йехова. Те радват Бога, защото активно участват в изобличаването на Сатана като лъжец и неспособен владетел. (Притчи 27:11) Ти можеш да направиш същото, като избереш правилния път в живота. Именно това ще бъде обяснено в следващата глава.