Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 ДЕВЕТНАЙСЕТА ГЛАВА

Остани в Божията любов

Остани в Божията любов
  • Какво означава да обичаш Бога?

  • Как можем да останем в Божията любов?

  • Как Йехова ще възнагради онези, които остават в любовта му?

Ще направиш ли Йехова свое убежище в тези бурни времена?

1, 2. Къде можем да намерим сигурно убежище днес?

ПРЕДСТАВИ си, че вървиш по пътя в мрачен и ветровит ден. Небето става все по–тъмно. Проблясват светкавици, отекват гръмотевици и се изсипва пороен дъжд. Ти бързаш и отчаяно търсиш къде да се скриеш. Изведнъж виждаш заслон край пътя. Той изглежда стабилен, сух и надежден. Само колко се радваш на това сигурно място!

2 Днес ние живеем в такива бурни времена. Условията в света все повече се влошават. Но съществува сигурен заслон — убежище, което може да ни предпази от трайна вреда. Какво е то? Забележи какво учи Библията: „Ще кажа на Йехова: ‘Ти си моето убежище и моята крепост, моят Бог, на когото се надявам.’“ (Псалм 91:2)

3. Как можем да направим Йехова свое убежище?

3 Представи си само! Йехова, Създателят и Върховният владетел на Вселената, може да бъде убежище за нас. При  него ще бъдем в безопасност, защото той е много по–силен от всеки друг и всичко друго, което може да застане срещу нас. Дори ако ни се случи нещо лошо, Йехова може да поправи последствията. Как можем да направим Йехова свое убежище? Трябва да се уповаваме на него. Освен това Словото му ни подканя: „Останете в Божията любов.“ (Юда 21) Да, трябва да останем в Божията любов, като поддържаме любещи отношения с небесния си Баща. Тогава можем да сме сигурни, че той е нашето убежище. Но как да развием такива отношения с него?

ОТКЛИКВАЙ НА БОЖИЯТА ЛЮБОВ

4, 5. Кои са някои от начините, по които Йехова проявява любов към нас?

4 За да останем в Божията любов, трябва да разбираме как Йехова проявява любовта си към нас. Помисли за някои от библейските учения, които научи с помощта на тази книга. Като Създател, Йехова ни е дал прекрасен дом — Земята. Изпълнил я е с изобилие от храна и вода, природни ресурси, чудесен животински свят и красиви пейзажи. Като Автор на Библията, Бог ни е разкрил името и качествата си. Освен това неговото Слово показва, че той изпратил на земята любимия си Син, който страдал и умрял за нас. (Йоан 3:16) Благодарение на този дар имаме надежда за прекрасно бъдеще.

5 Надеждата ни за бъдещето зависи и от още нещо, което Бог е направил. Йехова е установил небесно управление — месианското Царство. Скоро то ще сложи край на всички страдания и ще превърне земята в рай. Помисли само! Можем да живеем вечно на нея в мир и щастие. (Псалм 37:29) Междувременно Бог ни осигурява ръководство, което ни помага да водим възможно най–добрия живот още днес. Дал ни е и дара на молитвата, така че по всяко време да можем да общуваме с него. Това са само някои от начините, по които Йехова  проявява любов към човечеството като цяло и към тебе лично.

6. Как би откликнал на любовта, която Йехова проявява към тебе?

6 Необходимо е да помислиш върху следния важен въпрос: „Как ще откликна на любовта на Йехова?“ Мнозина ще отговорят: „Трябва и аз да го обичам.“ И ти ли мислиш така? Исус казал, че най–важната от всички заповеди е тази: „Обичай своя Бог, Йехова, с цялото си сърце, с цялата си душа и с целия си ум.“ (Матей 22:37) Несъмнено имаш много причини да обичаш Йехова Бог с цялото си сърце, душа и ум. Но достатъчно ли е просто да изпитваш любов към него?

7. Защо не е достатъчно просто да изпитваш чувство на любов към Бога?

7 Според Библията любовта към Бога е много повече от чувство. Макар че чувството е важно, то е само началото на истинската любов към Йехова. Например от ябълковата семка израства голямо дърво, което дава плодове. Но ако ти се яде ябълка, ще бъдеш ли доволен да имаш просто семка? Едва ли! Така и чувството на любов към Йехова е само първата стъпка. Библията учи: „Именно това означава любовта към Бога — да спазваме неговите заповеди, а заповедите му не са тежки.“ (1 Йоан 5:3) За да бъде истинска, любовта към Бога трябва да дава добри плодове. Трябва да се изразява с дела. (Прочети Матей 7:16–20.)

8, 9. Как можем да проявим своята любов и признателност към Бога?

8 Ние проявяваме любовта си към Бога, като спазваме неговите заповеди и прилагаме принципите му. Това не е прекалено трудно. Законите на Йехова съвсем не са тежки, а напротив — те ни помагат да водим добър, щастлив и удовлетворяващ живот. (Исаия 48:17, 18) Като живеем според ръководството на небесния си Баща,  ние му показваме, че наистина сме благодарни за всичко, което прави за нас. За съжаление, прекалено малко хора в днешния свят проявяват такава признателност. Не искаме да бъдем неблагодарни като някои, които живели по времето на Исус. Той излекувал десет прокажени, но само един се върнал да му благодари. (Лука 17:12–17) Несъмнено бихме искали да бъдем като този един, а не като неблагодарните девет!

9 Какви са тогава заповедите на Йехова, които трябва да спазваме? В тази книга вече обсъдихме доста от тях, но нека да си припомним някои. Спазването на Божиите заповеди ще ни помогне да останем в Божията любов.

ВСЕ ПОВЕЧЕ СЕ ПРИБЛИЖАВАЙ ДО ЙЕХОВА

10. Обясни защо е важно да продължаваме да учим за Йехова Бог.

10 За да се приближаваш до Йехова, е важно да учиш за него. Това е процес, който никога не бива да спира.  Ако си навън в много студена нощ и се грееш до огъня, ще позволиш ли на пламъка да отслабне и да угасне? Не. Ще продължаваш да добавяш дърва, за да поддържаш огъня силен. Животът ти може да зависи от това! Както дървата поддържат огъня, така „познанието за Бога“ поддържа любовта ни към Йехова силна. (Притчи 2:1–5)

Подобно на огън любовта ти към Йехова трябва да бъде поддържана, за да не угасне

11. Как думите на Исус въздействали на последователите му?

11 Исус искал последователите му да запазят жива и силна любовта си към Йехова и Неговото скъпоценно Слово. След възкресението си той обяснил на двама от своите ученици някои пророчества от Еврейските писания, които се изпълнили в негово лице. Как им въздействало това? По–късно те казали: „Нима не горяха сърцата ни, докато той ни говореше по пътя и ни обясняваше Писанието?“ (Лука 24:32)

12, 13. а) Какво е станало с любовта към Бога и Библията сред повечето хора днес? б) Какво можем да направим, за да не охладнее любовта ни?

12 Когато за първи път разбра какво в действителност учи Библията, сърцето ти не се ли изпълни с радост, пламенност и любов към Бога? Несъмнено. Мнозина са се чувствали по този начин. Предизвикателството обаче е да запазиш тази силна любов жива и да ѝ помагаш да расте. Ние не искаме да следваме тенденцията в днешния свят. Исус предсказал: „Любовта на повечето хора ще охладнее.“ (Матей 24:12) Какво можеш да направиш, за да не охладнее любовта ти към Йехова и библейските истини?

13 Продължавай да учиш за Йехова Бог и Исус Христос. (Йоан 17:3) Размишлявай задълбочено върху нещата, които научаваш от Божието Слово, като си задаваш въпросите: „Какво разбирам от това за Йехова Бог? Каква допълнителна причина ми дава наученото да го обичам с цялото си сърце, ум и душа?“ (Прочети 1 Тимотей 4:15.) Подобен размисъл ще поддържа любовта ти към Йехова силна.

14. Как молитвата може да ни помогне да запазим любовта си към Йехова жива?

 14 Друг начин, по който да поддържаш любовта си към Йехова силна, е да се молиш редовно. (1 Солунци 5:17) В 17 глава научихме, че молитвата е скъпоценен дар от Бога. Точно както човешките взаимоотношения процъфтяват, когато има редовно и открито общуване, така и отношенията ни с Йехова са сърдечни и живи, когато му се молим редовно. Изключително важно е никога да не позволяваме молитвите ни да станат механични — да се превърнат в шаблонни думи, които повтаряме, без да влагаме в тях истинско чувство и значение. Трябва да говорим с Йехова така, както дете би говорило със своя скъп баща. Разбира се, искаме да говорим с уважение, но в същото време открито, честно и от сърце. (Псалм 62:8) Да, личното изучаване на Библията и искрената молитва са много важна част от поклонението ни на Бога и ни помагат да останем в Божията любов!

НАМИРАЙ РАДОСТ В СЛУЖБАТА ЗА БОГА

15, 16. Защо проповедната дейност може да се сравни със съкровище?

15 Личното изучаване на Библията и молитвата са част от поклонението на Бога, която можем да извършваме, когато сме сами. Сега обаче нека да разгледаме публичната страна на нашата служба: споделянето на вярванията ни с другите. Говорил ли си вече с някого за библейската истина? Това е голяма чест! (Лука 1:74) Когато споделяме с другите истините за Йехова Бог, които сме научили, ние изпълняваме много важна задача, дадена на всички истински християни — да проповядваме добрата новина за Божието Царство. (Прочети Матей 24:14; 28:19, 20.)

16 Апостол Павел гледал на проповедната си служба като на нещо скъпоценно — нарекъл я „съкровище“. (2 Коринтяни 4:7) Да говориш на хората за Йехова Бог  и неговото намерение, е най–доброто, което можеш да правиш. Това е служба за най–добрия Господар и носи най–голямата полза. Като участваш в нея, помагаш на искрените хора да се приближат до небесния ни Баща и да тръгнат по пътя към вечния живот! Може ли да  има по–удовлетворяваща дейност от тази? Освен това свидетелстването за Йехова и неговото Слово засилва твоята вяра и укрепва любовта ти към Него. Бог много цени усилията ти. (Евреи 6:10) Като продължаваш да участваш усърдно в тази дейност, ще останеш в Божията любов. (Прочети 1 Коринтяни 15:58.)

17. Защо проповедната дейност е неотложна днес?

17 Важно е да помним, че проповедната дейност за Царството е неотложна. Библията казва: „Проповядвай словото, прави това с чувство за неотложност.“ (2 Тимотей 4:2) Защо е толкова належащо да вършим тази дейност днес? Божието Слово посочва: „Великият ден на Йехова е близо. Близо е и много бърза.“ (Софония 1:14) Да, все повече наближава времето, когато Йехова ще сложи край на цялата тази система. Хората трябва да бъдат предупредени! Трябва да знаят, че сега е времето да изберат Йехова за свой Върховен владетел. Краят „няма да закъснее“! (Авакум 2:3)

18. Защо трябва да се покланяме на Йехова заедно с истинските християни?

18 Йехова иска да му се покланяме заедно с истинските християни. Затова неговото Слово казва: „Нека мислим един за друг, за да се подбуждаме към любов и добри дела, без да пренебрегваме общите ни събирания, какъвто навик са придобили някои, но да се насърчаваме взаимно, и то още повече, като виждаме, че денят наближава.“ (Евреи 10:24, 25) Християнските събрания ни дават чудесна възможност да възхваляваме своя скъп Бог и да му се покланяме заедно с духовните си братя и сестри. Освен това там се укрепваме и насърчаваме взаимно.

19. Какво можем да правим, за да укрепваме връзките на любов в християнския сбор?

19 Когато общуваме с другите поклонници на Йехова, заздравяваме връзките на любов и приятелство в сбора. Важно е да търсим доброто в другите, както Йехова търси доброто в нас. Не очаквай съвършенство от събратята си. Помни, че всички сме на различно ниво  в духовния си растеж и че всеки от нас прави грешки. (Прочети Колосяни 3:13.) Старай се да развиваш близко приятелство с онези, които обичат силно Йехова, и ще установиш, че напредваш духовно. Да, като се покланяш на Йехова заедно със събратята си, ще можеш да останеш в Божията любов. Как Йехова възнаграждава онези, които му служат вярно и така остават в неговата любов?

СТРЕМИ СЕ КЪМ „ИСТИНСКИЯ ЖИВОТ“!

20, 21. Какво е „истинският живот“ и защо надеждата за него е прекрасна?

20 Йехова възнаграждава верните си служители с живот. Но какъв живот? Нима не си жив в момента? Повечето от нас ще кажат, че отговорът е очевиден. Та нали дишаме, храним се и пием? Това несъмнено означава, че сме живи. А в по–радостните си моменти дори възкликваме „Това се казва живот!“. Библията обаче посочва, че никой човек днес не живее в пълния смисъл на думата.

Йехова иска да се радваш на „истинския живот“. Стремиш ли се към него?

21 Божието Слово ни подканя „да се хванем здраво за истинския живот“. (1 Тимотей 6:19) Тези думи показват, че „истинският живот“ е нещо, което се надяваме да придобием в бъдеще. Да, когато станем съвършени, ще бъдем живи в пълния смисъл на думата, тъй като ще живеем, както Бог е възнамерявал в началото. Когато живеем в рай на земята в абсолютно здраве, мир и щастие, най–после ще се радваме на „истинския живот“ — вечния живот. (1 Тимотей 6:12) Нима това не е прекрасна надежда?

22. Как можеш „да се хванеш здраво за истинския живот“?

22 Как можем „да се хванем здраво за истинския живот“? В същия контекст апостол Павел подканил християните „да вършат добро“ и „да бъдат богати с добри дела“. (1 Тимотей 6:18) Следователно е от голямо значение как прилагаме истините, които научаваме от Библията. Но дали Павел имал предвид, че  ще спечелим „истинския живот“, като вършим добри дела? Не, тъй като тази чудесна възможност всъщност зависи от „незаслужената милост“ на Бога. (Римляни 5:15) Йехова обаче се радва да възнагради онези, които му служат вярно. Той иска да имаш „истински живот“. Такъв щастлив и мирен вечен живот очаква онези, които остават в Божията любов.

23. Защо е изключително важно да останем в Божията любов?

23 Всеки от нас трябва да се запита: „Покланям ли се на Бога по начина, който той е посочил в Библията?“ Ако ден след ден се уверяваме, че правим това, значи сме на правилния път. Можем да бъдем сигурни, че Йехова е нашето убежище. Той ще пази верните си служители в трудните последни дни на старата система. Йехова също ще ни въведе в славната нова система, която е съвсем близо. Колко вълнуващо ще е да видим това! И само колко щастливи ще бъдем, че сме взели мъдри решения в тези последни дни! Ако още днес направиш правилния избор, ще се радваш на „истинския живот“ — такъв, какъвто Йехова Бог го е замислил — през цялата вечност!