Откровение 12:1-17

12  И на небето се появи велико знамение+ — жена,+ облечена със слънцето, и луната беше под краката ѝ, и на главата си носеше корона с дванайсет звезди,  и беше бременна, и викаше от болки+ и родилни мъки.  Появи се и друго знамение на небето, и ето, голям огненочервен змей+ със седем глави и десет рога, и на главите си имаше седем корони*,  и с опашката+ си повлече една трета от небесните звезди,+ и ги изхвърли долу на земята.+ И змеят стоеше пред жената,+ която щеше да роди,+ за да може, когато роди, да погълне+ детето ѝ.  И тя роди син,+ мъжко дете, и той ще управлява* всички народи с желязна тояга.+ И детето ѝ беше отнесено при Бога, при неговия престол.+  И жената избяга в пустинята,+ където имаше приготвено от Бога място, за да я хранят+ там хиляда двеста и шейсет дни.+  И избухна война на небето — Михаил+ и неговите ангели се сражаваха със змея, и змеят и неговите ангели също се сражаваха,  но не успяха да победят, нито се намери вече място за тях на небето.  Така беше изхвърлен големият змей,+ древната змия,+ онзи, който се нарича Дявол+ и Сатана,+ който заблуждава целия свят*,+ той беше изхвърлен долу на земята+ и ангелите му бяха изхвърлени заедно с него. 10  И чух силен глас на небето да казва: „Ето, настъпи спасението*,+ силата+ и царството на нашия Бог+ и властта на неговия Христос,+ понеже беше изхвърлен обвинителят на нашите братя, който ги обвинява денем и нощем пред нашия Бог!+ 11  И те го победиха+ благодарение на кръвта на Агнето+ и благодарение на словото на своето свидетелстване,+ и не обичаха живота си*+ дори пред лицето на смъртта. 12  Затова се радвайте, небеса, и вие, които живеете в тях!+ Горко+ на вас, земьо и море,+ защото Дяволът слезе при вас, обхванат от голяма ярост, понеже знае, че му остава малко време!“+ 13  А когато змеят видя, че е изхвърлен на земята,+ започна да преследва жената,+ която роди мъжкото дете. 14  Но на жената бяха дадени две големи орлови крила,+ за да може да отлети в пустинята+ до своето място, и там беше хранена+ в продължение на време и времена* и половин време,+ далече от лицето на змията.+ 15  И змията изхвърли от устата си вода+ като река след жената, за да я удави в реката.+ 16  Но земята се притече на помощ на жената+ и земята отвори устата си и погълна реката, която змеят изхвърли от устата си. 17  И змеят се разяри срещу жената+ и отиде да воюва против останалите от нейното потомство, които спазват заповедите на Бога и на които е поверено свидетелстването+ за Исус.

Бележки под линия

Или: „диадеми“.
Буквално: „ще пасе“.
Буквално: „цялата населена земя“.
Или: „победата“.
Буквално: „душите си“.
Или: „и две времена“.