Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 ПРИЛОЖЕНИЕ

Какво означават думите „шео̀л“ и „ха̀дес“?

Какво означават думите „шео̀л“ и „ха̀дес“?

НА ЕЗИЦИТЕ, на които била написана Библията, еврейската дума „шео̀л“ и съответстващата ѝ гръцка дума „ха̀дес“ се срещат повече от 70 пъти. И двете са свързани със смъртта. Някои преводи на Библията ги предават като „ад“, „гроб“, „преизподня“ или „яма“. Но в повечето езици не съществуват думи, които изразяват точния смисъл на еврейската и гръцката дума. Затова „Превод на новия свят“ използва „шео̀л“ и „ха̀дес“ в бележки под линия. Какво всъщност означават тези думи? Нека да видим как са използвани те в различни откъси от Библията.

В Еклисиаст 9:10 се казва: „Няма нито работа, нито замисъл, нито познание, нито мъдрост в гроба [шео̀л — бел. под линия], където отиваш.“ Означава ли това, че „шео̀л“ е самият гроб, в който може би сме погребали свой близък? Не. Когато в Библията се говори за определено погребално място, или гроб, се използват други еврейски и гръцки думи, а не „шео̀л“ и „ха̀дес“. (Битие 23:7–9; Матей 28:1) Също така Библията не употребява думата „шео̀л“ за гроб, в който са погребани заедно няколко души, като например семеен или масов гроб. (Битие 49:30, 31)

Тогава за какво място се отнася „шео̀л“? Словото на Бога посочва, че „шео̀л“ и „ха̀дес“ означават нещо много повече от голям масов гроб. Например в Исаия 5:14 се отбелязва, че гробът („шео̀л“) „разширява душата си и отваря устата си твърде широко“. Въпреки че вече е погълнал, образно казано, безброй умрели хора, този гроб изглежда винаги иска още. (Притчи 30:15, 16) За разлика от което и да е буквално гробище, което може да поеме само определен брой мъртви, той „не се насища“. (Притчи 27:20) С други думи, никога не се напълва, няма ограничения. Така че „шео̀л“ и „ха̀дес“ не се отнасят за буквално място с определено местоположение. Те означават общия гроб на човечеството, символичното място, където по–голямата част от хората спят в смъртта.

 Библейското учение за възкресението ни помага да разберем по–добре значението на думите „шео̀л“ и „ха̀дес“. Божието Слово ги свързва със смъртта, от която ще има възкресение. * (Йов 14:13; Деяния 2:31; Откровение 20:13) Библията показва също, че в „шео̀л“, или „ха̀дес“, не са само тези, които са служили на Йехова, но и мнозина, които не са му служили. (Битие 37:35; Псалм 55:15) Затова тя учи, че ще има „възкресение и на праведните, и на неправедните“. (Деяния 24:15)

^ абз. 1 За разлика от това мъртвите, които няма да бъдат възкресени, не се намират в „шео̀л“, или „ха̀дес“, а „в геената“. (Матей 5:30; 10:28; 23:33) Подобно на „шео̀л“ и „ха̀дес“ геената не е буквално място.