Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 ПРИЛОЖЕНИЕ

Исус Христос — обещаният Месия

Исус Христос — обещаният Месия

ЗА ДА ни помогне да разпознаем Месията, Йехова Бог вдъхновил много библейски пророци да запишат подробности относно раждането, службата и смъртта на обещания Избавител. Всички тези пророчества се изпълнили в лицето на Исус Христос. Те са удивително точни и подробни. В подкрепа на  това нека да разгледаме няколко пророчества, предсказващи събития, свързани с раждането и детството на Месията.

Пророк Исаия предсказал, че Месията ще е потомък на цар Давид. (Исаия 9:7) Исус наистина бил от родословната линия на Давид. (Матей 1:1, 6–17)

 Михей, друг пророк на Бога, предсказал, че бъдещият владетел ще се роди във „Витлеем Ефрата“. (Михей 5:2) По времето, когато се родил Исус, в Израил имало два града с името Витлеем. Единият бил разположен близо до Назарет, в северната част на страната, а другият — близо до Йерусалим, в Юда. Този, който се намирал близо до Йерусалим, по–рано бил наричан Ефрата. Исус се родил именно там, точно както предсказало пророчеството! (Матей 2:1)

Според друго библейско пророчество Синът на Бога щял да бъде повикан „от Египет“. Когато Исус бил дете, родителите му го отвели там. След смъртта на Ирод семейството се върнало в родината си и по този начин пророчеството се изпълнило. (Осия 11:1; Матей 2:15)

В таблицата „ Пророчества за Месията“ стиховете в колонката „Пророчество“ съдържат подробности относно Месията. Струва си да ги сравниш със стиховете в колонката „Изпълнение“. Това ще укрепи вярата ти в истинността на Божието Слово.

Когато изследваш тези стихове, помни, че пророчествата били написани стотици години преди раждането на Исус. Самият той казал: „Всичките неща, записани за мене в Моисеевия закон, в Пророците и в Псалмите, трябва да се изпълнят.“ (Лука 24:44) Както можеш да се увериш с помощта на собствената си Библия, тези пророчества наистина се изпълнили до най–малката подробност!