Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 ПРИЛОЖЕНИЕ

Истината за Бащата, Сина и светия дух

Истината за Бащата, Сина и светия дух

ХОРАТА, които вярват в учението за Троицата, казват, че Бог се състои от три личности (лица) — Отец, Син и Свети Дух. Твърди се, че всяка от тях е равна на другите, всемогъща и без начало. Затова според доктрината за Троицата Отец е Бог, Синът е Бог и Светият Дух е Бог, и все пак има само един Бог.

Мнозина, които вярват в Троицата, признават, че не могат да я обяснят. Въпреки това те може би мислят, че така  учи Библията. Трябва да отбележим, че думата „троица“ не се среща в Библията. А съдържа ли се в нея идеята за троица? За да отговорим на този въпрос, нека да разгледаме един библейски стих, който поддръжниците на Троицата често цитират в нейна подкрепа.

„СЛОВОТО БЕ БОГ“

В Йоан 1:1 пише: „В начало бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог.“ („Ревизирано издание на Библията“, 1938 г. [РИ–1938]) По–нататък в същата глава апостол Йоан ясно показва, че „Словото“ е Исус. (Йоан 1:14) Но тъй като Словото е наречено Бог, някои смятат, че Синът и Отец (Бащата) трябва да са част от един и същи Бог.

Не бива да забравяме, че първоначално тази част на Библията била написана на гръцки език. По–късно гръцкият текст бил преведен на други езици. Но редица преводачи на Библията не използвали израза „Словото бе Бог“. Защо? Въз основа на познанията си върху гръцкия език на Библията те стигнали до извода, че този израз трябва да се преведе по различен начин. Как? Ето няколко примера: „Логосът [Словото] беше божествен.“ (A New Translation of the Bible) „Словото беше бог.“ (The New Testament in an Improved Version) „Словото беше с Бога и имаше същото естество.“ (The Translator’s New Testament) Според тези преводи Словото не е самият Бог. * Вместо това поради високата си позиция сред създанията на Йехова, Словото е наречено „бог“ в смисъла на „могъщ“.

НАУЧИ ПОВЕЧЕ

Повечето хора нямат познания за гръцкия език на Библията. Тогава как можеш да разбереш какво всъщност имал предвид апостол Йоан? Помисли за следния пример: Един учител обяснява даден въпрос на учениците си. Те обаче разбират обяснението по различни начини. Как биха могли да си изяснят въпроса? Могат да помолят учителя за допълнителна информация. Без съмнение, когато  научат повече факти, ще разберат въпроса по–добре. По подобен начин, за да си изясниш значението на Йоан 1:1, можеш да потърсиш повече подробности относно позицията на Исус в Евангелието според Йоан. Допълнителните факти ще ти помогнат да стигнеш до правилния извод.

Например виж какво пише по–нататък Йоан в 1 глава, 18 стих: „Нито един човек никога не е виждал Бога [Всемогъщия].“ Но хората са видели Исус, Синът, тъй като Йоан казва: „Словото [Исус] стана плът и пребиваваше между нас; и видяхме славата Му.“ (Йоан 1:14, РИ–1938) Тогава как Синът би могъл да бъде част от Всемогъщия Бог? Йоан казва също, че Словото било „у Бога“, тоест при Бога. Но как е възможно да си у някого и в същото време да бъдеш тази личност? Освен това, както е записано в Йоан 17:3, Исус прави ясна разлика между себе си и небесния си Баща. Той нарича Баща си „единствения истински Бог“. Към края на своето евангелие Йоан обобщава нещата с думите: „Тези са записани, за да повярвате, че Исус е Христос, Божият син.“ (Йоан 20:31) Забележи, че Исус не е наречен Бог, а Божи син. Тази допълнителна информация, осигурена в Евангелието според Йоан, показва как трябва да се разбира Йоан 1:1. Исус, Словото, е „бог“, в смисъл че има висока позиция, но самият той не е Всемогъщият Бог.

НАМЕРИ ПОТВЪРЖДЕНИЕ

Помисли отново за примера с учителя и учениците. Представи си, че някои от тях все още изпитват съмнения дори след като са изслушали допълнителните обяснения на учителя. Какво биха могли да направят? Могат да се обърнат към друг учител за повече информация по същия въпрос. Ако вторият учител потвърди обяснението на първия, съмненията на повечето ученици вероятно ще изчезнат. По подобен начин, ако не си сигурен какво всъщност казва библейският писател Йоан относно връзката между Исус и Всемогъщия Бог, можеш да се обърнеш към друг писател на Библията за повече информация. Например разгледай какво пише Матей. Относно края на тази  система той цитира думите на Исус: „Никой не знае кога е този ден и час, нито небесните ангели, нито Синът, а само Бащата.“ (Матей 24:36) Как тези думи потвърждават, че Исус не е Всемогъщият Бог?

Исус казва, че Бащата знае повече от Сина. Но ако Исус е част от Всемогъщия Бог, би трябвало да знае същите неща като Баща си. Следователно Синът и Бащата не може да са равни. И все пак някой ще възрази: „Исус имал две природи. Тук той говори като човек.“ Но дори да беше така, какво да кажем за светия дух? Ако той е част от същия Бог като Бащата, защо Исус не казва за него, че знае същите неща, които знае Бащата?

Като продължаваш да изследваш Библията, ще срещнеш още много библейски откъси, които имат връзка с тази тема. Те потвърждават истината за Бащата, Сина и светия дух. (Псалм 90:2; Деяния 7:55; Колосяни 1:15)

^ абз. 2 За повече информация относно Йоан 1:1 виж „Дали Словото било „Бог“, или „бог“?“ в списание „Стражева кула“ от 1 ноември 2008 г., издание на Свидетелите на Йехова.