Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 ПЪРВА ГЛАВА

Каква е истината за Бога?

Каква е истината за Бога?
  • Интересува ли се Бог от тебе?

  • Какви качества притежава той? Има ли име?

  • Възможно ли е да се приближиш до Бога?

1, 2. Защо е добре да се задават въпроси?

ЗАБЕЛЯЗАЛ ли си как децата задават въпроси? Много от тях започват да правят това веднага щом се научат да говорят. Гледат те с широко отворени очи и питат: „Защо небето е синьо? Защо звездите светят? Кой е научил птиците да пеят?“ Сигурно се стараеш да им отговориш, но не винаги е лесно. И дори най–добрият отговор често води до поредното „Защо?“.

2 Но не само децата задават въпроси. Дори след като пораснем, всички ние продължаваме да питаме за различни неща. Питаме, за да намерим правилната посока, за да разберем от какви опасности да се пазим или за да задоволим любопитството си. Много хора обаче престават да задават въпроси, при това най–важните въпроси. Най–малкото спират да търсят техните отговори.

3. Защо мнозина са се отказали да търсят отговорите на най–важните въпроси?

3 Помисли върху въпроса на корицата на тази книга, върху  въпросите в предговора или в началото на главата. Това са едни от най–важните въпроси, които може да зададе човек. Но много хора са се отказали да търсят отговорите им. Защо? Дали Библията съдържа тези отговори? Някои смятат, че тя е прекалено трудна за разбиране. Други се срамуват да питат. Трети пък решават, че с такива въпроси е най–добре да се занимават само религиозните водачи и учители. Какво мислиш ти?

4, 5. Кои са някои от най–важните въпроси, които си задаваме, и защо трябва да търсим отговорите им?

4 Вероятно искаш да знаеш отговорите на основните житейски въпроси. Несъмнено понякога се питаш: „Какъв е смисълът на живота? Всичко ли свършва с този живот? Какъв е Бог?“ Хубаво е да си задаваш такива въпроси и е важно да не се отказваш, докато не намериш удовлетворяващи и надеждни отговори. Известният учител Исус Христос казал: „Не преставайте да искате и ще ви бъде дадено, не преставайте да търсите и ще намерите, не преставайте да чукате и ще ви бъде отворено.“ (Матей 7:7)

5 Ако „не преставаш да търсиш“ отговорите на важните въпроси, ще видиш, че усилията ти ще бъдат богато възнаградени. (Притчи 2:1–5) Независимо какво си чувал от другите, отговори на тези въпроси има и ти можеш да ги намериш именно в Библията. Освен това не е трудно да ги разбереш. А още по–хубаво е, че те носят радост и надежда. Могат да ти помогнат да водиш удовлетворяващ живот още днес. Нека най–напред да разгледаме един въпрос, който вълнува мнозина.

БЕЗЧУВСТВЕН И КОРАВОСЪРДЕЧЕН ЛИ Е БОГ?

6. Защо много хора смятат, че Бог е безчувствен към човешкото страдание?

6 Много хора смятат, че отговорът на този въпрос е „да“. Те разсъждават така: „Ако Бог беше загрижен за  нас, нямаше ли светът да е много по–различен?“ Като се огледаме, виждаме, че светът е изпълнен с войни, омраза и нещастие. А ние самите боледуваме, страдаме и тъгуваме за починалите си близки. Затова мнозина казват: „Ако Бог се интересуваше от нас и от проблемите ни, нямаше ли да се погрижи да не стават такива неща?“

7. а) Как религиозните водачи карат хората да мислят, че Бог е коравосърдечен? б) Какво в действителност учи Библията за изпитанията, с които се сблъскваме?

7 Още по–лошо е, че понякога религиозните водачи карат хората да мислят, че Бог е коравосърдечен. Когато се случи някакво нещастие, те казват, че такава е Божията воля. Всъщност тези учители обвиняват Бога за трагедиите, които стават. Това ли е истината за Бога? Какво в действителност учи Библията? В Яков 1:13 намираме следния отговор: „Когато е подложен на изпитание, нека никой не казва: ‘Бог ме подлага на изпитание.’ Защото Бог не може да бъде изпитван със зло, нито той самият изпитва някого така.“ Следователно Бог не е източникът на злото, което виждаш в света. (Прочети Йов 34:10–12.) Вярно е, че той допуска да се случват лоши неща. Но има голяма разлика между това да допускаш нещо да се случи и да го причиняваш.

8, 9. а) Обясни с пример разликата между това да допускаш злото да съществува и да го причиняваш. б) Защо не би било честно да упрекваме Бога, че позволява на хората да постъпват както си искат?

8 Представи си например един мъдър, любещ баща и неговия пораснал син, който все още живее с родителите си. Когато синът започва да се бунтува и решава да напусне дома, баща му не го спира. Синът тръгва по лош път и изпада в беда. Бащата ли причинява проблемите на сина? Не. (Лука 15:11–13) По подобен начин Бог не възпира хората, когато решават да поемат по лош път, но и не причинява проблемите, които изпитват впоследствие. Несъмнено тогава не би  било честно да обвиняваме Бога за всички човешки проблеми.

9 Бог има сериозни основания да позволява на хората да вървят по лош път. Тъй като е нашият мъдър и могъщ Създател, той не е длъжен да ни обяснява какви са те. Но понеже ни обича, все пак го прави. В 11 глава ще научиш повече за неговите основания. Бъди сигурен обаче, че Бог не е отговорен за проблемите, с които се сблъскваме. Напротив, той ни дава единствената надежда за тяхното разрешаване! (Исаия 33:2)

10. Защо можем да сме уверени, че Бог ще поправи всички последствия от злото?

10 Освен това Бог е свят. (Исаия 6:3) С други думи, той е чист и непорочен. В него няма и следа от зло. Следователно можем да му имаме пълно доверие. Не можем обаче да кажем същото за хората, тъй като понякога те са нечестни. Дори и най–почтеният човек на власт често е неспособен да поправи щетите, причинени от лошите хора. Но Бог е всемогъщ. Той има както способността, така и желанието да поправи всички последствия от злото, които човечеството изпитва. В определеното от него време Бог ще сложи край на злото завинаги! (Прочети Псалм 37:9–11.)

КАК ГЛЕДА БОГ НА ДНЕШНАТА НЕСПРАВЕДЛИВОСТ?

11. а) Как гледа Бог на несправедливостта? б) Какво изпитва Бог, когато страдаш?

11 Междувременно какво мисли Бог за онова, което става в света и в твоя живот? В Библията се казва, че той „обича справедливостта“. (Псалм 37:28) Така че никак не му е безразлично дали нещо е правилно, или погрешно. Той мрази всяка несправедливост. В Библията се казва, че „изпитал болка в сърцето си“, когато в миналото светът се изпълнил със зло. (Битие 6:5, 6) Бог не се е променил. (Малахия 3:6) Той все още не одобрява нещастията, които сполитат света, и му е мъчно, когато вижда хората да страдат. В Библията  се казва, че той е загрижен за тебе. (Прочети 1 Петър 5:7.)

Библията учи, че Йехова е любещият Създател на Вселената

12, 13. а) Защо притежаваме добри качества, като например любов, и как любовта влияе на отношението ни към света? б) Защо можеш да си сигурен, че Бог ще реши проблемите в света?

12 Защо можем да сме сигурни, че на Бог му е мъчно, когато хората страдат? Ето още едно доказателство. Библията учи, че човекът е направен по Божия образ. (Битие 1:26) Следователно фактът, че ние притежаваме добри качества, показва, че и Бог притежава добри качества. Например мъчно ли ти е, когато виждаш невинни хора да страдат? Ако такива несправедливости те тревожат, бъди сигурен, че Бог още повече не ги одобрява.

13 Едно от най–хубавите неща в човека е способността му да обича. Това също е отражение на Божията личност. Библията учи, че „Бог е любов“. (1 Йоан 4:8) Ние проявяваме любов, защото Бог проявява любов. Дали любовта би те подтикнала да сложиш край на страданията и несправедливостите, които виждаш в света? Щеше ли да направиш това, ако имаше такава власт? Разбира се! Тогава можеш да си напълно сигурен, че Бог ще сложи край на страданията и несправедливостта. Обещанията, споменати в предговора на тази книга, не са просто мечти или празни надежди. Божиите обещания със сигурност ще се изпълнят! Но за да вярваш в тях, трябва да знаеш повече за Бога, който ги е дал.

 БОГ ИСКА ДА ЗНАЕШ КОЙ Е ТОЙ

Когато искаш някой да те опознае, не му ли казваш името си? Бог ни разкрива своето име в Библията

14. Какво е името на Бога и защо трябва да го използваме?

14 Какво ще направиш, ако искаш някой да те опознае? Няма ли да му кажеш името си? А Бог има ли име? Много религии казват, че името му е „Бог“ или „Господ“. Но това не са лични имена, а титли като „цар“ и „президент“. Библията учи, че Бог има много титли. Някои от тях са именно „Бог“ и „Господ“, или „Господар“. Но в нея се казва също, че той има лично име — Йехова. В Псалм 83:18 е записано: „Единствено ти, чието име е Йехова, си Всевишният над цялата земя!“ Ако преводът на Библията, с който  разполагаш, не съдържа това име, може да разгледаш Приложението „Значението и употребата на Божието име“, за да разбереш защо е така. Истината е, че в древните ръкописи на Библията Божието име се среща хиляди пъти. Следователно Йехова иска да знаеш името му и да го използваш. Може да се каже, че той ти се представя посредством Библията.

15. Какво означава името Йехова?

15 Бог си е дал име с богато значение. Името му, Йехова, означава, че той може да изпълни всяко свое обещание и всяко свое намерение. * Името на Бога е уникално. То принадлежи само на него. Самият Йехова е уникален в много отношения. Кои са някои от тях?

16, 17. Какво научаваме за Йехова от следните титли: а) Всемогъщ; б) Цар на вечността; в) Създател?

 16 Видяхме, че в Псалм 83:18 се казва за Йехова: „Единствено ти ... си Всевишният.“ Подобно на това единствено Йехова е наречен „Всемогъщ“. В Откровение 15:3 четем: „Велики и прекрасни са твоите дела, Йехова, Боже всемогъщи. Праведни и истинни са твоите пътища, Царю на вечността.“ Титлата „Всемогъщ“ ни показва, че Йехова е най–могъщата личност във Вселената. Неговата сила е ненадмината. А титлата „Цар на вечността“ ни напомня, че Йехова е уникален и в друг смисъл. Единствено той е съществувал винаги. В Псалм 90:2 се казва: „От безпределни времена до безпределни времена [тоест вечно] ти си Бог!“ Тази мисъл вдъхва страхопочитание, нали?

17 Йехова е уникален и по отношение на това, че единствено той е Създателят. В Откровение 4:11 пише: „Достоен си, Йехова, Боже наш, да приемеш славата, почитта и силата, защото ти създаде всичко и поради твоята воля всичко съществува и беше създадено.“ Всичко, за което се сещаш — от невидимите духовни създания в небесата и звездите, с които е осеяно нощното небе, до плодовете по дърветата и рибите в реките и моретата, — всичко това съществува, защото Йехова го е създал!

МОЖЕШ ЛИ ДА БЪДЕШ БЛИЗЪК С ЙЕХОВА?

18. Защо някои хора смятат, че не могат да се приближат до Бога, но какво учи Библията?

18 Някои хора се притесняват, когато четат за вдъхващите страхопочитание качества на Йехова. Те се страхуват, че Бог е прекалено извисен за тях, че никога няма да могат да се приближат до него или дори да бъдат от значение за този възвишен Бог. Но вярно ли е това? Библията учи точно обратното. Тя казва за Йехова: „Всъщност той не е далече от всеки един от нас.“ (Деяния 17:27) Библията дори ни подканя: „Приближете се до Бога и той ще се приближи до вас.“ (Яков 4:8)

19. а) Как можем да започнем да се приближаваме до Бога и каква полза ще ни донесе това? б) Кои Божии качества ти харесват най–много?

 19 Как можеш да се приближиш до Бога? Като начало, продължавай да правиш това, което правиш в момента — учи за него. Исус казал: „За да получат вечен живот, трябва да опознаят тебе, единственият истински Бог, и онзи, когото ти изпрати, Исус Христос.“ (Йоан 17:3) Да, Библията посочва, че като учим за Йехова и Исус, ще получим „вечен живот“! Както вече споменахме, „Бог е любов“. (1 Йоан 4:16) Йехова има много други прекрасни и привлекателни качества. В Библията се казва например, че той е „милосърден и добър Бог, който не бърза да се гневи и е изпълнен с милост и истина“. (Изход 34:6) Йехова е „готов да прощава“. (Псалм 86:5) Той е търпелив. (2 Петър 3:9) Лоялен е. (Откровение 15:4) Като продължаваш да четеш Библията, ще видиш как Йехова е показал, че притежава тези и много други привлекателни качества.

20–22. а) Дали фактът, че не виждаме Бога, ни пречи да се приближим до него? Обясни. б) Какво може да ти казват някои добронамерени хора, но какво ще е хубаво да направиш?

20 Вярно е, че не можеш да видиш Бога, защото той е невидим дух. (Йоан 1:18; 4:24; 1 Тимотей 1:17) Но като учиш за него с помощта на Библията, ще го опознаеш като личност. Както казал псалмистът, можеш „да видиш колко приятен е Йехова“. (Псалм 27:4; Римляни 1:20) Колкото повече научаваш за Йехова, толкова по–реален ще става той за тебе и толкова повече основания ще имаш да го обичаш и да го чувстваш близък.

Бащината любов към децата е отражение на по–голямата любов, която небесният ни Баща изпитва към нас

21 Ще разбереш защо Библията ни учи да мислим за Йехова като за свой Баща. (Матей 6:9) Той не само ни дава живот, но и иска да живеем възможно най–добре — нещо, което всеки любещ баща иска за децата си. (Псалм 36:9) Библията учи също, че хората могат да станат приятели на Йехова. (Яков 2:23) Представи си  само, можеш да бъдеш приятел на Създателя на Вселената!

22 Като научаваш все повече неща от Библията, някои добронамерени хора може да ти казват да прекратиш изучаването си. Те може да се притесняват, че ще промениш вярванията си. Но не позволявай на никого да ти попречи да развиеш най–доброто приятелство — приятелството с Бога.

23, 24. а) Защо трябва да продължаваш да задаваш въпроси за онова, което учиш? б) Каква е темата на следващата глава?

23 Естествено, ще има неща, които отначало няма да разбираш. Може да е нужно и малко смирение, за да помолиш за помощ, но не се притеснявай да го направиш. Исус казал, че е добре да сме смирени като малките деца. (Матей 18:2–4) А както знаем, децата задават много въпроси. Бог иска да намериш отговорите на своите въпроси. Библията говори одобрително за някои хора от I в., които имали желание да учат за Бога и проверявали старателно в Свещеното писание дали придобитото от тях познание е истина. (Прочети Деяния 17:11.)

24 Най–добрият начин да учиш за Йехова, е да изследваш Библията. Тя е различна от всички останали книги. В какъв смисъл? Следващата глава разглежда този въпрос.

^ абз. 15 Повече информация за значението и произношението на Божието име ще намериш в Приложението „Значението и употребата на Божието име“.