Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 ПРИЛОЖЕНИЕ

Защо истинските християни не използват кръста?

Защо истинските християни не използват кръста?

МИЛИОНИ хора почитат кръста. В „Британска енциклопедия“ той е наречен „основен символ на християнската религия“. Въпреки това истинските християни не го използват в поклонението си на Бога. Защо?

Важна причина е, че Исус Христос не е умрял на кръст. Гръцката дума, превеждана обикновено като „кръст“, е „ставро̀с“. Основното ѝ значение е „издигнат кол или стълб“. В един превод на Библията се отбелязва: „[Ставро̀с] никога не означава две греди, сложени една върху друга под някакъв ъгъл ... Гръцкият език на [Новия Завет] по никакъв начин не намеква за наличието на две греди.“ (The Companion Bible)

В някои стихове писателите на Библията използват друга дума за средството, с което бил убит Исус. Това е гръцката дума „ксѝлон“. (Деяния 5:30; 10:39; 13:29; Галатяни  3:13; 1 Петър 2:24) Тази дума означава просто „греда“ или „пръчка, тояга, дърво“.

В своята книга „Кръстът и разпятието“ Херман Фулда обяснява защо за екзекуции често бил използван обикновен стълб: „Не на всички места, които били избирани за публична екзекуция, растели дървета. Затова в земята бил забиван обикновен кол. На него връзвали или приковавали престъпниците с ръце над главата, а често пъти връзвали или приковавали и краката им.“ (Das Kreuz und die Kreuzigung)

Най–убедителното доказателство обаче идва от Божието Слово. Апостол Павел казва: „С това, че ни откупи, Христос ни освободи от проклятието на Закона, като сам понесе проклятието вместо нас, защото е записано: ‘Проклет да е всеки, който е провесен на стълб [дърво — „Синодално издание на Библията“].’“ (Галатяни 3:13) Тук Павел цитира Второзаконие 21:22, 23, където ясно се говори за стълб, а не за кръст. След като такова средство за екзекуция правело човека „проклет“, не би било подходящо християните да украсяват домовете си с изображения на разпънатия Христос.

Няма доказателства, че през първите 300 години след смъртта на Христос онези, които твърдели, че са християни, използвали кръст в поклонението си на Бога. Но през IV в. езическият император Константин приел отстъпническото християнство и въвел кръста като негов символ. Каквито и да са били подбудите на Константин, кръстът нямал нищо общо с Исус Христос. Всъщност той е с езически произход. Една католическа енциклопедия признава: „Кръстът се среща както в предхристиянските, така и в нехристиянските общества.“ (New Catholic Encyclopedia) Други авторитетни източници го свързват с поклонението на природата и езическите ритуали за плодородие.

Тогава защо бил въведен този езически символ? Очевидно, за да могат езичниците по–лесно да приемат „християнството“. Въпреки това Библията ясно осъжда почитането на каквито и да било езически символи. (2 Коринтяни 6:14–18) Тя забранява също всяка форма на  идолопоклонство. (Изход 20:4, 5; 1 Коринтяни 10:14) Ето защо истинските християни имат сериозни основания да не използват кръста. *

^ абз. 4 За по–подробно обсъждане на темата за кръста виж стр. 89–93 от книгата Reasoning From the Scriptures („Как да разсъждаваме върху Писанието“), издадена от Свидетелите на Йехова.