Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 ПРИЛОЖЕНИЕ

Значението и употребата на Божието име

Значението и употребата на Божието име

КАК е преведен Псалм 83:18 (в някои преводи 82:19) в твоята Библия? В „Превод на новия свят на Свещеното писание“ той гласи: „За да знаят хората, че единствено ти, чието име е Йехова, си Всевишният над цялата земя!“ Голям брой библейски преводи предават този стих по подобен начин. Но много други не използват името Йехова, а го заместват с титли като „Господ“ или „Вечният“. Какво обаче трябва да се намира в този стих? Някаква титла или името Йехова?

Божието име, изписано на еврейски

В стиха се говори за име. В оригиналния текст на еврейски език, на който била написана голяма част от Библията, тук се намира едно уникално лично име. То се изписва с еврейските букви יהוה (ЙХВХ). На български е прието да се предава като „Йехова“. Само в един стих от Библията ли се среща това име? Не. В оригиналния текст на Еврейските писания то се съдържа почти 7000 пъти!

Колко е важно Божието име? Да разгледаме молитвата образец, която дал Исус Христос. Тя започва така: „Татко наш, който си на небесата, нека се свети твоето име.“ (Матей 6:9) По–късно Исус се молил на Бога: „Татко, прослави името си.“ В отговор Бог казал от небето: „Аз го прославих и пак ще го прославя.“ (Йоан 12:28) Ясно е, че Божието име е изключително важно. Защо тогава някои преводачи не го използват в преводите си на Библията, а го заместват с титли?

Изглежда има две основни причини. Първо, мнозина твърдят, че името не бива да се употребява, защото днес не е известно оригиналното му произношение. На староеврейски език се пишело без гласни букви. Затова никой днес не може да каже със сигурност как хората в древността са произнасяли ЙХВХ. Трябва ли обаче това да ни спира да използваме Божието име? В библейски времена името Исус вероятно било произнасяно Йешуа или може би Йехошуа —  никой не може да определи със сигурност. Въпреки това хората по света днес използват различни форми на името Исус, като го произнасят така, както е прието на техния език. Те не се притесняват да го употребяват само защото не знаят как е било произнасяно през I в. По подобен начин, ако отидеш в друга страна, може да установиш, че собственото ти име звучи доста различно на местния език. Следователно неяснотата относно древното произношение на Божието име не е пречка за използването му.

Втората причина, която често се посочва за премахването на Божието име от Библията, е свързана с една отдавнашна традиция на юдеите. Много от тях смятат, че името на Бога не бива изобщо да се произнася. Това вярване явно е резултат от погрешно прилагане на следната библейска заповед: „Не използвай по недостоен начин името на своя Бог, Йехова, защото Йехова няма да остави ненаказан онзи, който използва по недостоен начин неговото име.“ (Изход 20:7)

Тази заповед забранява злоупотребата с Божието име. Но забранява ли почтителната му употреба? Съвсем не. Писателите на Еврейските писания (Стария завет) били верни на Бога мъже, които спазвали Закона, даден от него на древните израилтяни. При все това те често използвали Божието име. Включили го например в много псалми, които се пеели от цели множества Божии поклонници. Йехова Бог дори наредил на народа си да призовава неговото име и верните му служители изпълнявали тази заръка. (Йоил 2:32; Деяния 2:21) Затова християните днес не се притесняват да използват почтително Божието име, както несъмнено правел Исус. (Йоан 17:26)

Като заместват името на Бога с титли, преводачите на Библията допускат сериозна грешка. Те правят така, че Бог да изглежда далечен и безличен, докато Библията подканя хората да развиват близост с Йехова. (Псалм 25:14) Помисли за някой свой добър приятел. Колко близки щяхте да сте с него, ако не знаеше името му? По подобен начин, как е възможно хората да станат близки с Бога, ако не знаят името му, Йехова? Освен това, като не използват Божието име, те не са запознати и с чудесното му значение. Какво е то?

 Бог лично обяснил значението на името си на своя верен служител Моисей. Когато Моисей го попитал за името му, Йехова отговорил: „Аз ще стана това, което пожелая да стана.“ (Изход 3:14) Следователно Йехова може да стане всичко, каквото е необходимо, за да изпълни волята си, и може да накара творението си да стане всичко, каквото той пожелае, за да осъществи своето намерение.

Представи си, че можеш да станеш всичко, каквото поискаш. Какво ще направиш тогава за приятелите си? Ако някой от тях се разболее сериозно, ще станеш умел лекар и ще го излекуваш. Ако друг претърпи финансова загуба, ще станеш богат благодетел и ще му се притечеш на помощ. Но истината е, че имаш ограничени възможности като всички хора. За разлика от това Йехова става всичко, каквото е необходимо, за да изпълни обещанията си, както можеш да се убедиш при изучаването си на Библията. Той се радва да използва силата си, за да помага на онези, които го обичат. (2 Летописи 16:9) Тези прекрасни качества на Йехова остават скрити за хората, които не знаят името му.

Ясно е, че Божието име трябва да се намира в Библията. Като разбираме значението му и го използваме в поклонението си, ще се приближим до небесния си Баща, Йехова. *

^ абз. 3 За повече информация относно Божието име, неговото значение и причините за използването му в поклонението на Бога виж брошурите „Божието име, което ще пребъде навеки“ и „Помагало за изучаване на Божието Слово“, стр. 1–5. И двете са издания на Свидетелите на Йехова.