Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 ЧЕТВЪРТА ГЛАВА

Кой е Исус Христос?

Кой е Исус Христос?
  • Каква е специалната роля на Исус?

  • Откъде дошъл той?

  • Какъв човек бил?

1, 2. а) Защо не може да се каже, че познаваш някого, за когото само си чувал? б) Какво мислят хората за Исус?

ПО СВЕТА има много известни хора. Някои са добре познати в квартала, в града или в страната си. Други са известни по целия свят. Но да знаеш името на някого, не означава, че наистина го познаваш, че знаеш подробности за произхода му или за това какъв човек е той.

2 Хората по света са чували за Исус Христос, макар че е живял на земята преди около 2000 години. Но мнозина не са съвсем наясно кой бил той в действителност. Според някои Исус бил просто добър човек. Други казват, че бил пророк. А трети вярват, че е Бог и че трябва да му се покланяме. Така ли е?

3. Защо е важно да опознаеш Йехова Бог и Исус Христос?

3 Важно е да знаеш истината за Исус. Защо? Защото Библията казва: „За да получат вечен живот, трябва да опознаят тебе, единственият истински Бог, и онзи, когото ти изпрати, Исус Христос.“ (Йоан 17:3) Да, ако опознаеш Йехова Бог и Исус Христос, имаш възможността да живееш вечно в рай на земята. (Йоан 14:6) Освен това Исус оставил най–добрия пример за начин на живот и отношение към другите. (Йоан 13:34, 35) В 1 глава обсъдихме каква  е истината за Бога. Сега нека да разгледаме какво в действителност учи Библията за Исус Христос.

ОБЕЩАНИЯТ МЕСИЯ

4. Какво означават титлите „Месия“ и „Христос“?

4 Много преди Исус да се роди, Библията предсказала, че Бог ще изпрати на земята Месия, или Христос. Титлите „Месия“ (от еврейски) и „Христос“ (от гръцки) означават „Помазаник“. Този обещан пратеник щял да бъде помазан, тоест назначен от Бога на специална позиция. В следващите глави  ще разберем повече за важната роля на Месията в изпълнението на Божиите обещания. Ще научим също за благословиите, които Исус може да ни донесе още днес. Преди той да се роди обаче, мнозина явно се питали кой ще бъде Месията.

5. В какво били напълно убедени учениците на Исус?

5 През I в. учениците на Исус от Назарет били напълно убедени, че той е предсказаният Месия. (Йоан 1:41) Един от учениците му на име Симон Петър открито казал на Исус: „Ти си Христос.“ (Матей 16:16) Но как те можели да са сигурни, че Исус наистина е обещаният Месия, и как ние можем да сме сигурни в същото?

6. Обясни с пример как Йехова помогнал на верните си служители да разпознаят Месията.

6 Божиите пророци, които живели преди Исус, предсказали много подробности за Месията. Тези подробности щели да помогнат на другите да го разпознаят. Представи си например, че трябва да отидеш на гарата и да посрещнеш някого, когото никога не си виждал. Няма ли да ти е от полза да знаеш някои подробности за него? Подобно на това посредством библейските пророци Йехова дал детайлно описание на нещата, които Месията щял да извърши и да преживее. Изпълнението на тези многобройни пророчества щяло да помогне на верните Божии служители да разберат кой е той.

7. Кои са две от пророчествата, изпълнени във връзка с Исус?

7 Да разгледаме две такива пророчества. Първо, около 700 години предварително пророк Михей предсказал, че обещаният Месия ще се роди във Витлеем, един малък град в Юда. (Михей 5:2) Къде в действителност се родил Исус? Именно в този град! (Матей 2:1, 3–9) Второ, много векове предварително пророчеството, записано в Даниил 9:25, посочвало точната година, в която трябвало да се  появи Месията — 29 г. * Изпълнението на тези и на други пророчества доказва, че Исус е обещаният Месия.

При покръстването си Исус станал Месията, или Христос

8, 9. Какво доказателство, че Исус е Месията, било дадено по време на покръстването му?

8 Допълнително доказателство, че Исус е Месията, се появило към края на 29 г. Тогава Исус отишъл при Йоан Кръстител, за да бъде покръстен в река Йордан. Йехова бил обещал на Йоан, че ще му даде знак, за да разпознае Месията. Йоан видял този знак по време на покръстването на Исус. Библията описва какво се случило: „След като беше покръстен, Исус веднага излезе от водата, и ето, небесата се отвориха и Йоан видя как Божият дух слиза като гълъб и се спуска върху Исус. И от небесата се чу глас, който каза: ‘Това е моят любим Син, когото одобрявам!’“ (Матей 3:16, 17) Когато видял и чул всичко това, Йоан нямал никакво съмнение, че Исус е изпратен от Бога. (Йоан 1:32–34) В момента, в който Божият дух, или действена сила, бил излян върху него, Исус станал Месията, или Христос — онзи, който щял да бъде Водач и Цар. (Исаия 55:4)

9 Изпълнението на библейските пророчества и свидетелството на самия Йехова Бог ясно показват, че Исус е обещаният Месия. Но Библията отговаря на още два важни въпроса относно Исус Христос: откъде дошъл той и какъв човек бил?

ОТКЪДЕ ДОШЪЛ ИСУС?

10. Какво учи Библията за живота на Исус преди идването му на земята?

10 Библията учи, че преди да дойде на земята, Исус живял в небето. Михей пророкувал, че Месията ще се роди във Витлеем и че произходът му ще е „от  древността“. (Михей 5:2) При много случаи самият Исус казвал, че преди да се роди като човек, е живял в небето. (Прочети Йоан 3:13; 6:38, 62; 17:4, 5) Като духовно създание, той имал специални взаимоотношения с Йехова.

11. Как Библията показва, че Исус е най–скъпият Син на Йехова?

11 Исус е най–скъпият Син на Йехова, и с основание. Той е наречен „първороден измежду цялото творение“, защото Бог сътворил първо него. * (Колосяни 1:15) Има още нещо, което прави този Син специален. Той е „единородният Син“. (Йоан 3:16) Това означава, че единствено Исус е създаден пряко от Бога. Той е също единственият, когото Бог използвал при създаването на всичко друго. (Колосяни 1:16) Исус е наречен още „Словото“. (Йоан 1:14) Това показва, че той говорел от името на Бога, като предавал съобщения и напътствия на другите му синове — на духовните създания и на хората.

12. Откъде знаем, че първородният Син не е равен на Бога?

12 Някои хора смятат, че първородният Син е равен на Бога. Това ли учи Библията? Не. Както отбелязахме в предишния абзац, Синът бил създаден. Ясно е тогава, че той имал начало, докато Йехова Бог няма начало, нито край. (Псалм 90:2) Единородният Син никога дори не е помислял да бъде равен на Баща си. Библията съвсем ясно учи, че Бащата е по–велик от Сина. (Прочети Йоан 14:28; 1 Коринтяни 11:3) Само Йехова е „Всемогъщият Бог“. (Битие 17:1) Следователно той няма равен на себе си. *

13. Какво има предвид Библията, когато казва, че Синът е „образът на невидимия Бог“?

 13 Йехова и неговият първороден Син се радвали на близко общуване в продължение на милиарди години — много преди звездното небе и земята да бъдат създадени. Каква силна любов трябва да са изпитвали те помежду си! (Йоан 3:35; 14:31) Този скъп Син бил точно като Баща си. Затова Библията казва, че той е „образът на невидимия Бог“. (Колосяни 1:15) Да, точно както едно момче може да прилича много на баща си в различни отношения, така и този небесен Син отразявал качествата на своя Баща.

14. Как единородният Син на Йехова се родил като човек?

14 Единородният Син на Йехова с готовност напуснал небето и дошъл на земята като човек. Но може би се питаш: „Как е възможно духовно създание да се роди като човек?“ За тази цел Йехова направил чудо. Той прехвърлил живота на своя първороден Син от небето в утробата на една юдейска девица на име Мария. Нямало участие на човешки баща. Така Мария родила съвършен син, когото нарекла Исус. (Лука 1:30–35)

КАКЪВ ЧОВЕК БИЛ ИСУС?

15. Защо можем да кажем, че чрез Исус опознаваме по–добре Йехова?

15 Делата и ученията на Исус ни помагат да го опознаем. Освен това посредством Исус опознаваме по–добре Йехова. Как така? Спомни си, че този Син е съвършено отражение на Баща си. Затова Исус казал на един от учениците си: „Който е видял мене, видял е и Бащата.“ (Йоан 14:9) Четирите библейски книги на Матей, Марко, Лука и Йоан, известни като евангелията, ни разкриват много за живота, дейността и качествата на Исус Христос.

16. Какво било основното послание на Исус и откъде идвали неговите учения?

 16 Исус бил известен като „Учител“. (Йоан 1:38; 13:13) На какво учел другите? Основното му послание било „добрата новина за царството“ — Божието Царство, което ще управлява от небето над цялата земя и ще донесе безкрайни благословии на послушното човечество. (Матей 4:23) Чие било това послание? Самият Исус казал: „Онова, на което уча другите, не е мое, а принадлежи на онзи, който ме е изпратил“, тоест на Йехова. (Йоан 7:16) Исус знаел, че Баща му иска хората да чуят добрата новина за Царството. В 8 глава ще научим повече за Божието Царство и за онова, което то ще направи.

17. Къде проповядвал Исус и защо полагал големи усилия, за да учи другите?

17 Къде проповядвал Исус? Навсякъде, където срещал хора — по градовете, по селата, по пазарите и по къщите. Исус не очаквал другите да идват при него. Той отивал при тях. (Марко 6:56; Лука 19:5, 6) Защо полагал такива усилия и отделял толкова време, за да проповядва и да учи хората? Защото това била Божията воля за него, а той винаги вършел волята на Баща си. (Йоан 8:28, 29) Но има още една причина, поради която проповядвал. Исус изпитвал състрадание към множествата, които идвали да го видят. (Прочети Матей 9:35, 36.) Те били пренебрегвани от своите религиозни водачи, които трябвало да ги учат на истината за Бога и неговото намерение. Исус знаел колко много хората се нуждаели от посланието за Царството.

18. Кои качества на Исус са най–привлекателни за тебе?

18 Исус бил сърдечен и състрадателен човек. Той бил любезен и достъпен за другите. Дори децата не се притеснявали от него. (Марко 10:13–16)  Исус бил непредубеден. Мразел подкупничеството и несправедливостта. (Матей 21:12, 13) Във време, когато жените не били уважавани и нямали много права, той се отнасял към тях с достойнство. (Йоан 4:9, 27) Исус бил истински смирен. Веднъж измил краката на апостолите си, нещо, което обикновено се правело от слугите.

Исус проповядвал навсякъде, където срещал хора

19. Какъв пример показва, че Исус обръщал внимание на нуждите на другите?

19 Исус обръщал внимание на нуждите на другите. Това се виждало ясно, когато с помощта на Божия свети дух вършел чудодейни изцеления. (Матей 14:14) Например един прокажен дошъл при него и му казал: „Само ако поискаш, можеш да ме очистиш.“ Исус усетил мъката и страданието на този човек. Подбуден от жал, той протегнал ръка и го докоснал,  казвайки: „Искам. Бъди очистен.“ В същия момент болният мъж бил излекуван! (Марко 1:40–42) Можеш ли да си представиш как се почувствал този човек?

ВЕРЕН ДОКРАЙ

20, 21. Как Исус дал пример за лоялност и послушание към Бога?

20 Исус дал най–добрия пример за лоялност и послушание към Бога. Той останал верен на небесния си Баща при най–различни обстоятелства и въпреки всякакъв вид противопоставяне и страдания. Исус твърдо устоял на изкушенията на Сатана. (Матей 4:1–11) Някои от собствените му роднини не вярвали в него и дори веднъж казали, че „е полудял“. (Марко 3:21) Но Исус не допуснал да му повлияят и продължил да върши Божието дело. Въпреки  обидите и лошото отношение към него, той запазвал самоконтрол и никога не се опитвал да навреди на враговете си. (1 Петър 2:21–23)

21 Исус останал верен до смърт — жестока и мъчителна смърт, причинена от враговете му. (Прочети Филипяни 2:8.) Представи си какво преживял през последния ден от живота си като човек. Исус бил задържан, обвинен от лъжесвидетели, осъден от подкупни съдии, подиграван от тълпата и измъчван от войниците. Прикован на стълб, той извикал със сетен дъх: „Изпълнено е!“ (Йоан 19:30) Но на третия ден, след като Исус умрял, небесният му Баща го възкресил за духовен живот. (1 Петър 3:18) Няколко седмици по–късно той се върнал на небето. Там „седнал отдясно на Бога“ и зачакал да получи царска власт. (Евреи 10:12, 13)

22. Какво постигнал Исус, като останал верен до смърт?

22 Какво постигнал Исус, като останал верен до смърт? Така той отворил пред нас възможността да живеем вечно в рай на земята, каквото било първоначалното намерение на Йехова. В следващата глава ще обсъдим как това е възможно благодарение на смъртта на Исус.

^ абз. 7 За обяснение на пророчеството на Даниил, изпълнено във връзка с Исус, виж Приложението „Как пророчеството на Даниил предсказва идването на Месията?“.

^ абз. 11 Йехова е наречен Баща, защото е Създателят. (Исаия 64:8) Тъй като е създаден от Бога, Исус е наречен Божи син. Поради същата причина и други духовни създания, дори човекът Адам, са наречени синове на Бога. (Йов 1:6; Лука 3:38)

^ абз. 12 За допълнителни доказателства, че първородният Син не е равен на Бога, виж Приложението „Истината за Бащата, Сина и светия дух“.