Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 ПРИЛОЖЕНИЕ

Какво представлява Съдният ден?

Какво представлява Съдният ден?

КАК си представяш Съдния ден? Мнозина вярват, че милиарди душѝ ще бъдат доведени една по една пред престола на Бога, където всяка от тях ще бъде съдена. Някои ще бъдат възнаградени с небесно блаженство, а други ще бъдат осъдени на вечни мъки. Но Библията описва този период по съвсем различен начин. Тя не го представя като нещо ужасяващо, а като време на надежда и възстановяване.

В Откровение 20:11, 12 апостол Йоан описва Съдния ден по следния начин: „Видях голям бял престол и на него беше седнал някой. От лицето му побягнаха небето и земята и никъде вече нямаше място за тях. И видях как мъртвите, големи и малки, стоят пред престола, и бяха отворени свитъци. Но беше отворен и друг свитък, свитъкът на живота. И мъртвите бяха съдени според делата си въз основа на записаното в свитъците.“ Кой е описаният тук Съдия?

Йехова Бог е върховният Съдия на човечеството. Той обаче възлага същинското съдене на друг. В Деяния 17:31 апостол Павел казва, че Бог „е определил ден, когато възнамерява да съди праведно света посредством един назначен от него човек“. Този назначен Съдия е  възкресеният Исус Христос. (Йоан 5:22) Но кога започва Съдният ден и колко дълго продължава?

Книгата Откровение показва, че Съдният ден започва след войната Армагедон *, в която системата на Сатана ще бъде унищожена. (Откровение 16:14, 16; 19:19 — 20:3) След Армагедон Сатана и неговите демони ще бъдат затворени в бездна за хиляда години. През този период 144 000 небесни сънаследници ще съдят и „ще царуват с Христос“. (Откровение 14:1–3; 20:1–4; Римляни 8:17) Съдният ден не е някакво кратко събитие, траещо 24 часа. Той продължава хиляда години.

По време на тези хиляда години Исус Христос ще „съди живите и мъртвите“. (2 Тимотей 4:1) „Живите“ са „голямото множество“, което ще преживее Армагедон. (Откровение 7:9–17) Апостол Йоан видял също „как мъртвите ... стоят пред престола“, за да бъдат съдени. Както обещал Исус, всички, „които са в паметните гробници, ще чуят гласа му и ще излязат“, като бъдат възкресени. (Йоан 5:28, 29; Деяния 24:15) По какви критерии ще бъдат съдени хората?

Във видението на апостол Йоан били „отворени свитъци“ и мъртвите били съдени „според делата си въз основа на записаното в свитъците“. (Откровение 20:12) Предишните дела на хората ли са описани в тези свитъци? Не, присъдата няма да се основава на това, което човек е правил, преди да умре. Откъде знаем? Библията казва: „Който е умрял, е оправдан за греха си.“ (Римляни 6:7) Оттук следва, че възкресените започват новия си живот начисто — всичките им предишни грехове са простени. Така че свитъците явно представят бъдещите изисквания на Бога. За да живеят вечно, както преживелите Армагедон, така и възкресените ще трябва да се подчиняват на Божиите заповеди, включително на всякакви нови изисквания, които Йехова може да разкрие по време на хилядата години. Следователно отделните личности ще бъдат  съдени въз основа на това, което ще правят по време на Съдния ден.

Тогава милиарди хора за първи път ще имат възможността да научат волята на Бога и да я изпълняват. Това означава, че ще се извършва огромна образователна дейност. Да, „жителите на земята [ще] се учат на праведност“. (Исаия 26:9) Но не всички ще искат да изпълняват Божията воля. В Исаия 26:10 се казва: „Дори ако бъде проявено благоволение към неправедния, той пак няма да се научи на праведност. Ще постъпва несправедливо в земята на правотата и няма да види величието на Йехова.“ Тези неправедни ще бъдат унищожени завинаги по време на Съдния ден. (Исаия 65:20)

До края на Съдния ден оцелелите хора „ще оживеят“ в пълния смисъл на думата, като станат съвършени. (Откровение 20:5) Следователно по време на Съдния ден човечеството постепенно ще се възстанови до първоначалното си съвършено състояние. (1 Коринтяни 15:24–28) Тогава ще има едно последно изпитание. Сатана ще бъде освободен и за последен път ще му бъде позволено да се опита да заблуди човечеството. (Откровение 20:3, 7–10) Онези, които устоят, ще видят изпълнението на библейското обещание: „Праведните ще наследят земята и ще живеят вечно на нея.“ (Псалм 37:29) Да, Съдният ден ще бъде благословия за всички верни хора!

^ абз. 1 Във връзка с Армагедон виж гл. 20 на книгата „Покланяй се на единствения истински Бог“ и енциклопедията Insight on the Scriptures („Прозрение върху Писанието“), т. 1, стр. 594, 595, 1037, 1038. И двете са издания на Свидетелите на Йехова.