Еклисиаст 8:1-17

8  Кой е като мъдрия?+ Кой знае да тълкува нещата?+ Мъдростта на човека озарява лицето му и смекчава строгостта на лицето му.+  Казвам: „Изпълнявай заповедта на царя+ и прави това заради обета си пред Бога.+  Не бързай да излезеш от присъствието му+ и не се замесвай в зло.+ Защото той ще направи всичко, каквото поиска,+  тъй като в думата на царя е силата на властта,+ и кой ще посмее да му каже: ‘Какво правиш?’“  Който изпълнява заповедта, няма да види бедствие+ и мъдрото сърце ще знае времето и съда.+  Защото има време и съд за всяко дело,+ понеже много бедствия сполитат хората.+  А никой не знае какво ще бъде+ после и кой може да му каже как ще бъде то?  Човекът няма власт над духа си, за да обуздае духа си,+ няма власт и в деня на смъртта.+ Никой не е освободен от тази война+ и неправедността не избавя онези, които са се предали на нея.+  Видях всичко това и насочих сърцето си към всяко дело, което се върши под слънцето — през цялото време човек владее над човека за негова вреда.+ 10  Но видях и как погребват злите,+ как те идват на святото място+ и си отиват от него и как са забравени в града, в който са постъпвали така.+ И това е суета. 11  Тъй като присъдата за зло дело не се изпълнява бързо,+ сърцето на човешките синове е решено да върши зло.+ 12  Грешникът може сто пъти да извърши зло+ и да живее дълго, като прави каквото си иска, но знам, че онези, които се боят от истинския Бог, ще видят добро,+ защото имат страх от него.+ 13  А неправедният няма да види добро,+ нито ще продължи дните си, които са като сянка,+ понеже не се бои от Бога.+ 14  На земята има и такава суета: има праведни, на които се случва според делата на неправедните,+ и има неправедни, на които се случва според делата на праведните.+ Затова казах, че и това е суета. 15  И аз възхвалих веселието,+ защото под слънцето няма по–добро за човека, освен да яде, да пие и да се весели и това да го съпровожда в труда му през всичките дни на живота,+ който му е дал истинският Бог под слънцето.+ 16  Затова насочих сърцето си+ да опозная мъдростта и да видя всичко, което се върши по земята,+ понеже поради това очите на някои не виждат сън нито денем, нито нощем.+ 17  Наблюдавах всички дела на истинския Бог:+ човек не може да разбере онова, което се прави под слънцето.+ Колкото и да се мъчи да го проумее, човек не може да го разбере.+ Дори и да каже, че е достатъчно мъдър, за да го узнае,+ пак не може да го разбере.+

Бележки под линия