Откровение 5:1-14

5  И в дясната ръка на онзи, който седеше на престола,+ видях свитък, изписан и от двете страни+ и запечатан+ здраво със седем печата.  Видях и един силен ангел, който известяваше на висок глас: „Кой е достоен да разчупи печатите на свитъка и да го отвори?“  Но никой, нито на небето, нито на земята, нито под земята, не можеше да отвори свитъка или да погледне в него.  И аз плаках много, защото не се намери никой достоен да отвори свитъка или да погледне в него.+  Но един от старейшините ми каза: „Не плачи! Ето, лъвът от племето на Юда,+ Давидовият+ корен,+ победи+ и ще отвори свитъка и седемте му печата.“  И видях до престола,+ посред четирите живи същества и посред старейшините,+ да стои агне+ като заклано,+ което имаше седем рога и седем очи, които са седемте духа+ на Бога, изпратени по цялата земя.  И то отиде и взе свитъка от дясната ръка на онзи, който седеше на престола.+  И когато взе свитъка, четирите живи същества и двайсет и четиримата старейшини+ паднаха на колене пред Агнето. Всеки от тях имаше арфа+ и те държаха златни съдове, пълни с тамян,+ който представя молитвите+ на светите личности.  И пееха нова песен,+ в която се казваше: „Достоен си да вземеш свитъка и да разчупиш печатите му, защото беше заклан и с кръвта+ си купи+ за Бога хора+ от всяко племе, език, род и народ, 10  и ги направи царство+ и свещеници+ за нашия Бог,+ и те ще царуват+ над земята.“ 11  И пак погледнах, и чух гласа на много ангели около престола, живите същества и старейшините — а на брой те бяха десетки хиляди по десетки хиляди+ и хиляди по хиляди,+ — 12  и казваха със силен глас: „Агнето, което беше заклано,+ е достойно да приеме мощта, богатството, мъдростта, силата, почитта, славата и благословията.“+ 13  И чух всяко създание, което е на небето, на земята, под земята+ и по морето — всичко, което е в тях, — да казва: „На онзи, който седи на престола,+ и на Агнето+ да бъдат благословията, почитта,+ славата+ и мощта за вечни времена!“ 14  И четирите живи същества казаха: „Амин!“ И старейшините+ паднаха на колене и се поклониха на Бога.+

Бележки под линия