Матей 6:1-34

6  Внимавайте да не вършите праведните си дела+ пред хората, така че да ви видят, защото няма да получите награда от Баща си, който е на небесата.  Затова, когато даваш милостиня,+ не разтръбявай+ пред себе си, както правят лицемерите в синагогите и по улиците, за да бъдат прославяни от хората. Казвам ви истината, те са получили вече цялата си награда.  А когато ти даваш милостиня, нека лявата ти ръка не знае какво прави дясната,  та твоето даване на милостиня да е скришно. Тогава твоят Баща, който наблюдава от скришно място, ще те възнагради.+  И когато се молите, не бъдете като лицемерите, защото те обичат да се молят, стоейки+ в синагогите и по ъглите на главните улици, за да ги виждат хората.+ Казвам ви истината, те са получили вече цялата си награда.  А когато ти се молиш, отиди в стаята си и като затвориш вратата,+ се помоли на своя Баща, който е на скришно място.+ Тогава твоят Баща, който наблюдава от скришно място, ще те възнагради.  И когато се молиш, не повтаряй непрекъснато едно и също,+ както правят хората от народите, защото те мислят, че ще бъдат чути поради многото си думи.  Така че не ставайте като тях, понеже Бог, вашият Баща, знае от какво се нуждаете,+ още преди да поискате от него.  Затова се молете така:+ ‘Татко наш*, който си на небесата, нека се свети+ твоето име.+ 10  Нека дойде твоето царство.+ Нека бъде твоята воля+ както на небето, така и на земята.+ 11  Дай ни днес хляба за този ден+ 12  и ни прости дълговете*, както и ние простихме на своите длъжници*.+ 13  И не ни въвеждай в изкушение*,+ но ни избави от Злия.’+ 14  Защото ако прощавате на хората прегрешенията им, вашият небесен Баща също ще ви прости.+ 15  Но ако не прощавате на хората техните прегрешения, то и вашият Баща няма да прости вашите прегрешения.+ 16  Когато постите,+ престанете да ходите с мрачни лица като лицемерите, защото те си придават измъчен вид, за да ги видят хората, че постят.+ Казвам ви истината, те са получили вече цялата си награда. 17  Но когато ти постиш, си намажи главата с масло и си измий лицето,+ 18  за да се види, че постиш не заради хората, а заради своя Баща, който е на скришно място.+ Тогава твоят Баща, който наблюдава от скришно място, ще те възнагради. 19  Престанете да си събирате съкровища+ на земята, където молец и ръжда съсипват и където се промъкват крадци и грабят. 20  По–добре си събирайте съкровища на небето,+ където нито молец, нито ръжда съсипват+ и където не се промъкват крадци и не грабят. 21  Защото където е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти. 22  Светилникът на тялото е окото.+ Тогава, ако окото ти е чисто*, цялото ти тяло ще бъде светло, 23  но ако окото ти е зло*,+ цялото ти тяло ще бъде тъмно. А щом светлината, която е в тебе, всъщност е тъмнина, то колко голяма е тази тъмнина!+ 24  Никой не може да е роб на двама господари, защото или ще мрази единия и ще обича другия,+ или ще се привърже към единия и ще презира другия. Не можете да бъдете роби и на Бога, и на богатството*.+ 25  Затова ви казвам: престанете да се безпокоите+ за живота* си — какво ще ядете или какво ще пиете, или за телата си — какво ще облечете.+ Животът* не е ли по–важен от храната, и тялото — от дрехите?+ 26  Наблюдавайте внимателно птиците+ в небето, защото те не сеят, нито жънат, нито събират в житници, и въпреки това вашият небесен Баща ги храни. Нима вие не сте по–ценни от тях?+ 27  Кой от вас, като се безпокои, може да удължи дори с малко* живота си?+ 28  И защо се безпокоите за дрехите? Вижте полските кремове+ как растат. Те нито се трудят, нито предат, 29  но аз ви казвам, че дори Соломон+ в цялата си слава не е бил облечен като който и да е от тях. 30  Тогава щом Бог облича така полските растения, които днес са тук, а утре са хвърлени в пещта, нима няма много повече да облича вас, маловерци?+ 31  Затова никога не се безпокойте+ и не казвайте ‘Какво ще ядем?’ или ‘Какво ще пием?’, или ‘Какво ще облечем?’. 32  Понеже именно това са нещата, към които усърдно се стремят хората от народите. Вашият небесен Баща обаче знае, че се нуждаете от всичко това.+ 33  Тогава търсете първо царството и Божията праведност+ и всичко останало ще ви бъде прибавено.+ 34  Затова изобщо не се безпокойте за утрешния ден,+ защото утрешният ден ще донесе свое безпокойство. Достатъчно за всеки ден е собственото му зло.

Бележки под линия

Традиционно: „Отче наш“.
Или: „прегрешенията“.
Или: „на онези, които прегрешиха спрямо нас“.
Или: „не позволявай да се поддадем на изкушение“.
Или: „съсредоточено“, „на фокус“.
Или: „завистливо“.
Буквално: „мамона“.
Буквално: „душата“.
Буквално: „душата“.
Буквално: „с един лакът“.