Матей 21:1-46

21  И когато наближиха Йерусалим и пристигнаха във Витфагия на Маслиновата планина, Исус изпрати напред двама ученици,+  като им каза: „Отидете в селото, което виждате ей там, и веднага ще намерите вързана магарица и малкото ѝ с нея, отвържете ги и ги доведете при мене.+  И ако някой ви каже нещо, отговорете: ‘Нужни са на Господаря.’ Тогава той веднага ще ги пусне.“  А това стана, за да се изпълнят думите, казани чрез пророка:  „Кажете на сионската дъщеря: ‘Ето, твоят Цар идва при тебе,+ с мек нрав,+ възседнал магаре — младо магаре, малкото на едно товарно животно.’“+  И учениците тръгнаха и направиха точно както Исус им нареди.  И доведоха магарицата и малкото ѝ, сложиха върху тях горните си дрехи и той седна отгоре.+  Повечето от хората постилаха горните си дрехи+ на пътя, а други режеха клони от дърветата и ги слагаха на пътя.+  А онези, които вървяха пред него, и онези, които го следваха, не преставаха да викат: „Молим те, дай спасение*+ на Давидовия син!+ Благословен е този, който идва в името на Йехова!+ Дай му спасение, молим те, Боже във висините!“+ 10  И когато той влезе в Йерусалим,+ целият град беше обхванат от вълнение и хората питаха: „Кой е този?“ 11  А множествата казваха: „Това е Исус, пророкът+ от Назарет в Галилея!“ 12  И Исус влезе в храма и изхвърли навън всички, които продаваха и купуваха в храма, обърна и масите на мъжете, които обменяха пари, и пейките на онези, които продаваха гълъби.+ 13  И им каза: „Записано е: ‘Домът ми ще се нарече молитвен дом’,+ но вие го превръщате в свърталище на разбойници.“+ 14  И при него в храма дойдоха слепи и куци и той ги излекува. 15  Когато главните свещеници и книжниците видяха чудесата, които той направи,+ и момчетата, които викаха в храма „Молим те, дай спасение+ на Давидовия син!“,+ се възмутиха 16  и го попитаха: „Чуваш ли какво казват тези?“ Исус им отговори: „Чувам. Никога ли не сте чели+ ‘От устата на малките деца и кърмачетата ти осигури възхвала’?“+ 17  И като ги остави, той излезе от града, отиде във Витания и пренощува там.+ 18  Като се връщаше в града рано сутринта, той огладня.+ 19  И видя край пътя смокиня и отиде при нея, но не намери нищо+ освен листа, и ѝ каза: „Нека никога вече да няма плод по тебе!“+ И смокинята веднага изсъхна. 20  Като видяха това, учениците се зачудиха и казаха: „Как така веднага изсъхна тази смокиня?“+ 21  Исус им отговори: „Казвам ви истината, ако имате вяра и не се съмнявате,+ не само ще направите онова, което аз направих на смокинята, но и ако кажете на тази планина ‘Вдигни се и се хвърли в морето’, ще стане така.+ 22  И всичко, което с вяра поискате в молитва, ще получите.“+ 23  И като влезе в храма, главните свещеници и старейшините се приближиха към него, докато той поучаваше, и го попитаха:+ „С каква власт вършиш тези неща? И кой ти даде тази власт?“+ 24  А Исус отвърна: „И аз ще ви попитам нещо. Ако ми отговорите, и аз ще ви кажа с каква власт върша тези неща.+ 25  Откъде беше покръстването на Йоан? От небето или от хората?“+ А те започнаха да разговарят помежду си: „Ако кажем, че е от небето, той ще ни каже ‘Тогава защо не му повярвахте?’.+ 26  Но ако кажем, че е от хората, ще сме застрашени от множеството,+ защото всички смятат Йоан за пророк.“+ 27  И те отговориха на Исус: „Не знаем.“ А той на свой ред им каза: „Тогава и аз няма да ви кажа с каква власт върша тези неща.+ 28  Какво мислите за това? Един човек имаше двама синове.+ Той отиде при първия и му каза: ‘Сине, отиди днес да работиш на лозето.’ 29  Той отговори: ‘Ще отида, господарю’,+ но не отиде. 30  След това отиде при другия и му каза същото. А синът му отговори: ‘Няма да отида.’ Но после съжали+ и отиде. 31  Кой от двамата извърши волята на баща си?“+ Те отговориха: „Вторият.“ Исус им каза: „Казвам ви истината, че данъчните служители и блудниците ви изпреварват в Божието царство. 32  Защото Йоан дойде при вас, за да ви покаже праведността,+ но вие не му повярвахте.+ Данъчните служители и блудниците обаче му повярваха,+ а вие, макар че видяхте всичко, впоследствие не се разкаяхте и не му повярвахте. 33  Чуйте още една притча: имаше един мъж, земеделец,+ който насади лозе, направи ограда около него, изкопа в него лин, построи наблюдателна кула,+ даде го под наем на лозарите и замина за чужда страна.+ 34  Когато дойде времето на реколтата, той изпрати робите си при лозарите, за да прибере плодовете си. 35  Но лозарите хванаха робите му — един биха, друг убиха, трети пребиха с камъни.+ 36  Тогава той изпрати други роби, повече от първите, но и с тях постъпиха по същия начин.+ 37  Накрая изпрати при тях сина си, като каза: ‘Ще проявят уважение към сина ми.’ 38  Като видяха сина, лозарите си казаха един на друг: ‘Това е наследникът.+ Хайде да го убием и да му вземем наследството!’+ 39  И те го хванаха, изхвърлиха го от лозето и го убиха.+ 40  Тогава как ще постъпи собственикът на лозето с тези лозари, когато си дойде?“ 41  Те му казаха: „Понеже са зли, той ще ги убие безмилостно+ и ще даде лозето на други лозари, които ще му дават плодовете, когато им дойде времето.“+ 42  Исус им каза: „Никога ли не сте чели в Писанието ‘Камъкът, който строителите отхвърлиха,+ стана главен крайъгълен камък.+ Това е от Йехова и е прекрасно в нашите очи’? 43  Затова ви казвам, че царството на Бога ще бъде взето от вас и ще бъде дадено на народ, който дава плодовете му.+ 44  Освен това онзи, който падне върху този камък, ще се разбие. А онзи, върху когото падне той, ще бъде смазан.“+ 45  Когато главните свещеници и фарисеите чуха неговите притчи, разбраха, че говори за тях.+ 46  Но макар че искаха да го хванат, те се страхуваха от множествата, защото хората го смятаха за пророк.+

Бележки под линия

Буквално: „Осанна“.