Матей 24:1-51

24  А Исус си тръгна и като излизаше от храма, учениците му се приближиха, за да му покажат сградите на храма.+  И той им каза: „Виждате ли всичко това? Казвам ви истината, камък върху камък няма да остане тук, всичко ще бъде съборено.“+  А когато седеше на Маслиновата планина, учениците му дойдоха при него насаме и го попитаха: „Кажи ни кога ще стане това и какъв ще бъде знакът за твоето присъствие*+ и за завършека на тази система?“+  Исус им отговори: „Внимавайте някой да не ви заблуди,+  защото мнозина ще дойдат в мое име и ще кажат ‘Аз съм Христос’, и ще заблудят много хора.+  Ще чуете за войни на различни места. Гледайте да не се плашите, защото трябва да стане така, но това още не е краят.+  И народ ще се вдигне срещу народ+ и царство срещу царство,+ ще има недостиг на храна+ и земетресения+ на много места.  Всичко това е началото на бедите*.  Тогава хората ще ви причиняват страдания,+ ще ви убиват+ и всичките народи ще ви мразят+ заради моето име.+ 10  И мнозина ще отпаднат от вярата,+ ще се предават един другиго и ще се мразят един другиго.+ 11  И ще се появят много лъжливи пророци,+ които ще подмамят мнозина,+ 12  и поради нарастването на беззаконието+ любовта на повечето хора ще охладнее.+ 13  Но който издържи+ до края, той ще бъде спасен.+ 14  И тази добра новина+ за царството+ ще бъде проповядвана по целия свят* за свидетелство на всички народи,+ и тогава ще дойде краят.+ 15  Затова щом видите отвратителното нещо,+ което причинява опустошение — за което говори пророк Даниил, — застанало на свято място+ (нека четящият прояви проницателност), 16  тогава онези в Юдея нека бягат+ към планините. 17  И който е на къщния покрив, нека не слиза долу в къщата, за да вземе каквото и да било, 18  и който е на полето, нека не се връща вкъщи, за да си вземе горната дреха. 19  Горко на жените, които са бременни или кърмят в онези дни!+ 20  Молете се бягството ви да не се случи през зимата или в съботен ден*, 21  защото тогава ще настъпи голямо бедствие,+ каквото не е ставало от началото на света досега+ и каквото няма да стане повече. 22  И ако Бог не съкрати онези дни, няма да се спаси нито един човек*, но заради избраните+ онези дни ще бъдат съкратени.+ 23  И ако някой ви каже ‘Ето, Христос е тук!’+ или ‘Там е!’, не вярвайте.+ 24  Защото ще се появят лъжливи христосовци+ и лъжливи пророци+ и ще вършат големи знамения+ и чудеса, за да подмамят дори и избраните, ако е възможно.+ 25  Ето, предупреждавам ви.+ 26  Затова ако хората ви кажат ‘Ето, той е в пустинята’, не излизайте, или ‘Ето, той е във вътрешната стая’, не вярвайте.+ 27  Защото точно както светкавицата+ идва от изток и осветява всичко чак до запад, такова ще бъде и присъствието на Човешкия син.+ 28  Където има труп, там ще се съберат орлите.+ 29  Веднага след бедствието на онези дни слънцето ще потъмнее,+ луната+ няма да дава светлината си, звездите ще падат от небето и небесните сили ще се разклатят.+ 30  Тогава в небесата ще се появи знакът на Човешкия син+ и всички земни племена ще се удрят в гърдите от мъка.+ И ще видят Човешкия син, идващ върху небесните облаци със сила и голяма слава.+ 31  И той ще изпрати своите ангели със силен звук на тръба+ и те ще съберат неговите избраници+ от четирите посоки,+ от единия край на небесата до другия. 32  А от притчата за смокинята научете следното: когато клонките ѝ омекнат и пуснат листа, знаете, че лятото наближава.+ 33  Така и вие, щом видите всичко това, знайте, че Човешкият син е близо, пред вратата.+ 34  Казвам ви истината, това поколение+ няма да премине, докато не станат всички тези неща. 35  Небето и земята ще преминат,+ но моите думи няма да преминат.+ 36  Никой не знае кога е този ден и час,+ нито небесните ангели, нито Синът, а само Бащата.+ 37  Защото каквито бяха Ноевите дни,+ такова ще бъде и присъствието на Човешкия син.+ 38  В онези дни преди потопа хората ядяха и пиеха, женеха се и се омъжваха до деня, в който Ной+ влезе в ковчега.+ 39  Те не обръщаха внимание на онова, което ставаше, докато не дойде потопът и не унищожи всички тях,+ такова ще бъде и присъствието на Човешкия син. 40  Тогава двама мъже ще бъдат на полето — единият ще бъде взет, а другият оставен, 41  две жени ще мелят с ръчната мелница+ — едната ще бъде взета, а другата оставена.+ 42  Затова стойте будни, защото не знаете в кой ден ще дойде вашият Господар.+ 43  Но знайте, че ако стопанинът на дома знаеше по кое време ще дойде крадецът,+ щеше да стои буден и да не му позволи да се промъкне в къщата. 44  Затова и вие бъдете готови,+ защото Човешкият син идва в час, в който не го очаквате. 45  Кой всъщност е верният и разумен роб,+ когото господарят му е поставил над своите слуги, за да им дава храна навреме?+ 46  Щастлив+ е този роб, чийто господар при завръщането си го завари да прави това! 47  Казвам ви истината, той ще го назначи да се грижи за всичките му притежания.+ 48  Но ако робът е зъл и каже в сърцето+ си ‘Господарят ми се бави’,+ 49  и започне да бие другите роби, и да яде и да пие с пияниците, 50  то господарят на този роб ще дойде в ден, когато той не го очаква, и в час,+ за който той не знае, 51  и ще го накаже най–сурово+ и ще го прати при лицемерите. Там той ще плаче и ще скърца със зъби.+

Бележки под линия

На гръцки: „парусѝа“. Виж Приложение № 12.
Буквално: „родилните болки“.
Буквално: „по цялата населена земя“.
Виж Из 16:23, бел. под линия.
Буквално: „никаква плът“.