Матей 10:1-42

10  И той извика дванайсетте си ученици и им даде власт над нечистите духове,+ за да ги изгонват и да лекуват всякакви болести и всякакви недъзи.  А имената на дванайсетте апостоли+ са: първо — Симон, наречен Петър*,+ после брат му Андрей,+ Яков, Зеведеевият син,+ и брат му Йоан,  Филип и Вартоломей*,+ Тома+ и данъчният служител Матей*,+ Яков, Алфеевият син,+ и Тадей*,  Симон Пламенния*+ и Юда Искариот, който по–късно предаде Исус.+  Това бяха дванайсетте, които Исус изпрати със следните нареждания:+ „Не отивайте при другите народи и не влизайте в самарянски град,+  вместо това отивайте при изгубените овце от Израилевия дом.+  Вървете и проповядвайте, като казвате: ‘Небесното царство наближи.’+  Лекувайте болните,+ възкресявайте мъртвите, очиствайте прокажените, изгонвайте демоните. Даром получихте, даром давайте.+  Не вземайте злато, сребро или мед в пояса си,+ 10  нито носете торба с храна за из път или две ризи, или сандали и тояга, защото работникът заслужава храната си.+ 11  В който и град или село да влезете, потърсете в него кой е достоен да ви посрещне и останете там, докато си тръгнете.+ 12  Когато влезете в дома, поздравете всички в него 13  и ако домът е достоен, нека мирът, който му пожелавате, дойде върху него,+ но ако не е достоен, нека мирът ви се върне върху вас. 14  И ако някъде не ви приемат или не слушат думите ви, като излезете от тази къща или от този град, изтърсете праха от краката си.+ 15  Казвам ви истината, през Съдния ден ще бъде по–лесно за земята на Содом+ и Гомор, отколкото за този град.+ 16  Ето, изпращам ви като овце сред вълци,+ така че бъдете предпазливи като змии,+ но и невинни като гълъби.+ 17  Пазете се от хората,+ защото ще ви предават на съдилища+ и ще ви бичуват+ в синагогите си.+ 18  И ще бъдете водени пред управители и царе+ заради мене, за свидетелство+ както на тях, така и на другите народи. 19  Но когато ви предадат на властите, не се безпокойте как или какво ще говорите, понеже в този миг ще ви бъде дадено какво да говорите,+ 20  защото няма вие да говорите, но духът на вашия Баща ще говори чрез вас.+ 21  Нещо повече, брат+ ще предаде на смърт своя брат, и баща — детето си, а децата ще се разбунтуват срещу родителите си и ще ги предадат на смърт.+ 22  И ще бъдете мразени от всички заради моето име,+ но който устои до края, ще бъде спасен.+ 23  Когато ви преследват в един град, бягайте в друг,+ защото, казвам ви истината, няма да успеете да обиколите+ всички израилски градове, докато дойде Човешкият син.+ 24  Ученикът не превъзхожда учителя си, нито робът — господаря си.+ 25  За ученика е достатъчно да стане като своя учител и за роба — като своя господар.+ Ако хората наричат стопанина на дома Веелзевул*,+ то колко повече ще нарекат така онези от неговото семейство! 26  Затова не се страхувайте от тях, защото няма нищо скрито, което да не бъде разкрито, и нищо тайно, което да не стане явно.+ 27  Каквото ви казвам, докато е тъмно, вие го кажете, когато е светло, и каквото чуете в шепот, го проповядвайте от покривите на къщите.+ 28  И не се страхувайте+ от онези, които убиват тялото, но не могат да убият душата*, по–добре изпитвайте страх от онзи,+ който може да унищожи в геената*+ както душата*, така и тялото. 29  Не се ли продават две врабчета за един асарий*?+ И въпреки това нито едно от тях няма да падне на земята без знанието на вашия Баща.+ 30  А на вас дори космите на главата ви са преброени.+ 31  Затова не се страхувайте — вие сте далеч по–ценни от много врабчета.+ 32  Що се отнася до всекиго, който признае пред хората, че е в единство с мене, и аз ще призная, че съм в единство+ с него пред моя Баща, който е на небесата, 33  а що се отнася до онзи, който се отрече от мене пред хората, то и аз ще се отрека+ от него пред моя Баща, който е на небесата. 34  Не мислете, че дойдох да донеса мир на земята, не дойдох да донеса мир,+ а меч. 35  Защото дойдох, за да разделя син от баща, дъщеря от майка и снаха от свекърва.+ 36  Наистина, врагове на човека ще бъдат хората в собствения му дом. 37  Който е по–привързан към баща си или към майка си, отколкото към мене, не е достоен за мене, и който е по–привързан към сина си или към дъщеря си, отколкото към мене, не е достоен за мене.+ 38  И който не приеме своя мъченически стълб* и не ме следва, не е достоен за мене.+ 39  Който намери живота* си, ще го изгуби, и който изгуби живота си заради мене, ще го намери.+ 40  Който приема вас, приема също и мене, и който приема мене, приема също и онзи, който ме е изпратил.+ 41  Който приема пророка, заради това че е пророк, ще получи награда на пророк,+ и който приема праведен човек, заради това че е праведен, ще получи награда на праведен човек.+ 42  И който даде на един от тези малките да пие дори само чаша студена вода, защото той е ученик, казвам ви истината, такъв човек няма да изгуби наградата си.“+

Бележки под линия

Петър е наречен по пет различни начина: в този стих е „Симон, наречен Петър“; в Мт 16:16 е „Симон Петър“; в Де 15:14 е „Симеон“; в Йоа 1:42 е „Кифа“ и най–често е само „Петър“, като например в Мт 14:28.
Наречен още Натанаил. Виж Йоа 1:45; 21:2.
Наречен още Леви. Виж Лу 5:27.
Наречен още „Юда, синът на Яков“. Виж Лу 6:16; Йоа 14:22; Де 1:13.
Буквално: „Кананит“.
Виж Мт 12:24, бел. под линия.
Или: „правото на живот“.
Виж Приложение № 9.
Или: „не могат да отнемат правото на живот“.
Дребна монета, равняваща се на една шестнайсета от динария.
Виж Приложение № 13.
Буквално: „душата“.