Матей 8:1-34

8  И като слезе от планината, го последваха големи множества.  И ето, един прокажен+ се приближи и като му се поклони, каза: „Господарю, само ако поискаш, можеш да ме очистиш.“  И като протегна ръката си, той го докосна и каза: „Искам. Бъди очистен!“+ И веднага проказата му беше очистена.+  След това Исус му каза: „Гледай да не казваш на никого,+ но отиди да се покажеш на свещеника+ и принеси дара,+ който Моисей определи, за свидетелство пред тях.“  Когато влезе в Капернаум,+ при него дойде един стотник, който го молеше,  казвайки: „Господине, слугата ми лежи вкъщи парализиран и се мъчи ужасно.“  Той му каза: „Ще дойда и ще го излекувам.“  А стотникът отговори: „Господине, аз не съм достоен да влезеш под моя покрив, ти само кажи и слугата ми ще оздравее.  Защото и аз съм човек, подчинен на власт, и имам войници под свое разпореждане, и казвам на този ‘Върви!’,+ и той тръгва, а на онзи — ‘Ела!’, и той идва, а на роба си — ‘Направи това!’, и той го прави.“ 10  Като чу това, Исус се учуди и каза на онези, които го следваха: „Казвам ви истината, в никого в Израил не намерих толкова голяма вяра.+ 11  Но ви казвам, че мнозина от източните краища и от западните+ краища ще дойдат и ще се разположат на трапезата заедно с Авраам, Исаак и Яков в небесното+ царство,+ 12  а синовете на царството ще бъдат изхвърлени навън в тъмното.+ И там ще плачат и ще скърцат със зъби.“+ 13  След това Исус каза на стотника: „Върви си. Нека бъде според вярата ти.“+ И в този миг слугата оздравя. 14  Като дойде в къщата на Петър, Исус видя, че тъща+ му лежи болна с изгаряща треска.+ 15  И той докосна ръката ѝ,+ треската ѝ мина и тя стана и започна да му прислужва.+ 16  А когато настъпи вечерта, доведоха при него много обсебени от демони хора и той изгони духовете с една дума, и излекува всички болни, 17  за да се изпълнят казаните чрез пророк Исаия думи: „Той взе върху себе си нашите недъзи и понесе нашите болести.“+ 18  Когато видя, че е заобиколен от голямо множество, Исус заповяда да отплават на другия бряг.+ 19  И един книжник дойде и му каза: „Учителю, ще те следвам, където и да отидеш.“+ 20  А Исус му отговори: „Лисиците имат леговища и птиците имат гнезда, но Човешкият син няма къде да положи главата си.“+ 21  После друг от учениците му каза: „Господарю, позволи ми първо да отида и да погреба баща си.“ 22  Исус му отговори: „Продължавай да ме следваш и остави мъртвите да погребат своите мъртви.“+ 23  И когато се качи в една лодка,+ учениците му го последваха. 24  И ето, в езерото се появи силно вълнение, така че вълните заливаха лодката. А той спеше.+ 25  И те се приближиха до него и го събудиха,+ казвайки: „Спаси ни, Господарю! Загиваме!“ 26  Но той им отговори: „Защо се страхувате, маловерци?“+ Тогава стана, смъмри ветровете и езерото, и настъпи голяма тишина.+ 27  А мъжете се учудиха и казаха: „Що за човек е този,+ че дори ветровете и езерото му се подчиняват?“ 28  Когато премина на другата страна, в земята на гадаринците,+ го срещнаха двама обсебени от демони мъже,+ които бяха излезли измежду гробниците — те бяха толкова свирепи, че никой не смееше да минава по този път. 29  И те извикаха: „Какво общо имаме ние с тебе, Божи сине?+ Нима си дошъл тук, за да ни измъчваш+ преди определеното време?“+ 30  А надалече от тях пасеше едно голямо стадо свине. 31  И демоните започнаха да го молят с думите: „Ако ни изгониш, изпрати ни в стадото свине.“+ 32  И той им каза: „Вървете!“ Те излязоха и отидоха в свинете, и цялото стадо се хвърли от ръба на пропастта в езерото и се удави.+ 33  А свинарите побягнаха и като отидоха в града, разказаха за всичко, а също и за случилото се с обсебените от демони мъже. 34  И ето, целият град излезе, за да посрещне Исус, и като го видяха, го молеха настоятелно да си отиде от тяхната област.+

Бележки под линия