Матей 14:1-36

14  В това време Ирод*, областният владетел*, чу да се говори за Исус+  и каза на служителите си: „Това е Йоан Кръстител. Той е възкръснал от мъртвите и затова върши могъщи дела.“+  Понеже преди Ирод беше наредил да хванат Йоан, да го вържат и да го хвърлят в затвора заради Иродиада, жената на Филип, неговият брат.+  Тъй като Йоан му казваше: „Не ти е позволено да я имаш за жена.“+  Но макар че искаше да го убие, той се страхуваше от множеството, защото хората смятаха Йоан за пророк.+  И ето, на празненството, с което се честваше рожденият ден+ на Ирод, дъщерята на Иродиада танцуваше и това толкова се хареса на Ирод,  че той обеща и се закле да ѝ даде каквото поиска.+  Тогава тя, подучена от майка си, каза: „Поднеси ми на блюдо главата на Йоан Кръстител.“+  Макар че се натъжи, заради клетвата си и заради сътрапезниците си царят заповяда да ѝ я дадат+ 10  и изпрати хора да отсекат главата на Йоан в затвора. 11  И донесоха главата му на блюдо и я дадоха на момичето, и то я занесе на майка си.+ 12  После учениците му дойдоха, взеха тялото, погребаха+ го и отидоха да кажат на Исус. 13  Когато чу това, Исус отпътува оттам с лодка и отиде на уединено място, за да бъде сам,+ но множествата, като разбраха, тръгнаха пеша след него от градовете. 14  И като излезе от лодката, той видя голямо множество, съжали+ хората и излекува болните сред тях.+ 15  А когато се свечери, учениците му дойдоха при него и казаха: „Мястото е уединено и вече е доста късно, пусни хората да си ходят, та да отидат в селата и да си купят нещо за ядене.“+ 16  Но Исус им каза: „Няма нужда да си ходят, вие им дайте нещо за ядене.“+ 17  Те му отговориха: „Нямаме нищо освен пет хляба и две риби.“+ 18  Той каза: „Донесете ми ги.“ 19  И после нареди на множествата да се разположат на тревата, взе петте хляба и двете риби и поглеждайки към небето, благодари в молитва*+ и като разчупи хлябовете, ги даде на учениците си, а учениците на свой ред ги дадоха на хората.+ 20  И всички ядоха и се наситиха, и като събраха каквото остана, напълниха дванайсет кошници.+ 21  А онези, които ядоха, бяха около пет хиляди мъже, освен жените и децата.+ 22  Веднага след това той подкани учениците си да се качат на лодката и да тръгнат преди него към другия бряг, докато той изпрати множествата.+ 23  Накрая, като изпрати множествата, той се изкачи на планината, за да се помоли насаме.+ И когато се свечери, той все още беше там сам. 24  А лодката беше много далече* от брега и вълните я блъскаха силно,+ защото духаше насрещен вятър. 25  Но през нощта, по време на четвъртата стража*, той отиде при тях, като ходеше по езерото.+ 26  Щом го видяха да ходи по езерото, учениците се уплашиха и казаха: „Това е привидение!“+ И започнаха да викат от страх. 27  Но Исус веднага им заговори: „Не се бойте, аз съм!+ Не се плашете!“ 28  Петър му отговори с думите: „Господарю, ако си ти, заповядай ми да дойда при тебе по водата.“ 29  Той каза: „Ела!“ Тогава Петър слезе от лодката+ и тръгна по водата, като отиваше към Исус. 30  Но виждайки силната буря, се уплаши и като започна да потъва, извика: „Господарю, спаси ме!“ 31  Исус веднага протегна ръка, хвана го и му каза: „Маловерецо, защо се усъмни?“+ 32  И след като се качиха в лодката, бурята утихна. 33  Тогава мъжете в лодката му се поклониха и казаха: „Ти наистина си Божи син.“+ 34  И като стигнаха до отсрещния бряг, слязоха в Генисарет.+ 35  Когато го познаха, жителите на тази област съобщиха за това из цялата околност и хората доведоха при него всички болни.+ 36  И те го молеха само да докоснат края на горната му дреха,+ и всички, които го докоснаха, оздравяха напълно.

Бележки под линия

Виж Лу 3:1, бел. под линия.
Буквално: „тетрарх“, управител на област, който бил представител на римския император.
Буквално: „благослови“.
Буквално: „на много стадии“. Стадията е стара гръцка мярка за дължина, равна на 185 м.
Виж Мр 13:35, бел. под линия.