Матей 17:1-27

17  След шест дни Исус взе със себе си Петър, Яков и брат му Йоан и ги заведе насаме на една висока планина.+  Тогава се преобрази пред тях. Лицето му засия като слънцето,+ а дрехите му заблестяха като светлината.+  И ето, пред тях се появиха Моисей и Илия и разговаряха с него.+  Тогава Петър каза на Исус: „Господарю, хубаво е, че сме тук. Ако пожелаеш, ще издигна три шатъра тук — един за тебе, един за Моисей и един за Илия.“+  Още докато той говореше, светъл облак ги покри и един глас от облака каза: „Това е моят любим Син, когото одобрявам.+ Него слушайте!“+  Като чуха това, учениците паднаха по очи и се уплашиха много.+  Тогава Исус се приближи и като ги докосна, каза: „Станете и не се бойте.“+  А като погледнаха нагоре, те не видяха никого освен Исус.+  И като слизаха от планината, Исус им нареди: „Не казвайте на никого за видението, докато Човешкият син не бъде възкресен от мъртвите.“+ 10  Но учениците го попитаха: „Тогава защо книжниците казват, че първо трябва да дойде Илия?“+ 11  А той отговори: „Илия наистина ще дойде и ще възстанови всичко.+ 12  Но аз ви казвам, че Илия вече дойде и те не го познаха, а постъпиха с него както си искаха. По същия начин и Човешкият син трябва да понесе страдания от ръцете им.“+ 13  Тогава учениците разбраха, че им говори за Йоан Кръстител.+ 14  А когато се приближиха до множеството,+ един мъж дойде, падна на колене пред него и каза: 15  „Господарю, имай милост към сина ми, защото страда от епилепсия и е болен, и често пада в огън или във вода.+ 16  И аз го доведох при учениците ти, но те не успяха да го излекуват.“+ 17  А Исус каза: „О, невярващо и извратено поколение,+ докога ще трябва да съм с вас? Докога ще трябва да ви търпя? Доведете го при мене.“ 18  И Исус смъмри демона и демонът излезе.+ В този миг момчето оздравя.+ 19  После учениците дойдоха при Исус насаме и го попитаха: „Защо ние не успяхме да го изгоним?“+ 20  Той им отговори: „Защото имате малко вяра. Казвам ви истината, ако имате вяра колкото синапено зрънце, ще кажете на тази планина ‘Премести се оттук там’, и тя ще се премести. И няма да има нищо невъзможно за вас.“+ 21  ——* 22  И докато бяха събрани заедно в Галилея, Исус им каза: „Човешкият син ще бъде предаден в ръцете на хората+ 23  и ще бъде убит, а на третия ден ще бъде възкресен.“+ Поради това те се натъжиха дълбоко.+ 24  А когато пристигнаха в Капернаум, мъжете, събиращи данъка от две драхми*, попитаха Петър: „Вашият учител не плаща ли данъка от две драхми?“+ 25  Той каза: „Плаща.“ Но когато влезе в къщата, Исус го изпревари с въпроса: „Как мислиш, Симоне, от кого земните царе получават налози или данъци? От синовете си или от чуждите хора?“ 26  Когато той отговори „От чуждите“, Исус му каза: „Това означава, че синовете са освободени от данъци. 27  Но за да не им даваме повод за възмущение,+ отиди до езерото, хвърли въдицата и вземи първата риба, която уловиш. Като отвориш устата ѝ, ще намериш вътре монета от един статир*. Вземи я и им плати за мене и за тебе.“+

Бележки под линия

Този стих се намира в някои преводи на Библията, но липсва в гръцкия текст на Уесткот и Хорт, който е в съгласие с най–старите гръцки ръкописи.
Буквално: „дидрахми“.
Явно става дума за тетрадрахма.