Матей 3:1-17

3  В онези дни дойде Йоан Кръстител+ и започна да проповядва в Юдейската пустиня*,+  като казваше: „Разкайте се,+ защото небесното царство наближи!“+  Именно той беше онзи, за когото е казано чрез пророк Исаия:+ „Чуйте! Някой вика в пустинята: ‘Пригответе+ пътя за Йехова! Изправете пътищата пред него!’“  А този Йоан носеше дреха от камилска вълна+ и кожен пояс+ на кръста и се хранеше със скакалци+ и див мед.+  Тогава при него се стичаха хора от Йерусалим, от цяла Юдея и от цялата околност на река Йордан  и той ги покръстваше в Йордан,+ а те открито признаваха греховете си.  Когато видя, че много фарисеи* и садукеи*+ идват на мястото на покръстването, той се обърна към тях с думите: „Вие, потомство на усойници,+ кой ви каза да бягате от идващия гняв?+  Давайте плодове, подходящи за вашето разкаяние*,+  и не си казвайте самоуверено: ‘Авраам е нашият баща.’+ Защото ви казвам, че Бог може от тези камъни да направи деца на Авраам.+ 10  Брадвата+ вече е допряла корените на дърветата, така че всяко дърво, което не дава добри плодове, ще бъде отсечено+ и хвърлено в огъня.+ 11  Аз ви покръствам с вода+ поради вашето разкаяние,+ но онзи, който идва след мене,+ е по–силен от мене и аз не съм достоен да му събуя сандалите.+ Той ще ви покръсти със свети дух+ и с огън.+ 12  Лопатата за веене е вече в ръката му и той ще изчисти из основи хармана си и ще събере житото си в хамбара,+ а плявата ще изгори+ с огън, който не може да бъде угасен.“ 13  Тогава Исус дойде от Галилея+ при Йоан край река Йордан, за да бъде покръстен+ от него. 14  Но Йоан се опита да го спре, като каза: „Ти трябва да ме покръстиш, а ти ли идваш при мене?“ 15  Исус му отговори: „Нека сега бъде така, защото по този начин е уместно да изпълним всичко, което е праведно.“+ И той не го спираше вече. 16  След като беше покръстен, Исус веднага излезе от водата, и ето, небесата се отвориха+ и Йоан видя как Божият дух слиза като гълъб+ и се спуска върху Исус.+ 17  И от небесата се чу глас,+ който каза: „Това е моят любим Син,+ когото одобрявам!“+

Бележки под линия

Относно думата „пустиня“ виж Приложение № 15.
Известна религиозна секта в юдаизма, която съществувала през I в.
Известна религиозна секта в юдаизма, която била свързана със свещенството и чиито привърженици не вярвали във възкресението и в ангелите.
Буквално: „промяна на ума (начина на мислене)“.