Матей 2:1-23

2  Когато в дните на цар Ирод*+ във Витлеем,+ който е в Юдея, се роди Исус, в Йерусалим дойдоха астролози+ от източните земи  и питаха: „Къде е юдейският цар, който се е родил?+ Защото видяхме неговата звезда,+ когато бяхме на изток, и дойдохме да му се поклоним.“  Като чу това, цар Ирод се разтревожи, както и целият Йерусалим заедно с него.  И като свика всички главни свещеници и книжници*, той започна да ги разпитва къде трябваше да се роди Христос*.  А те му казаха: „Във Витлеем,+ който е в Юдея, защото така е записано чрез пророка:  ‘А ти, Витлееме+ в земята на Юда, никак не си най–незначителният град в очите на управителите на Юда, защото от тебе ще излезе управител,+ който ще бъде пастир+ на моя народ, Израил.’“  Тогава Ирод тайно повика астролозите и внимателно се осведоми от тях за времето, по което се беше появила звездата.  После ги изпрати във Витлеем и каза: „Отидете и потърсете добре детенцето. А когато го намерите, ми съобщете, за да отида и аз да му се поклоня.“+  След като изслушаха царя, те си тръгнаха, и ето, звездата, която бяха видели, когато бяха на изток,+ се движеше пред тях, докато не спря над мястото, където беше детенцето. 10  Като видяха звездата, те се зарадваха много. 11  И когато влязоха в къщата, видяха детенцето с майка му Мария. Тогава паднаха на колене пред него и му се поклониха. След това извадиха богатствата си и му поднесоха дарове — злато, ливан* и смирна. 12  Но тъй като чрез един сън Бог ги предупреди+ да не се връщат при Ирод, те се прибраха в своята страна по друг път. 13  След като си тръгнаха, ангел на Йехова+ се яви насън на Йосиф и му каза: „Стани, вземи детенцето и майка му и бягай в Египет, и остани там, докато не ти кажа да се върнеш, защото Ирод възнамерява да потърси детенцето, за да го убие.“ 14  И той стана през нощта, взе детенцето и майка му и отиде в Египет, 15  където остана до смъртта на Ирод, за да се изпълнят+ думите на Йехова, казани чрез неговия пророк: „От Египет+ повиках сина си.“ 16  Тогава Ирод, като видя, че астролозите го измамиха, се разгневи много и изпрати във Витлеем и цялата му околност хора, които да убият всички момченца на възраст до две години — според времето, за което внимателно се беше осведомил от астролозите.+ 17  Тогава се изпълни казаното чрез пророк Йеремия: 18  „Глас се чу в Рама,+ плач и силно ридание. Това беше Рахил,+ която плачеше за децата си и не искаше да се утеши, защото ги няма вече.“ 19  Когато Ирод умря, ангел на Йехова се яви насън+ на Йосиф в Египет 20  и му каза: „Стани, вземи детенцето и майка му и отиди в израилската земя, защото онези, които искаха да убият детенцето*, умряха.“ 21  Тогава той стана, взе детенцето и майка му и отиде в израилската земя. 22  Но като чу, че Архелай царува в Юдея вместо баща си Ирод, се страхуваше да отиде там. И след като Бог го предупреди насън,+ той отиде в галилейската област.+ 23  Като стигна там, се засели в един град, наречен Назарет,+ за да се изпълни казаното чрез пророците: „Той ще бъде наречен назарянин*.“+

Бележки под линия

Ирод Велики.
Тълкуватели и учители на Закона по времето на Исус.
Думата „Христос“ (на гръцки: „христо̀с“, което има същото значение като еврейската дума „машѝах“) в гръцкия текст на Библията не се използва като лично име на Исус, а като титла със значение „Помазаник, Месия“.
Виж Из 30:34, бел. под линия.
Буквално: „искаха душата на детенцето“.
Думата „назарянин“ вероятно произлиза от еврейската дума „нѐцер“, която буквално означава „издънка“, а в преносен смисъл — „потомък“. Виж Иса 11:1.