Матей 5:1-48

5  Когато видя множествата, той се изкачи на планината. И като седна, учениците му дойдоха при него  и той започна да говори и да ги поучава:  „Щастливи са онези, които осъзнават духовните си нужди*,+ защото небесното царство им принадлежи.+  Щастливи са онези, които изпитват мъка, защото ще бъдат утешени.+  Щастливи са онези с мек нрав,+ защото ще наследят земята.+  Щастливи са онези, които гладуват и жадуват+ за праведност, защото ще бъдат наситени.+  Щастливи са милостивите,+ защото ще им бъде оказана милост.  Щастливи са онези, които са с чисто сърце,+ защото ще видят Бога.+  Щастливи са миротворците,+ защото ще бъдат наречени синове+ на Бога. 10  Щастливи са онези, които са преследвани+ заради праведността, защото небесното царство им принадлежи. 11  Щастливи сте, когато хората ви укоряват,+ преследват+ ви и лъжливо говорят всякакви лоши неща против вас заради мене. 12  Радвайте се и ликувайте,+ защото е голяма наградата+ ви на небесата, понеже така преследваха и пророците+ преди вас. 13  Вие сте солта+ на земята. Но ако солта обезсолее, как ще ѝ бъде върната солеността? Тя вече не става за нищо друго, освен да бъде изхвърлена навън,+ за да я тъпчат хората. 14  Вие сте светлината на света.+ Град, който е разположен на планина, не може да бъде скрит. 15  И не запалваш светилник, за да го сложиш под коша*,+ а върху поставка, и той свети на всички в къщата. 16  Подобно на това нека вашата светлина+ свети пред хората, за да видят добрите ви дела+ и да прославят+ вашия Баща, който е на небесата. 17  Не мислете, че дойдох да отхвърля Закона+ или Пророците. Дойдох не да ги отхвърля, а да ги изпълня,+ 18  защото, казвам ви истината, по–скоро небето и земята ще изчезнат,+ отколкото дори една от най–малките букви или една чертичка от буква да бъде премахната от Закона и да не се изпълни всичко.+ 19  Така че който наруши+ една от тези най–малки заповеди и учи и другите на това, ще бъде наречен най–малък* в небесното царство.+ А онзи, който ги изпълнява и учи+ и другите на тях, ще бъде наречен велик*+ в небесното царство. 20  Защото ви казвам, че ако вие не се окажете по–праведни от книжниците и фарисеите,+ изобщо няма да влезете+ в небесното царство. 21  Чували сте, че на хората в древността било казано: ‘Не убивай,+ а който извърши убийство,+ ще отговаря пред съда.’+ 22  Аз обаче ви казвам, че който изпитва продължителен гняв+ спрямо своя брат, ще отговаря+ пред съда. Който обаче нагруби брат си с презрителни думи, ще отговаря пред върховния съд. А който му каже ‘Ти си непокорен глупак!’, ще подлежи на огнената геена*.+ 23  Така че ако донесеш дара си при олтара+ и там си спомниш, че брат ти има нещо против тебе,+ 24  остави дара си там, пред олтара, и си отиди. Първо се помири с брат си+ и след това, когато се върнеш, принеси своя дар.+ 25  Бъди готов да се разбереш бързо с онзи, който е подал жалба срещу тебе в съда, още докато отивате заедно натам, така че обвинителят+ да не те предаде на съдията, а съдията — на съдебния изпълнител и накрая да бъдеш хвърлен в затвора. 26  Казвам ти истината, няма да излезеш оттам, докато не платиш и последния кодрант*.+ 27  Чували сте, че било казано: ‘Не прелюбодействай.’+ 28  Но аз ви казвам, че всеки, който гледа една жена+ така, че да събуди в себе си страст към нея, вече е прелюбодействал+ с нея в сърцето си.+ 29  Ако дясното ти око те кара да съгрешиш*, извади го и го хвърли далече от себе си.+ Защото за тебе е по–полезно да изгубиш една част от тялото си, отколкото цялото ти тяло да бъде хвърлено+ в геената. 30  И ако дясната ти ръка те кара да съгрешиш*, отрежи я и я хвърли далече от себе си.+ Защото за тебе е по–полезно да изгубиш една част от тялото си, отколкото цялото ти тяло да попадне в геената. 31  Освен това било казано: ‘Който се разведе+ с жена си, нека ѝ даде свидетелство за развод.’+ 32  Но аз ви казвам, че всеки, който се разведе с жена си, освен поради блудство,+ я подтиква към прелюбодейство,+ и който се ожени за разведена жена, върши прелюбодейство.+ 33  Също така сте чували, че било казано на хората в древността: ‘Недей да даваш клетва,+ без да я изпълниш, но трябва да изпълниш всичко, което си обещал на Йехова.’+ 34  Аз обаче ви казвам: не се кълнете+ в нищо — нито в небето, защото то е престолът+ на Бога, 35  нито в земята, защото тя е неговото подножие,+ нито в Йерусалим, защото той е градът+ на великия Цар. 36  Недей да се кълнеш и в главата си, защото не можеш да направиш нито един косъм бял или черен. 37  Като кажете ‘да’, нека това означава ‘да’, и като кажете ‘не’ — да бъде ‘не’,+ понеже каквото е в повече от това, е от Злия.+ 38  Чували сте, че било казано: ‘Око за око и зъб за зъб.’+ 39  Но аз ви казвам: не се противопоставяй на онзи, който е зъл, но като те удари някой по дясната буза,+ обърни към него и другата. 40  И ако някой иска да се съди с тебе и да ти вземе долната дреха, дай му и горната си дреха,+ 41  и ако някой, който има власт, ти възложи да извървиш една миля*, върви с него две.+ 42  Давай на онзи, който иска от тебе, и не се отвръщай от онзи, който ти иска назаем без лихва.+ 43  Чували сте, че било казано: ‘Обичай ближния си+ и мрази врага си.’+ 44  Но аз ви казвам: обичайте враговете си+ и се молете за онези, които ви преследват,+ 45  за да бъдете синове на своя Баща, който е на небесата,+ понеже той изпраща слънцето си да изгрява и над злите, и над добрите, и изпраща дъжд да вали и над праведните, и над неправедните.+ 46  Защото ако обичате само онези, които ви обичат, каква е вашата награда?+ Нима и данъчните служители не правят същото? 47  И ако поздравявате само братята си, какво толкова особено правите? Нима и хората от народите не правят същото? 48  Затова бъдете съвършени, както е съвършен и вашият небесен Баща.+

Бележки под линия

Или: „които осъзнават, че се нуждаят от Бога“, „които просят дух от Бога“. Буквално: „бедните по дух“.
Има се предвид голям кош за мерене на зърно.
Тоест „ще бъде достоен да влезе“.
Тоест „няма да бъде достоен да влезе“.
Виж Приложение № 9.
Дребна монета, равняваща се на една шейсет и четвърта част от динария.
Буквално: „те препъва“.
Буквално: „те препъва“.
Става дума за римската миля, която била дълга 1479,5 м.