Матей 4:1-25

4  Тогава Исус беше отведен от духа в пустинята,+ където беше изкушаван+ от Дявола.  След като беше постил четирийсет дни и четирийсет нощи,+ той огладня.  И дойде Изкусителят+ и му каза: „Ако си Божи син,+ кажи на тези камъни да станат хлябове!“  А той отговори: „Записано е: ‘Не само с хляб ще живее човек, но и с всяка дума, която излиза от устата на Йехова.’“+  Тогава Дяволът го заведе в светия град,+ качи го върху външната стена на храма  и му каза: „Ако си Божи син, хвърли се долу,+ защото е записано: ‘Той ще даде на своите ангели заповед относно тебе и те ще те носят на ръце, та никога да не удариш крака си в камък.’“+  Исус му отговори: „Записано е също: ‘Да не подлагаш своя Бог, Йехова, на изпитание.’“+  След това Дяволът го заведе на една много висока планина, показа му всички царства на света+ и тяхната слава  и му каза: „Всичко това ще ти дам,+ ако паднеш на колене и ми се поклониш!“+ 10  Тогава Исус му отговори: „Махни се, Сатана! Защото е записано: ‘На своя Бог, Йехова, трябва да се покланяш+ и само на него+ да принасяш свята служба.’“+ 11  Тогава Дяволът го остави,+ и ето, дойдоха ангели и започнаха да се грижат за нуждите му.+ 12  А когато чу, че Йоан е хвърлен в затвора,+ той се върна в Галилея.+ 13  И като напусна Назарет, дойде и се засели в Капернаум+ край езерото, в пределите на Завулон и Нефталим,+ 14  за да се изпълни казаното чрез пророк Исаия: 15  „О, ти, земьо Завулонова и земьо Нефталимова, разположена на пътя към морето, от другата страна на Йордан, ти, Галилея+ на народите! 16  Хората, които живееха в тъмнина,+ видяха голяма светлина+ и онези, които живееха в земя на смъртоносна сянка, ги огря светлина.“+ 17  Оттогава Исус започна да проповядва и да казва: „Разкайте се,+ защото небесното царство+ наближи!“ 18  Като ходеше по брега на Галилейското езеро*, той видя двама братя — Симон,+ наречен Петър,+ и брат му Андрей, които хвърляха рибарска мрежа в езерото, защото бяха рибари. 19  И им каза: „Вървете след мене и аз ще ви направя рибари на хора.“+ 20  Те веднага оставиха мрежите си+ и го последваха. 21  А като си тръгна оттам, той видя други двама,+ които бяха братя — Яков, Зеведеевият син,+ и брат му Йоан, които бяха в лодката заедно с баща си Зеведей и кърпеха мрежите си. И ги извика. 22  Те веднага оставиха лодката и баща си и го последваха. 23  След това той ходеше+ по цяла Галилея,+ като поучаваше в синагогите им,+ проповядваше добрата новина за царството и лекуваше всякакви болести+ и всякакви недъзи сред хората. 24  И вестта за него се разнесе из цяла Сирия.+ И довеждаха при него всички, които страдаха от различни болести+ и недъзи или бяха обсебени от демони, епилептици+ или парализирани, и той ги лекуваше. 25  Затова след него вървяха големи множества от Галилея,+ Декапол*, Йерусалим,+ Юдея и от другата страна на Йордан.

Бележки под линия

Виж Чи 34:11, бел. под линия.
Или: „Десетоградието“.