Матей 12:1-50

12  По онова време, в събота*, Исус вървеше през нивите.+ И понеже огладняха, учениците му започнаха да късат житни класове и да ядат.+  Като видяха това, фарисеите му казаха:+ „Я виж! Твоите ученици правят това, което не е позволено в събота.“+  Той им отговори: „Не сте ли чели какво направи Давид, когато той и мъжете с него огладняха?+  Как влезе в дома на Бога и как ядоха представените хлябове,+ нещо, което не беше позволено+ да яде нито той, нито онези с него, а само свещениците?+  Или не сте ли чели в Закона,+ че в събота свещениците в храма нарушават съботата и въпреки това не носят вина?+  Но аз ви казвам, че нещо по–велико от храма+ е тук.  Ако обаче бяхте разбрали какво означава* ‘Милост искам,+ а не жертви’,+ нямаше да осъждате невинните.  Защото Човешкият син е Господар на съботата.“+  След като си тръгна от това място, той влезе в синагогата им. 10  И ето, там имаше един човек с изсъхнала ръка.+ Тогава за да има в какво да го обвинят, те го попитаха: „Дали е позволено да се лекува в събота?“+ 11  Той им отговори: „Кой от вас, който има една овца, и тази овца падне в яма+ в събота, няма да я хване и да я извади?+ 12  Но колко по–ценен е човек от една овца!+ Затова е позволено в събота да се върши добро.“ 13  Тогава каза на човека: „Протегни си ръката!“ Той я протегна и ръката му оздравя и стана като другата.+ 14  Но фарисеите излязоха оттам и започнаха да заговорничат как да го убият.+ 15  Като разбра това, Исус си отиде оттам. И мнозина го последваха и той ги излекува всичките,+ 16  но им забрани да разказват за него,+ 17  за да се изпълнят думите, казани чрез пророк Исаия: 18  „Ето, моят служител,+ когото избрах! Любимият ми,+ когото душата ми одобрява! Ще поставя духа си върху него+ и той ще изясни пред народите какво е справедливост. 19  Няма да спори, нито да вика,+ нито ще чуе някой гласа му по главните улици. 20  Той няма да стъпче пречупена тръстика, нито ще угаси мъждеещ фитил,+ докато не доведе справедливостта+ до победа. 21  И на неговото име ще се надяват народите.“+ 22  Тогава донесоха при него обсебен от демон човек, който беше сляп и ням, и той го излекува, така че немият проговори и прогледна. 23  И цялото множество беше смаяно, и хората започнаха да говорят:+ „Да не би това да е Давидовият син?“+ 24  Като чуха това, фарисеите казаха: „Той не изгонва демоните по друг начин освен с помощта на Веелзевул*, владетелят на демоните.“+ 25  Като знаеше какво мислят,+ той им каза: „Всяко царство, разделено на две, бива опустошено,+ и всеки град или дом, разделен на две, няма да устои. 26  По същия начин, ако Сатана изгонва Сатана, той се е разединил срещу самия себе си — тогава как ще устои неговото царство? 27  И ако аз изгонвам демоните с помощта на Веелзевул,+ тогава с чия помощ ги изгонват вашите синове*? Затова те ще бъдат ваши съдии. 28  Но ако изгонвам демоните с помощта на Божия дух, тогава царството на Бога наистина ви е застигнало.+ 29  Или как може някой да завладее дома на силен човек и да вземе покъщнината му, ако най–напред не върже силния човек? И тогава ще ограби дома му.+ 30  Който не е на моя страна, е против мене, и който не събира с мене, разпилява.+ 31  Затова ви казвам, всякакъв грях и хула ще бъдат простени на хората, но хулата срещу духа няма да бъде простена.+ 32  И ако някой каже нещо срещу Човешкия син, ще му бъде простено,+ но ако някой каже нещо срещу светия дух, няма да му бъде простено нито в тази система*, нито в бъдещата.+ 33  Вие или правите така, че дървото ви да е добро и плодовете му да са добри, или правите така, че дървото ви да е прогнило и плодовете му също да са гнили. Понеже дървото се познава по плодовете си.+ 34  Вие, потомство на усойници,+ как можете да говорите добри неща, щом като сте зли?+ Защото от изобилието на сърцето говори устата.+ 35  Добрият човек изнася добри неща от доброто си съкровище,+ а злият човек изнася зли неща от злото си съкровище.+ 36  Казвам ви, че за всяко свое безполезно изказване* хората ще дават сметка+ в Съдния ден, 37  защото чрез думите си ще бъдеш обявен за праведен и чрез думите си ще бъдеш осъден.“+ 38  Тогава в отговор някои от книжниците и фарисеите му казаха: „Учителю, искаме да видим знамение от тебе.“+ 39  А той им отговори: „Това зло поколение, което прелюбодейства,+ не престава да иска знамение, но никакво знамение няма да му бъде дадено освен знамението на пророк Йона.+ 40  Защото както Йона+ беше в корема на голямата риба три дни и три нощи, така и Човешкият син+ ще бъде в сърцето на земята+ три дни и три нощи.+ 41  Жителите на Ниневия ще бъдат възкресени с това поколение+ в Съдния ден и ще го осъдят,+ защото се разкаяха, когато Йона+ проповядваше, но ето, нещо повече от Йона е тук. 42  В Съдния ден южната царица+ ще бъде възкресена с това поколение и ще го осъди, защото тя дойде от другия край на земята, за да чуе мъдростта на Соломон, но ето, нещо повече от Соломон е тук.+ 43  Когато излезе от човека, нечистият дух минава през безводни места, търсейки място за отдих, но не намира такова,+ 44  и казва: ‘Ще се върна в къщата, от която излязох.’ И като стигне там, я намира празна, но пометена и украсена. 45  Тогава отива и взема със себе си седем други духове, по–лоши от самия него,+ и като влязат вътре, заживяват там. И крайното състояние на този човек е по–лошо от първоначалното.+ Така ще стане и с това зло поколение.“+ 46  Докато той говореше на множествата, майка му и братята му+ дойдоха отвън и искаха да говорят с него. 47  Затова някой му каза: „Виж! Майка ти и братята ти са отвън и искат да говорят с тебе.“ 48  А той му отговори: „Коя е майка ми и кои са братята ми?“+ 49  И като показа с ръка учениците си, каза: „Ето майка ми и братята ми!+ 50  Защото който върши волята на моя Баща, който е на небето, той ми е и брат, и сестра, и майка.“

Бележки под линия

Виж Из 16:23, бел. под линия.
Буквално: „е“. На гръцки: „ѐстин“. Виж Мт 26:26, бел. под линия.
Вероятно променена форма на Ваал–зевув, което означава „господар на мухите“. Виж 4Ца 1:2, бел. под линия.
Или: „ученици“.
Оригиналната гръцка дума може да се преведе като „век, епоха, период, ера, свят, (обществен) порядък“.
Или: „навреждащи думи“.