Матей 1:1-25

1  Ето повествованието+ за живота* на Исус Христос, синът на Давид,+ син на Авраам:+   На Авраам му се роди Исаак,+на Исаак му се роди Яков,+на Яков му се родиха Юда+ и неговите братя,   на Юда му се родиха Фарес+ и Зара, от Тамар,на Фарес му се роди Есрон,+на Есрон му се роди Рам,+   на Рам му се роди Аминадав,на Аминадав му се роди Наасон,+на Наасон му се роди Салмон,+   на Салмон му се роди Вооз, от Раав,+на Вооз му се роди Овид, от Рут,+на Овид му се роди Йесей,+   на Йесей му се роди Давид,+ царят.+  На Давид му се роди Соломон,+ от жената на Урия,   на Соломон му се роди Ровоам,+на Ровоам му се роди Авия,на Авия+ му се роди Аса,+   на Аса му се роди Йосафат,+на Йосафат му се роди Йорам,+на Йорам му се роди Озия,   на Озия му се роди Йотам,на Йотам+ му се роди Ахаз,+на Ахаз му се роди Езекия,+ 10  на Езекия му се роди Манасия,+на Манасия+ му се роди Амон,+на Амон+ му се роди Йосия, 11  на Йосия+ му се родиха Йехония+ и неговите братя, по време на изгнанието във Вавилон.+ 12  След изгнанието във Вавилон на Йехония му се роди Салатиил,+на Салатиил му се роди Зоровавел,+ 13  на Зоровавел му се роди Авиуд,на Авиуд му се роди Елиаким,на Елиаким му се роди Азор, 14  на Азор му се роди Садок,на Садок му се роди Ахим,на Ахим му се роди Елиуд, 15  на Елиуд му се роди Елеазар,на Елеазар му се роди Матан,на Матан му се роди Яков, 16  на Яков му се роди Йосиф, мъжът на Мария, която роди Исус,+ наречен Христос.+ 17  И така от Авраам до Давид бяха общо четиринайсет поколения и от Давид до изгнанието във Вавилон — четиринайсет поколения, и от изгнанието във Вавилон до Христос — четиринайсет поколения. 18  А раждането на Исус Христос стана така: Докато майка му Мария беше сгодена+ за Йосиф, преди да се бяха оженили, се оказа, че тя е бременна посредством светия дух.+ 19  Но тъй като беше праведен и не искаше да я посрами пред всички,+ Йосиф, нейният съпруг*, възнамеряваше да се разведе+ с нея тайно. 20  След като намисли това обаче, ангел на Йехова* му се яви насън и му каза: „Йосифе, сине Давидов, не се страхувай да вземеш жена си Мария в своя дом, защото онова, което е заченато в нея, е от светия дух.+ 21  Тя ще роди син, когото ще наречеш Исус*,+ понеже той ще спаси+ своя народ+ от греховете му.“+ 22  А всичко това стана, за да се изпълнят думите на Йехова,+ изречени чрез неговия пророк:+ 23  „Ето, девица+ ще забременее и ще роди син, и ще го нарекат Емануил“,+ което означава „Бог е с нас“.+ 24  Тогава Йосиф се събуди и направи така, както му беше наредил ангелът на Йехова, и взе своята жена в дома си. 25  Но нямаше сексуални отношения+ с нея, докато тя не роди син,+ и той го нарече Исус.+

Бележки под линия

Буквално: „книгата с историята“.
Евреите гледали на годениците като на съпрузи. Затова в този стих се използва изразът „да се разведе“, за да се опише развалянето на годежа според еврейския обичай.
Това е първото от 237 места, където Божието име Йехова се появява в този превод на библейските книги, първоначално написани на гръцки език. Виж Приложение № 3.
На еврейски: Йешуа, което означава „Йехова е спасение“.