Матей 23:1-39

23  Тогава Исус се обърна към множествата и към учениците+ си с думите:  „Книжниците+ и фарисеите са седнали на мястото на Моисей.+  Затова всичко, каквото ви казват,+ правете и спазвайте, но не постъпвайте според делата им,+ защото само говорят, без да вършат.  Те връзват тежки товари и ги слагат върху раменете на другите,+ но самите те не искат дори и с пръст да ги помръднат.+  Всичко, каквото правят, го правят, за да бъдат видени от хората.+ Те уголемяват филактериите*+ си и удължават ресните+ на дрехите си.  Обичат да сядат на най–видните места+ при угощенията и на предните места в синагогите,+  да бъдат поздравявани+ по пазарните площади и хората да ги наричат учители*.+  Но вас нека не ви наричат учители*, защото вашият учител е един,+ а всички вие сте братя.  Освен това никого на земята не наричайте свой баща*, защото един е вашият Баща+ — небесният. 10  И нека не ви наричат водачи,+ защото един е вашият Водач — Христос. 11  Но най–великият сред вас трябва да ви бъде служител.+ 12  Който възвеличава себе си, ще бъде смирен,+ а който смирява себе си, ще бъде възвеличен.+ 13  Горко ви, книжници и фарисеи, лицемери! Защото затваряте+ небесното царство пред хората, понеже вие самите не влизате,+ нито позволявате на онези, които са се запътили натам, да влязат. 14  ——* 15  Горко ви, книжници и фарисеи, лицемери!+ Защото прекосявате море и суша, за да направите един прозелит, и когато това стане, правите от него човек, който два пъти повече от самите вас заслужава да отиде в геената*. 16  Горко ви, слепи водачи,+ които казвате: ‘Ако някой се закълне в храма, това не означава нищо. Но ако някой се закълне в златото на храма, е длъжен да изпълни клетвата си.’+ 17  Колко сте глупави и слепи! Та кое е по–важно — златото или храмът, който освещава златото?+ 18  И още казвате: ‘Ако някой се закълне в олтара, това не означава нищо. Но ако някой се закълне в дара върху олтара, е длъжен да изпълни клетвата си.’ 19  Слепци! Та кое е по–важно — дарът или олтарът,+ който освещава дара? 20  Така че който се заклева в олтара, се заклева в него и във всичко върху него, 21  а който се заклева в храма, се заклева в него и в онзи, който го обитава.+ 22  И който се заклева в небето, се заклева в Божия престол+ и в онзи, който седи на него. 23  Горко ви, книжници и фарисеи, лицемери! Защото давате десятък+ от джоджена, копъра и кимиона, но пренебрегвате по–важните неща от Закона: справедливостта,+ милостта+ и верността.+ Тези неща трябваше да правите, а другите да не пренебрегвате. 24  Слепи водачи,+ вие прецеждате комара,+ а камилата+ поглъщате! 25  Горко ви, книжници и фарисеи, лицемери! Защото почиствате външната страна на чашата+ и на блюдото, но отвътре те са пълни с грабеж+ и невъздържаност. 26  Слепи+ фарисею, почисти първо вътрешността на чашата+ и на блюдото, за да стане чиста и външната им страна. 27  Горко ви, книжници и фарисеи, лицемери!+ Защото приличате на варосани+ гробници, които отвън изглеждат красиви, но отвътре са пълни с кости на мъртъвци и с всякаква нечистота. 28  Вие също отвън изглеждате праведни на хората,+ но отвътре сте пълни с лицемерие и беззаконие. 29  Горко ви, книжници и фарисеи, лицемери!+ Защото изграждате гробниците на пророците, украсявате гробовете на праведните+ 30  и казвате: ‘Ако живеехме в дните на нашите прадеди, нямаше да участваме с тях в проливането на кръвта на пророците.’+ 31  Всъщност вие сами свидетелствате против себе си, че сте синове на онези, които убиха пророците.+ 32  Тогава допълнете догоре мярката на греховете+ на своите прадеди. 33  Змии, потомство на усойници,+ как ще избегнете присъдата в геената?+ 34  Ето затова изпращам+ при вас пророци, мъдри мъже и учители.+ Някои от тях ще убиете+ и ще приковете на стълб, други ще бичувате+ в синагогите си и ще гоните от град на град, 35  за да падне върху вас вината за цялата праведна кръв, пролята на земята+ — от кръвта на праведния+ Авел+ до кръвта на Захария, синът на Варахия, когото убихте между светилището и олтара.+ 36  Казвам ви истината, всички тези неща ще дойдат върху това поколение.+ 37  Йерусалиме, Йерусалиме, ти, който убиваш пророците+ и пребиваш с камъни+ изпратените при тебе!+ Колко пъти исках да събера децата ти, както квачката събира пиленцата под крилата си!+ Но вие не искахте.+ 38  Ето, този дом*+ бива изоставен и предаден на вас.+ 39  Казвам ви, няма да ме видите повече до времето, когато ще кажете: ‘Благословен е този, който идва в името на Йехова!’“+

Бележки под линия

Кутийки за съхранение на части от Моисеевия закон, които били носени като амулети на челото и на лявата ръка.
На еврейски: „рабѝ“. Думата „рабѝ (рави)“ представлява титла, изразяваща уважение и почит и означаваща „велики мой (учителю), превъзходни мой (учителю)“.
Виж 7 стих, бел. под линия.
Остаряла форма: „отец“. Исус забранил употребата на тази дума като религиозна титла, изразяваща показност.
Виж Мт 17:21, бел. под линия.
Виж Приложение № 9.
Буквално: „вашият дом“, тоест храмът.