Матей 25:1-46

25  А небесното царство ще бъде като десет девици, които взеха светилниците+ си и излязоха да посрещнат младоженеца.+  Пет от тях бяха лекомислени,+ а пет — разумни.+  Лекомислените взеха светилниците си, но не взеха масло със себе си,  докато разумните взеха и масло в съдинките си заедно със своите светилници.  И понеже младоженецът се бавеше, всички те задрямаха и заспаха.+  Точно в полунощ се чу вик:+ ‘Младоженецът идва! Излезте да го посрещнете.’  Тогава всичките девици станаха и подготвиха светилниците+ си.  Лекомислените казаха на разумните: ‘Дайте ни малко от вашето масло,+ защото светилниците ни вече гаснат.’  Разумните+ отговориха: ‘Може би няма да има достатъчно и за нас, и за вас. По–добре отидете при търговците на масло и си купете.’ 10  Докато те бяха излезли, за да купят, младоженецът пристигна и девиците, които бяха готови, влязоха с него на сватбеното угощение+ и вратата се затвори след тях. 11  По–късно останалите девици също дойдоха и казаха: ‘Господине, господине, отвори ни!’+ 12  А той им отговори с думите: ‘Казвам ви истината, не ви познавам.’+ 13  Затова стойте будни,+ защото не знаете нито деня, нито часа.+ 14  Това е, както когато един човек,+ който се канеше да пътува в чужда страна,+ събра робите си и им повери своите притежания.+ 15  На един от тях той даде пет таланта*, на друг — два, на трети — един, на всекиго според способностите му,+ и замина. 16  Онзи, който получи петте таланта, веднага отиде да търгува с тях и спечели още пет.+ 17  По същия начин онзи, който получи двата таланта, спечели още два. 18  Но онзи, който получи само един талант, излезе и изкопа дупка в земята и в нея скри сребърните пари на господаря си. 19  Много след това+ господарят на тези роби дойде да си уреди сметките с тях.+ 20  Тогава онзи, който беше получил пет таланта, дойде и донесе още пет таланта, като каза: ‘Господарю, ти ми повери пет таланта. Ето виж, спечелих още пет.’+ 21  Господарят му каза: ‘Чудесно! Ти си добър и верен роб!+ Прояви вярност,+ когато се грижеше за малко неща. Ще те назнача да се грижиш за много неща.+ Радвай+ се заедно с господаря си.’ 22  След това онзи, който беше получил два таланта, дойде и каза: ‘Господарю, ти ми повери два таланта. Ето виж, спечелих още два.’+ 23  Господарят му каза: ‘Чудесно! Ти си добър и верен роб! Прояви вярност, когато се грижеше за малко неща. Ще те назнача да се грижиш за много неща.+ Радвай+ се заедно с господаря си.’ 24  Накрая онзи, който беше получил един талант, дойде+ и каза: ‘Господарю, знам, че си взискателен човек, че жънеш, където не си сял, и събираш зърно, където не си вял. 25  Затова се уплаших,+ отидох и скрих таланта ти в земята. Ето, давам ти каквото е твое.’ 26  А господарят му каза: ‘Ти си зъл и мързелив роб! Нали знаеше, че жъна, където не съм сял, и събирам зърно, където не съм вял? 27  Тогава трябваше да вложиш сребърните ми пари при банкерите, та като си дойда, да получа каквото е мое с лихвите.+ 28  Затова вземете му таланта и го дайте на онзи, който има десет таланта.+ 29  Защото на всекиго, който има, ще му се даде още и той ще има в изобилие, а от онзи, който няма, ще се отнеме дори онова, което има.+ 30  Изхвърлете този безполезен роб навън в тъмното. Там той ще плаче и ще скърца със зъби.’+ 31  Когато Човешкият син+ дойде в славата си, заедно с всички ангели,+ тогава ще седне на славния си престол.+ 32  И всичките народи ще бъдат събрани пред него,+ и той ще раздели+ хората едни от други,+ както пастирът отделя овцете от козите. 33  И ще постави овцете от дясната си страна,+ а козите — от лявата.+ 34  Тогава царят ще каже на онези, които са от дясната му страна: ‘Елате вие, които сте благословени от Баща ми,+ наследете+ царството,+ приготвено за вас от основаването на света*.+ 35  Защото огладнях и ме нахранихте,+ ожаднях и ми дадохте да пия. Бях непознат, но ме посрещнахте гостоприемно,+ 36  нямах дрехи,+ но ме облякохте. Разболях се и се грижихте за мене. Бях в затвора+ и дойдохте при мене.’ 37  Тогава праведните ще му отговорят с думите: ‘Господарю, кога видяхме, че си гладен, и те нахранихме, или видяхме, че си жаден,+ и ти дадохме да пиеш?+ 38  Кога беше непознат за нас и те посрещнахме гостоприемно, или видяхме, че нямаш дрехи, и те облякохме? 39  Кога видяхме, че си болен или че си в затвора, и дойдохме при тебе?’ 40  А царят+ ще им каже: ‘Казвам ви истината, щом сте направили това за един от най–малките+ ми братя,+ за мене сте го направили.’+ 41  После ще каже на онези, които са от лявата му страна: ‘Отдръпнете се от мене+ вие, които сте проклети, и отидете във вечния огън,+ приготвен за Дявола и неговите ангели.+ 42  Защото огладнях, но не ме нахранихте,+ ожаднях,+ но не ми дадохте да пия. 43  Бях непознат за вас, но не ме посрещнахте гостоприемно, нямах дрехи, но не ме облякохте,+ бях болен и в затвора,+ но не се погрижихте за мене.’ 44  Тогава те също ще отговорят с думите: ‘Господарю, кога видяхме, че си гладен или жаден, кога ни беше непознат или нямаше дрехи, кога беше болен или в затвора, и не се погрижихме за тебе?’ 45  А той ще им отговори: ‘Казвам ви истината, щом не сте направили това за един от тези най–малките,+ не сте го направили+ и за мене.’+ 46  И те ще понесат вечно унищожение,+ а праведните ще получат вечен живот.“+

Бележки под линия

Виж Мт 18:24, бел. под линия.
Виж 1Пе 1:20, бел. под линия.