Матей 15:1-39

15  Тогава при Исус дойдоха фарисеи и книжници от Йерусалим+ и го попитаха:  „Защо твоите ученици нарушават обичаите, предадени от мъжете от древността? Ето, те не си мият ръцете, преди да ядат.“+  Той им отговори: „А вие защо нарушавате заповедите на Бога заради своите обичаи?+  Нали Бог каза ‘Почитай баща си и майка си’+ и ‘Който ругае баща си или майка си, заслужава смърт’.+  Вие обаче казвате: ‘Щом някой каже на баща си или на майка си „Всичко, което притежавам и с което бих могъл да ти помогна, е дар, посветен на Бога“,  всъщност не е задължен да почита баща си.’+ Така заради вашите обичаи отменихте казаното от Бога.+  Лицемери!+ Колко точно е пророкувал Исаия+ за вас:  ‘Тези хора ме почитат с устните си, но сърцата им са отдалечени от мене.+  Напразно ми се покланят, защото ученията, които поучават, са просто човешки заповеди.’“+ 10  И той повика хората и им каза: „Чуйте и разберете!+ 11  Не това, което влиза в устата, омърсява човека, омърсява го това, което излиза от устата му.“+ 12  Тогава учениците се приближиха и го попитаха: „Знаеш ли, че фарисеите се възмутиха от твоите думи?“+ 13  А той им отговори: „Всяко растение, което не е засадил моят небесен Баща, ще бъде изкоренено.+ 14  Оставете ги. Те са слепи водачи. А ако слепец води слепеца, и двамата ще паднат в някоя яма.“+ 15  Тогава Петър се обърна към него: „Обясни ни тази притча.“+ 16  А той каза: „И вие ли още не разбирате?+ 17  Не знаете ли, че всяко нещо, което влиза в устата, преминава през вътрешностите и бива изхвърлено в помийната яма? 18  А онова, което излиза от устата, идва от сърцето и именно то омърсява човека.+ 19  Например от сърцето идват злите мисли,+ убийствата, прелюбодействата, блудствата, кражбите, лъжесвидетелстванията, хулите.+ 20  Именно тези неща омърсяват човека, но това, че яде с немити ръце, не го омърсява.“+ 21  Като тръгна оттам, Исус пое към пределите на Тир и Сидон.+ 22  И ето, една финикийка+ от тези области дойде и започна да вика: „Имай милост към мене,+ Господарю, Сине Давидов! Дъщеря ми е обсебена от демон.“ 23  Но той не ѝ каза нито дума. Тогава учениците му се приближиха и го помолиха: „Отпрати я, защото не престава да плаче след нас.“ 24  Той отговори: „Не съм изпратен при всички, само при изгубените овце от Израилевия дом.“+ 25  А когато жената дойде, му се поклони с думите: „Господарю, помогни ми!“+ 26  Той ѝ отговори: „Не е редно да се взема хлябът от децата и да се хвърля на кученцата.“ 27  А тя каза: „Да, Господарю, но нали кученцата ядат трохите, падащи от трапезата на техните господари.“+ 28  Тогава Исус ѝ каза: „О, жено, голяма е твоята вяра! Нека стане така, както искаш.“ И в този миг дъщеря ѝ беше излекувана.+ 29  След това, прекосявайки областта, Исус стигна близо до Галилейското езеро+ и като се изкачи на планината,+ седна там. 30  Тогава при него дойдоха големи множества и водеха със себе си куци, сакати, слепи, неми и много хора с други недъзи, та ги слагаха в краката му и той ги лекуваше.+ 31  И множествата бяха смаяни, като видяха неми да говорят, куци да ходят и слепи да виждат, и прославиха Бога на Израил.+ 32  Но Исус извика при себе си учениците и каза:+ „Жал+ ми е за хората, защото вече три дни стоят при мене и нямат нищо за ядене, а не искам да ги отпратя гладни, за да не им се изчерпят силите по пътя.“ 33  Учениците го попитаха: „Откъде в това усамотено място да намерим достатъчно хляб, за да нахраним толкова голямо множество?“+ 34  Тогава Исус им каза: „Колко хляба имате?“ Те отговориха: „Седем, и няколко рибки.“ 35  И след като нареди на хората да се разположат на земята, 36  той взе седемте хляба и рибите и като благодари в молитва, ги разчупи и започна да ги раздава на учениците, които на свой ред ги даваха на хората.+ 37  И всички ядоха и се наситиха, и каквото остана, беше събрано в седем пълни коша.+ 38  А онези, които ядоха, бяха четири хиляди мъже, освен жените и децата. 39  После, като отпрати множествата, той се качи в лодката и стигна до областта Магадан.+

Бележки под линия