Матей 11:1-30

11  Като свърши с напътствията към своите дванайсет ученици, Исус тръгна оттам, за да поучава и проповядва в други градове.+  А Йоан, който беше чул в затвора+ за делата на Христос, изпрати учениците си, та чрез тях  да го попита: „Ти ли си онзи, който трябва да дойде, или да очакваме някого другиго?“+  В отговор Исус им каза: „Вървете и разкажете на Йоан за това, което чувате и виждате —  слепите проглеждат,+ куците+ прохождат, прокажените+ биват очиствани, глухите+ чуват, мъртвите+ възкръсват и на бедните е известявана добрата новина.+  Щастлив е онзи, който не се съмнява в мене*.“+  А като си тръгнаха, Исус започна да говори на множествата за Йоан: „Какво очаквахте да видите, когато отидохте в пустинята?+ Тръстика, разлюляна от вятъра, ли?+  Какво очаквахте да видите? Мъж, облечен в скъпи дрехи, ли? Но онези, които носят скъпи дрехи, са в домовете на царете.+  Тогава защо отидохте там? За да видите пророк ли? Да, казвам ви, и нещо много повече от пророк.+ 10  Това е онзи, за когото е записано: ‘Ето, изпращам своя пратеник пред тебе и той ще приготви пътя ти пред тебе!’+ 11  Казвам ви истината, измежду родените от жена+ не се е появявал някой по–велик от Йоан Кръстител, но по–малкият в небесното царство+ е по–велик от него. 12  А от дните на Йоан Кръстител досега небесното царство е целта, към която хората се стремят с всички сили, и онези, които не престават да се стремят към него, успяват да го грабнат.+ 13  Защото както Пророците, така и Законът пророкуваха до Йоан,+ 14  и ако искате да приемете това, именно той е ‘Илия, който трябва да дойде’.+ 15  Който има уши, нека чуе.+ 16  На кого да оприлича това поколение?+ То е като деца, които седят и си играят на пазарните площади и викат едни към други:+ 17  ‘Свирихме ви на флейта, но вие не танцувахте, пеехме жалейни песни, а вие не се удряхте в гърдите от мъка.’+ 18  Ето, дойде Йоан и не ядеше, нито пиеше,+ а хората казват: ‘В него има демон.’ 19  Човешкият син дойде и яде и пие,+ но хората отново казват: ‘Вижте! Той е чревоугодник и пияница, приятел на данъчните служители и грешниците!’+ Така или иначе, мъдростта доказва, че е праведна, чрез делата си.“+ 20  Тогава той започна да укорява градовете, в които бяха извършени повечето от неговите могъщи дела, поради това че не се разкаяха.+ 21  „Горко ти, Хоразине! Горко ти, Витсаида!+ Защото ако могъщите дела, извършени във вас, бяха извършени в Тир и Сидон, те отдавна вече щяха да са се разкаяли във вретище и пепел.+ 22  Затова ви казвам, по–лесно ще бъде за Тир и Сидон в Съдния ден,+ отколкото за вас.+ 23  А ти, Капернауме,+ да не би да се издигнеш до небето? В гроба*+ ще бъдеш свален,+ защото ако могъщите дела, извършени в тебе, бяха станали в Содом, той щеше да си съществува и до днес. 24  Затова ви казвам, по–лесно ще бъде за земята на Содом в Съдния ден, отколкото за този град.“+ 25  И след това Исус каза: „Възхвалявам те пред всички, Татко, Господарю на небето и земята, защото си скрил тези неща от мъдрите и умните, а си ги разкрил на малките деца.+ 26  Да, Татко, защото това беше направено според волята ти. 27  Моят Баща ми предаде всичко+ и никой не познава добре Сина освен Бащата,+ нито някой познава добре Бащата, освен Сина и онзи, на когото Синът желае да го разкрие.+ 28  Елате при мене всички вие, отрудени и обременени,+ и аз ще ви освежа. 29  Сложете върху себе си моя ярем*+ и се учете от мене*,+ защото аз съм с мек нрав+ и смирено сърце, и ще намерите освежение+ за душите си. 30  Защото яремът ми е удобен за носене и товарът ми е лек.“+

Бележки под линия

Буквално: „който не се препъва в мене“.
На гръцки: „ха̀дес“, общият гроб на човешкия род. Виж Приложение № 8.
Или: „Елате при мене под моя ярем“.
Или: „станете мои ученици“. Сравни Съд 7:17.