Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 ДЕСЕТА ГЛАВА

Как ни влияят духовните създания?

Как ни влияят духовните създания?
  • Помагат ли ангелите на хората?

  • Как злите духове влияят на хората?

  • Трябва ли да се боим от злите духове?

1. Защо трябва да научим повече за ангелите?

ЗА ДА опознаеш някой човек, обикновено е необходимо да научиш нещо за семейството му. Подобно на това, за да опознаеш Йехова Бог, трябва да научиш повече за ангелите, които съставляват неговото семейство в небесата. Библията ги нарича „Божии синове“. (Йов 38:7) Какво е мястото на ангелите в Божието намерение? Играли ли са някаква роля в човешката история? Влияят ли на живота ни? Ако да, как?

2. Откъде са се появили ангелите и какъв е броят им?

2 Библията споменава ангелите стотици пъти. Нека да разгледаме някои от тези откъси, за да научим повече за тях. Откъде са се появили ангелите? В Колосяни 1:16 се казва: „Чрез него [Исус Христос] беше създадено всичко на небесата и на земята.“ Следователно всички духовни създания, наречени ангели, били поотделно създадени от Йехова Бог посредством първородния му Син. Колко ангели съществуват? Библията посочва, че били създадени стотици милиони ангели * и че всички те са силни. (Псалм 103:20)

3. Какво научаваме за ангелите от Йов 38:4–7?

 3 Божието Слово, Библията, ни казва, че когато била създадена земята, „всички Божии синове издигнали възглас на възхвала“. (Йов 38:4–7) Следователно ангелите съществували много преди създаването на хората, дори преди сътворението на земята. Този библейски откъс показва също, че ангелите изпитват чувства, тъй като те „обединили гласовете си в радостен вик“. Обърни внимание, че „всички Божии синове“ се радвали заедно. По онова време всички ангели били част от едно обединено семейство, служещо на Йехова Бог.

ПОДКРЕПА И ЗАЩИТА ОТ АНГЕЛИТЕ

4. Как Библията показва, че верните ангели се интересуват от делата на хората?

4 Още откакто станали свидетели на сътворяването на първите хора, верните духовни създания проявяват силен интерес към увеличаващото се човешко семейство и към изпълнението на Божието намерение. (Притчи 8:30, 31; 1 Петър 1:11, 12) С течение на времето обаче ангелите видели как повечето хора обръщат гръб на своя любещ Създател и не искат да му служат. Несъмнено това натъжило верните ангели. От друга страна, винаги когато някой човек се връща при Йехова, сред тях настъпва радост. (Лука 15:10) Щом като те са толкова загрижени за благополучието на онези, които служат на Йехова, не е чудно, че той многократно е използвал именно тях, за да укрепва и защитава верните си служители на земята. (Прочети Евреи 1:7, 14.) Да разгледаме няколко примера.

„Моят Бог изпрати своя ангел и той затвори устата на лъвовете“ (Даниил 6:22)

5. Какви примери за подкрепа от ангелите намираме в Библията?

5 Двама ангели помогнали на праведния Лот и дъщерите му да преживеят унищожението на изпълнените със зло градове Содом и Гомор, като ги извели от този район. (Битие 19:15, 16) Векове по–късно пророк Даниил бил хвърлен в яма с лъвове, но останал невредим  и казал: „Моят Бог изпрати своя ангел и той затвори устата на лъвовете.“ (Даниил 6:22) През I в. един ангел освободил апостол Петър от затвора. (Деяния 12:6–11) В началото на земната си служба Исус също бил насърчаван от ангели. (Марко 1:13) Освен това малко преди смъртта му един ангел се появил при него и „го укрепвал“. (Лука 22:43) Колко утешителна трябва да е била за Исус подкрепата, която получил в тези толкова важни моменти от живота си!

6. а) Как ангелите защитават Божиите служители днес? б) Какви въпроси ще разгледаме сега?

6 Днес ангелите не се появяват пред Божиите служители на земята. Но макар и невидими за човешките очи, силните ангели на Бога продължават да защитават служителите му, особено от духовна вреда. В Библията се казва: „Ангелът на Йехова защитава онези, които се боят от Бога, и ги спасява.“ (Псалм 34:7) Защо тези думи трябва да ни носят утеха? Защото съществуват опасни и зли духовни създания, които искат да ни погубят! Кои са те? Откъде са се появили? По какъв начин се опитват да ни навредят? За да разберем, нека да разгледаме накратко какво се случило в началото на човешката история.

ДУХОВНИ СЪЗДАНИЯ, КОИТО СА НАШИ ВРАГОВЕ

7. До каква степен Сатана успял да отвърне хората от Бога?

7 Както научихме в 3 глава, един от ангелите развил желанието да управлява другите и така се обърнал против Бога. По–късно този ангел станал известен като Сатана Дявола. (Откровение 12:9) През шестнайсетте века след като измамил Ева, Сатана успял да отвърне от Бога почти всички хора с изключение на някои верни Божии служители, като Авел, Енох и Ной. (Евреи 11:4, 5, 7)

8. а) Как някои ангели станали демони? б) Какво трябвало да направят демоните, за да преживеят Потопа по времето на Ной?

8 По времето на Ной и други ангели се разбунтували срещу Йехова. Те напуснали своето място в Божието  небесно семейство, дошли на земята и приели тела от плът и кръв. Защо? В Битие 6:2 четем: „Синовете на истинския Бог забелязаха, че човешките дъщери са красиви, и започнаха да си вземат от тях за жени всички онези, които си избираха.“ Но Йехова Бог не позволил действията на тези ангели и последвалият упадък на човечеството да продължават. Той причинил потоп по цялата земя, за да унищожи всички зли хора, и запазил само верните си служители. (Битие 7:17, 23) Бунтовните ангели, или демоните, били принудени да напуснат плътските си тела и да се върнат на небето като духовни създания. Те били застанали на страната на  Дявола, който по този начин се превърнал във „владетел на демоните“. (Матей 9:34)

9. а) Какво станало с демоните, когато се върнали в небето? б) Какво ще разгледаме относно демоните?

9 Когато се върнали в небето, непокорните ангели били отхвърлени и подобно на своя владетел Сатана вече не можело да бъдат част от духовното семейство на Бога. (2 Петър 2:4) Въпреки че днес не могат да приемат човешки тела, те продължават да оказват много лошо влияние на хората. Всъщност с помощта на тези демони Сатана „заблуждава целия свят“. (Откровение 12:9; 1 Йоан 5:19) Но как демоните мамят хората? Те използват различни методи. (Прочети 2 Коринтяни 2:11.) Нека да разгледаме някои от тях.

КАК ДЕМОНИТЕ ЗАБЛУЖДАВАТ ХОРАТА?

10. Какво представлява спиритизмът?

10 За да заблуждават хората, демоните използват спиритизма. Той представлява общуване с демоните — било то директно, или посредством медиум. Библията осъжда спиритизма и ни предупреждава да се пазим от всичко, свързано с него. (Галатяни 5:19–21) Демоните си служат със спиритизма така, както рибарят си служи със стръв, или примамка. За различните видове риба той използва различна стръв. По подобен начин злите духове използват различни форми на спиритизъм, така че всякакви хора да попаднат под тяхното влияние.

11. Какво представлява гадаенето и защо не бива да се занимаваме с него?

11 Една от примамките, използвани от демоните, е гадаенето. Какво представлява то? Това е опит да се разбере бъдещето или нещо, което е неизвестно. Някои негови форми са астрологията, гледането на карти, гадаенето с кристално кълбо, гледането на ръка и търсенето на тайнствени знаци в сънищата. Макар че много хора смятат гадаенето за безобидно, Библията показва, че гадателите и злите духове работят заедно. Например в Деяния 16:16–18 се споменава за „демон гадател“,  който давал на една девойка способността „да предсказва бъдещето“. Но когато демонът бил изгонен от нея, тя загубила тази способност.

Демоните използват различни средства, за да заблуждават хората

12. Защо е опасно да се опитваме да общуваме с мъртвите?

12 Друг начин, по който демоните заблуждават хората, е да ги карат да се допитват до мъртвите. Тези, които скърбят за свой починал близък, често се подлъгват от погрешни идеи за мъртвите. Спиритическият медиум може да им предаде специална информация или да говори с глас, който звучи като гласа на умрелия. В резултат на това много хора са убедени, че мъртвите продължават да живеят и че като се свързват с тях, ще получат помощ да превъзмогнат мъката си. Но в действителност подобна утеха е фалшива и опасна. Защо? Защото демоните могат да имитират гласа на умрелия и да дадат на медиума информация за него. (1 Царе 28:3–19) Освен това, както научихме в 6 глава, мъртвите са престанали да съществуват. (Псалм 115:17) Следователно всеки, „който търси съвет  от мъртвите“, е заблуждаван от злите духове и постъпва в противоречие с волята на Бога. (Прочети Второзаконие 18:10, 11; Исаия 8:19) Затова бъди внимателен и отхвърли тази опасна примамка на демоните!

13. Какво са успели да направят мнозина, които някога са се страхували от демоните?

13 Злите духове не само заблуждават хората, но и ги плашат. Днес Сатана и демоните му знаят, че им „остава малко време“ да действат, и са по–разярени от когато и да било. (Откровение 12:12, 17) Въпреки това хиляди хора, които някога са живели в постоянен страх от тези зли духове, са успели да се освободят от него. Как са го постигнали? Какво може да направи човек, който вече се занимава със спиритизъм?

КАК ДА СЕ ПРОТИВОПОСТАВЯМЕ НА ЗЛИТЕ ДУХОВЕ?

14. Как можем да се освободим от злите духове подобно на християните в Ефес през I в.?

14 Библията ни казва как да се противопоставяме на злите духове, а също и как да се освободим от тях. Да разгледаме примера на християните от I в., които живеели в град Ефес. Някои от тях се занимавали със спиритизъм, преди да станат християни. Какво направили те, когато решили да се откажат от спиритизма? Библията казва: „Доста от онези, които се занимаваха с магия, донесоха книгите си на едно място и ги изгориха пред всички.“ (Деяния 19:19) Като унищожили магьосническите си книги, тези нови християни дали добър пример на хората, които днес искат да се противопоставят на злите духове. За да служим на Йехова, трябва да се освободим от всичко, свързано със спиритизма. В това число влизат книги, списания, филми, плакати и музикални записи, които ни насърчават да се занимаваме със спиритизъм и го представят като нещо привлекателно и вълнуващо. Същото се отнася и за различни талисмани или всякакви  други предмети, носени за защита от злото. (1 Коринтяни 10:21)

15. Какво трябва да направим, за да се противопоставим на злите духовни сили?

15 Няколко години след като християните в Ефес изгорили магьосническите си книги, апостол Павел им писал: „Водим борба ... срещу злите духовни сили.“ (Ефесяни 6:12) Демоните не се били отказали. Те продължавали да се опитват да надделеят. Затова какво още трябвало да направят тези християни? Павел казал: „Най–вече вземете големия щит на вярата, с който ще можете да угасите всички горящи стрели на Злия [Сатана].“ (Ефесяни 6:16) Колкото по–здрав е нашият щит на вярата, толкова по–успешно ще се противопоставяме на злите духовни сили. (Матей 17:20)

16. Как можем да укрепваме вярата си?

16 Тогава как можем да укрепваме вярата си? Като изучаваме Библията. Устойчивостта на една защитна стена зависи много от здравината на основите ѝ. По същия начин устойчивостта на вярата ни зависи до голяма степен от здравината на нейната основа, която е точното познание от Божието Слово, Библията. Ако всеки ден четем и изучаваме Библията, вярата ни ще стане силна. Като здрава стена тази вяра ще ни защитава от влиянието на злите духове. (1 Йоан 5:5)

17. Какво още трябва да предприемем, за да се противопоставим на злите духове?

17 Каква друга стъпка трябвало да предприемат християните в Ефес? Те се нуждаели от допълнителна защита, защото живеели в град, изпълнен с демонизъм. Затова Павел им казал: „С всякаква молитва и молба [се молете] чрез духа при всяка възможност.“ (Ефесяни 6:18) Тъй като и ние живеем в свят, който е изпълнен с демонизъм, искрените молитви към Йехова за неговата защита са изключително важни, за да се противопоставим на злите духове. Разбира се, необходимо е да използваме името на Йехова в молитвите си. (Прочети Притчи 18:10.) Следователно трябва да  продължаваме да се молим на Бога да ни „избави от Злия“, Сатана Дявола. (Матей 6:13) Йехова ще отговори на такива искрени молитви. (Псалм 145:19)

18, 19. а) Защо можем да сме сигурни, че ще победим в борбата срещу злите духовни създания? б) На какъв въпрос ще отговорим в следващата глава?

18 Злите духове са опасни, но не е нужно да живеем в страх от тях, при положение че се противопоставяме на Дявола и се приближаваме до Бога, като вършим Неговата воля. (Прочети Яков 4:7, 8.) Силата на злите духове е ограничена. Те били наказани по времето на Ной, а в бъдеще ще понесат окончателната си присъда. (Юда 6) Помни също, че могъщите ангели на Йехова ни защитават. (4 Царе 6:15–17) Те силно желаят да успеем да се противопоставим на злите духове. Може да се каже, че тези праведни ангели ни окуражават. Затова нека да стоим близо до Йехова и неговото семейство от верни духовни създания! Нека също да избягваме всяка форма на спиритизъм и винаги да прилагаме съветите от Божието Слово! (1 Петър 5:6, 7; 2 Петър 2:9) Тогава можем да сме сигурни, че ще победим в борбата срещу злите духовни създания.

19 Но защо Бог търпи злите духове и злото, което причинява на хората толкова много страдания? На този въпрос ще отговорим в следващата глава.

^ абз. 2 В Откровение 5:11 се казва следното за праведните ангели: „На брой те бяха десетки хиляди по десетки хиляди.“ Така Библията действително посочва, че били създадени стотици милиони ангели.