Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 ДВАНАЙСЕТА ГЛАВА

Да живеем по начин, който Бог одобрява

Да живеем по начин, който Бог одобрява
  • Как можеш да станеш приятел на Бога?

  • Как те засяга обвинението, отправено от Сатана?

  • Какво поведение не одобрява Йехова?

  • Как можеш да живееш по начин, който Бог одобрява?

1, 2. Дай примери за хора, които Йехова смятал за свои близки приятели.

КАКЪВ човек би избрал за свой приятел? Вероятно ще предпочетеш компанията на някого, който споделя твоите възгледи, интереси и ценности. Ще искаш приятелят ти да има хубави качества, като например честност и доброта.

2 През вековете Бог е избирал определени хора за свои близки приятели. Например Йехова смятал Авраам за свой приятел. (Прочети Исаия 41:8; Яков 2:23.) Бог нарекъл Давид „мъж, угоден на сърцето ми“, защото го харесвал като личност. (Деяния 13:22) А пророк Даниил получил уверението: „Ти си човек, много обичан от Бога.“ (Даниил 9:23)

3. Какви хора избира Йехова за свои приятели?

3 Защо Йехова смятал Авраам, Давид и Даниил за свои приятели? Той казал на Авраам: „Ти послуша гласа ми.“ (Битие 22:18) Следователно Йехова се приближава до онези, които смирено вършат каквото той иска. На израилтяните казал: „Слушайте гласа ми и аз ще бъда ваш Бог, а вие ще бъдете мой народ!“ (Йеремия 7:23) Ако слушаш Йехова, ти също можеш да станеш негов приятел!

 ЙЕХОВА УКРЕПВА ПРИЯТЕЛИТЕ СИ

4, 5. Как Йехова проявява силата си в полза на своите служители?

4 Помисли за ползата от приятелството с Бога. Библията казва, че Йехова търси възможности „да прояви ... силата си в полза на онези, които му служат с неразделено сърце“. (2 Летописи 16:9) Как Йехова може да прояви силата си в твоя полза? В Псалм 32:8 той обещава: „Ще ти дам прозрение и ще те науча на пътя, по който трябва да ходиш. Ще те съветвам и окото ми ще бди над тебе.“

5 Какъв трогателен израз на загрижеността на Йехова! Бог ще ти дава нужните напътствия и ще бди над тебе, когато ги следваш. Той иска да ти помогне да издържиш изпитанията. (Прочети Псалм 55:22.) Следователно, ако служиш на Йехова с цяло сърце, можеш да бъдеш уверен като псалмиста, който казал: „Йехова винаги е пред мене. Няма какво да ме поклати, защото той е от дясната ми страна.“ (Псалм 16:8; 63:8) Да, Йехова може да ти помогне да живееш по начин, който му е угоден. Но както знаеш, той има противник, който иска да ти попречи в това отношение.

ОБВИНЕНИЕТО НА САТАНА

6. Какво било обвинението на Сатана срещу хората?

6 В 11 глава обяснихме как Сатана Дяволът оспорил Божието върховенство. Той обвинил Бога в лъжа и намекнал, че Йехова не постъпва честно, като не позволява на Адам и Ева сами да решават какво е правилно и какво е погрешно. След като те съгрешили и земята започнала да се изпълва с техни потомци, Сатана поставил под съмнение подбудите на всички хора. Той твърдял, че хората не служат на Йехова от любов и ако му бъде дадена възможност, може да обърне всеки срещу Бога. Разказът за Йов показва, че Сатана мислел точно така. Кой бил Йов и как бил замесен в това обвинение?

7, 8. а) Какво отличавало Йов от останалите хора по онова време? б) Как Сатана поставил под въпрос подбудите на Йов?

 7 Йов живял преди около 3600 години. Той бил добър човек, за когото Йехова казал: „На земята няма друг като него — безукорен и праведен човек, който се бои от Бога и се отклонява от злото.“ (Йов 1:8) Да, Йов бил угоден на Бога.

8 Сатана поставил под въпрос подбудите, с които Йов служел на Бога. Дяволът казал на Йехова: „Нима не си оградил отвсякъде и [Йов], и къщата му, и всичко, което има? Благословил си делата на ръцете му и стадата му са се умножили по земята. Но моля те, протегни ръка, посегни на всичко, което той има, и виж дали няма да те прокълне в лицето!“ (Йов 1:10, 11)

9. Как реагирал Йехова на обвинението на Сатана и защо?

9 Сатана твърдял, че Йов служи на Бога само заради ползата, която има. Дяволът заявил също, че ако Йов бъде поставен на изпитание, ще се обърне срещу Бога. Как реагирал Йехова на обвинението на Сатана? Тъй като спорният въпрос засягал подбудите на Йов, Йехова позволил на Сатана да го изпита. Така щяло да стане ясно дали Йов обича Бога, или не.

ЙОВ Е ПОДЛОЖЕН НА ИЗПИТАНИЕ

10. Какви трагедии сполетели Йов и как реагирал той?

10 Не след дълго Сатана изпитал Йов по различни начини. Някои от животните му били откраднати, а други — унищожени. Повечето от слугите му били убити. Така той изпаднал в затруднено материално положение. След това го сполетяла още една трагедия: десетте му деца загинали в буря. Въпреки тези ужасни събития обаче „Йов не съгрешил и не приписал нищо лошо на Бога“. (Йов 1:22)

11. а) Какво второ обвинение отправил Сатана относно Йов и какво направил Йехова? б) Как приел Йов мъчителната си болест?

11 Сатана не се отказал. Той явно си мислел, че макар и да е издържал загубата на своите притежания, слуги и деца, Йов ще се обърне срещу Бога, ако самият той  се разболее. Йехова позволил на Сатана да порази Йов с отвратителна и мъчителна болест. Но дори това не накарало Йов да загуби вярата си в Бога. Той твърдо казал: „Докато дишам, няма да отстъпя от своята неопетненост!“ (Йов 27:5)

Йов бил възнаграден за верността си

12. Как отговорил Йов на обвинението на Дявола?

12 Йов нямал представа, че Сатана причинява проблемите му. Тъй като не знаел подробностите за обвинението на Дявола относно върховенството на Йехова, той се опасявал, че Бог е източникът на проблемите му. (Йов 6:4; 16:11–14) Въпреки това останал верен на Йехова. Неговата неопетненост доказала, че твърдението на Сатана, че Йов служи на Бога от егоистични подбуди, е невярно!

13. Какво станало вследствие на верността на Йов?

13 Верността на Йов позволила на Йехова да даде убедителен отговор на оскърбителното обвинение, отправено от Сатана. Йов наистина бил Божи приятел и Йехова го възнаградил за вярното му поведение. (Йов 42:12–17)

КАК ТЕ ЗАСЯГА ТОВА?

14, 15. Защо може да се каже, че обвинението на Сатана към Йов се отнася за всички хора?

14 Въпросът за неопетнеността, който бил повдигнат от Сатана, не бил насочен само срещу Йов. Той засяга и тебе. Това се вижда ясно в Притчи 27:11, където Йехова казва: „Сине мой, бъди мъдър и радвай сърцето ми, за да мога да отговарям на онзи, който ме укорява.“ Тези думи, записани стотици години след смъртта на Йов, показват, че Сатана продължил да укорява Бога и да обвинява служителите му. Като живеем по начин, който Йехова одобрява, ние всъщност помагаме да се даде отговор на фалшивите обвинения на Сатана и така радваме Божието сърце. Какво мислиш за това? Няма ли да е чудесно да участваш в даването на отговор на лъжливите твърдения на Дявола, дори ако  това означава да направиш известни промени в живота си?

15 Забележи какво казал Сатана: „Всичко, което има човек, ще го даде за живота си!“ (Йов 2:4) Използвайки думата „човек“, Сатана показал, че обвинението му е насочено не само към Йов, но към всички хора. Това е много важна мисъл. Сатана поставя под съмнение твоята неопетненост. Дяволът иска, когато възникнат трудности, да не се подчиниш на Бога и да спреш да постъпваш правилно. Как той може да се опита да постигне това?

16. а) Какви методи използва Сатана, за да отвърне хората от Бога? б) Как Дяволът може да използва тези методи срещу тебе?

16 Както обсъдихме в 10 глава, Сатана използва различни методи в опитите си да отвърне хората от Бога. От една страна, той атакува „като ревящ лъв и търси кого да погълне“. (1 Петър 5:8) Затова влиянието му може да се види, когато приятели, роднини или други хора се противопоставят на усилията ти да изучаваш Библията и да прилагаш наученото. * (Йоан 15:19, 20) От друга страна, Сатана „се преправя на ангел на светлината“. (2 Коринтяни 11:14) Той може да използва прикрити средства, за да те заблуди и да те отклони от богоугодния начин на живот. Може да използва и обезсърчение, като например те накара да си мислиш, че не си достоен за Божието одобрение. (Притчи 24:10) Независимо дали Сатана действа като „ревящ лъв“, или се преструва на „ангел на светлината“, отправеното от него обвинение си остава същото: той казва, че когато се сблъскаш с изпитания или изкушения, ще престанеш да служиш на Бога. Как ще отговориш на обвинението  му и ще докажеш верността си към Бога, както направил Йов?

ДА СПАЗВАМЕ ЗАПОВЕДИТЕ НА ЙЕХОВА

17. Коя е основната причина да спазваме заповедите на Йехова?

17 Можеш да отговориш на обвинението на Сатана, като живееш по начин, който Бог одобрява. Какво означава това? Библията отговаря: „Обичай своя Бог, Йехова, с цялото си сърце, с цялата си душа и с цялата си жизнена сила.“ (Второзаконие 6:5) Заедно с любовта ти към Йехова ще расте и желанието ти да вършиш онова, което той изисква от тебе. Апостол Йоан писал: „Именно това означава любовта към Бога — да спазваме неговите заповеди.“ Ако обичаш Йехова с цялото си сърце, ще установиш, че „заповедите му не са тежки“. (1 Йоан 5:3)

18, 19. а) Кои са някои от заповедите на Йехова? (Виж блока „ Отхвърли онова, което Йехова мрази“.) б) Откъде знаем, че Бог не изисква прекалено много от нас?

18 Какви са заповедите на Йехова? Някои от тях се отнасят за поведение, което трябва да отхвърляме. Разгледай например блока, озаглавен „ Отхвърли онова, което Йехова мрази“. Там са изброени дела, които Библията съвсем ясно осъжда. На пръв поглед някои от тях може да не изглеждат лоши. Но след като размишляваш върху посочените стихове, вероятно ще прозреш мъдростта в законите на Йехова. Да промениш поведението си, може да се окаже най–голямото предизвикателство, с което някога си се сблъсквал. Въпреки това, ако живееш по начин, който Бог одобрява, ще изпитваш голямо удовлетворение и щастие. (Исаия 48:17, 18) Откъде знаем, че тези промени са постижими?

19 Йехова никога не изисква от нас повече, отколкото можем да направим. (Прочети Второзаконие 30:11–14.) Той познава нашите възможности и ограничения по–добре от самите нас. (Псалм 103:14) Освен  това Йехова може да ни даде сили, за да постъпваме правилно. Апостол Павел писал: „Бог е верен и няма да позволи да бъдете изкушавани повече, отколкото можете да понесете, и освен това ще посочи изход, когато дойде изкушението, за да можете да издържите.“ (1 Коринтяни 10:13) За да ти помогне да издържиш, Йехова може да ти даде дори „сила, надхвърляща нормалното“. (2 Коринтяни 4:7) След като минал през много изпитания, Павел казал: „За всичко имам сили благодарение на онзи, който ми дава сила.“ (Филипяни 4:13)

 ДА РАЗВИВАМЕ КАЧЕСТВА, КОИТО БОГ ХАРЕСВА

20. Какви качества трябва да развиваш и защо те са важни?

20 Разбира се, за да имаш одобрението на Йехова, не е достатъчно просто да отхвърляш нещата, които той мрази. Трябва също да обичаш онова, което той обича. (Римляни 12:9) Несъмнено си избираш за приятели хора, които споделят твоите възгледи, интереси и ценности. Същото се отнася и за Йехова. Затова се научи да обичаш нещата, които той обича. Някои от тях са описани в 15 псалм, където четем какви хора Бог смята  за свои приятели. (Прочети Псалм 15:1–5.) Приятелите на Йехова проявяват „плода на духа“, за който се говори в Библията. Той се състои от качества като „любов, радост, мир, дълготърпение, милост, доброта, вяра, мекота, самоконтрол“. (Галатяни 5:22, 23)

21. Какво ще ти помогне да развиеш качества, които Бог харесва?

21 Редовното четене и изучаване на Библията ще ти помогне да развиеш качества, които Бог харесва. Като научиш какви са изискванията на Бога, ще можеш да приведеш мислите си в съгласие с неговите. (Исаия 30:20, 21) Колкото по–силна става любовта ти към Йехова, толкова по–голямо ще бъде желанието ти да живееш по начин, който той одобрява.

22. Какво ще постигнеш, ако живееш по начин, който Бог одобрява?

22 За да живееш по начин, който Бог одобрява, са нужни усилия. Библията сравнява промяната в твоя живот със събличането на старата личност и обличането на нова. (Колосяни 3:9, 10) Но относно заповедите на Йехова псалмистът писал: „Този, който ги следва отблизо, бива възнаграден богато.“ (Псалм 19:11) Ти също ще установиш, че наистина си заслужава да водиш богоугоден живот. Така ще дадеш отговор на обвинението на Сатана и ще зарадваш сърцето на Йехова!

^ абз. 16 Това не означава, че онези, които ти се противопоставят, са директно ръководени от Сатана. Той обаче е богът на тази система и целият свят лежи във властта му. (2 Коринтяни 4:4; 1 Йоан 5:19) Следователно може да се очаква, че богоугодният живот няма да се ползва с всеобщо одобрение и някои хора ще ти се противопоставят.